Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Коберник - Нова програма

§ 41. КАНАДА

Офіційна назва - Канада

Склад території - 10 провінцій, 3 території

Член міжнародних організацій - ООН, НАТО, НАФТА, Співдружність Націй та ін.

Офіційні мови - англійська, французька

Релігія - християнство (протестантизм, католицтво)

Місце країни у світі та регіоні. Канада - одна з найуспішніших економік світу. За площею країна майже така, як уся Європа, а живе в ній людей у півтора раза менше, ніж в Україні. Канада замикає топ-10 країн світу за ВВП. У країні швидкими темпами зростає економіка, бюджет має великий профіцит, а рівень безробіття низький. У країні стабільної демократії існує досконала правова система, рівень злочинності низький.

Стрімке зростання сфери послуг, видобутку корисних копалин і переробної промисловості перетворили колись аграрні колонії Великої Британії та Франції спершу на індустріальну, а згодом - постіндустріальну державу, яка є лідером в області фармацевтики, біотехнології та телекомунікацій. За всю історію розвитку Канада не відчула жодного суттєвого економічного спаду, а її показники економічного зростання - одні з найкращих серед країн «Великої сімки». Водночас країна відчуває велику залежність від капіталу США. В Канаді сформувалася одна з найчисленнішних українських діаспор, яка підтримує активні зв'язки з Україною.

Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Місце Канади в міжнародному поділі праці визначає ряд чинників (мал. 151).

Мал. 151. Чинники, що визначають місце Канади в міжнародному поділі праці

1. Дайте господарську оцінку ЕГП Канади. 2. Порівняйте ЕГП Канади та США.

Економіко-географічне положення. Канада - величезна за площею країна, що займає майже четверту частину Америки та половину площі субрегіону Північна Америка. Всі її державні кордони по суходолу проходять зі США. Державний кордон між двома країнами є умовним.

Велике значення мають прикордонні території в організації спільних виробництв, зокрема автомобілебудування, туризму.

Із загальної площі Канади понад 10% припадає на острови. На півночі через Канадський Арктичний архіпелаг країна майже на 1800 км простягається за Північним полярним колом. Канада - одна з небагатьох країн світу, яка має вихід до трьох океанів, а також найдовшу берегову лінію. Вихід до трьох океанів, відкриває Канаді можливості для інтенсивного транспортного сполучення з країнами Європи та Східної Азії.

Історичний чинник. Протягом кількох століть територія сучасної Канади перебувала під владою європейських країн. У XVII - XVIII ст. вона стала ареною запеклої боротьби між Великою Британією та Францією. У 1763 р. після тривалої війни Франція втратила всі свої володіння, і Канада стала британською колонією. У 1867 р. вона одержала статус домініону. Повна незалежність країни було визнано у 1931 р. На відміну від більшості розвинутих країн у Канаді на сировинні виробництва припадає понад 25% вартості матеріальної сфери. Інша особливість національної економіка Канади - її велика залежність від іноземних капіталовкладень, особливо США. Так, капітал США нині контролює 100% виробництва автомобілів і літаків, 99% видобутку нафти та вугілля, 82% хімічних виробництв, 70% транспорту, 67% видобутку корисних копалин, 52% виробництва сільгоспмашин тощо.

Природно-ресурсний потенціал. Природні умови Канади дуже різноманітні. У рельєфі переважають рівнини. На заході тягнуться високі сейсмічно активні гори Кордильєри, на сході - давні низькі Аппалачі.

Клімат країни суворий. Більшу частину займають арктичний та субарктичний пояси. Відносно вузька південна частина Канади розташована в помірному кліматичному поясі. З просуванням вглиб материка зменшується зволоження та зростають річні амплітуди коливань температур повітря. Зими в центральній частині суворі, літо спекотне. Це головний район землеробства Канади.

Канада багата на мінеральні ресурси. З паливних корисних копалин країна має великі поклади нафти та природного газу, що зосереджено у Західноканадському басейні в межах передгірського прогину Кордильєр. За запасами нафти Канада посідає 3-тє місце в світі, поступаючись лише Венесуелі та Саудівській Аравії. На її території сконцентровано понад 10%світових запасів нафти. Є великі поклади т. зв. бітумінозних (нафтових) пісків, що являють собою суміш глини, піску, води та нафти. Запаси газу менші: 19-те місце в світі та 3-тє в Америці (після США та Венесуели). Значні запаси кам'яного вугілля містяться в Західному басейні та сильно виснажені - у Східному.

Канада багата на різноманітні рудні корисні копалини, особливо руди кольорових металів. їх поклади зосереджено або в межах Канадського щита Північноамериканської платформи (залізні, нікелеві, мідні, уранові, цинкові, кобальтові руди, золото, платина), або у провінції Британська Колумбія в межах сейсмічного поясу Кордильєр (мідні, поліметалічні, вольфрамові, молібденові, срібні руди).

З нерудних корисних копалин у Канаді є світового значення поклади калійної солі у провінції Саскачеван. У країні сконцентровано 58,4% світових запасів цієї хімічної сировини (1-ше місце у світі).

Водні ресурси Канади дуже великі: на країну припадає 15% прісної води світу. Річки порожисті, мають великий гідроенергопотенціал. У країні гідроелектроенергія - одна з найдешевших у світі. Через те Канада є другою країною в світі за обсягом виробництва гідроелектроенергії, на яку припадає близько 60% енергобалансу країни.

Дайте господарську оцінку природно-ресурсному потенціалу Канади. Порівняйте природні ресурси Канади та США.

Мал. 152. Статево-вікова піраміда Канади, 2017 р.

1. За загальним силуетом статево-вікової піраміди Канади (мал. 152) поясніть, коли в країні відбувся демографічний перехід від II до І типу відтворення населення. 2. Обчисліть частки економічно активного та неактивного за віком населення. 3. Порівняйте статево-вікову структуру населення Канади та США (див. мал. 144).

Канада має значні площі, вкриті родючими ґрунтами. Найкращі з них - чорноземи - розміщені в центральній степовій частині Канади. На сході та крайньому заході переважають родючі бурі та сірі лісові ґрунти. Сільськогосподарські землі займають лише близько 7% території Канади.

Канада має надзвичайно багаті лісові ресурси. За запасами деревини на душу населення країна не має собі рівних. Найбільші площі під лісом зайнято в провінціях Британська Колумбія, Квебек та Онтаріо.

Працересурсний потенціал. Канада має значний працересурсний потенціал. Протягом XX ст. кількість населення країни зросла майже в шість разів. Причому аж до 90-х років XX ст. половину приросту забезпечувала імміграція. Канада відчуває потребу в трудових ресурсах. Основну економічну «віддачу» дають незалежні кваліфіковані іммігранти. Водночас частина канадців емігрує до США. Це переважно трудові міграції кваліфікованої робочої сили (інженерів, медичних працівників, дизайнерів), а також випускників канадських вишів у пошуках роботи.

Починаючи із 70-х років XX ст. темпи зростання кількості населення сповільнилися також і внаслідок зменшення природного приросту. Для демографічної ситуації в Канаді характерний І тип відтворення населення. Показники народжуваності та смертності низькі: відповідно 10,3 осіб/тис. та 8,5 осіб/тис. Як результат - низький показник природного приросту населення: 1,8 осіб/тис., що удвічі менше, ніж у США. Як наслідок природного та механічного руху населення змінилася його статево-вікова структура: зростає частка осіб літнього віку («старіння населення») та жінок (мал. 152). Середня тривалість життя становить 81,76 року. Це найвищий показник в Америці та один з найвищих у світі.

Рівень безробіття в країні становить близько 6% працездатного населення, що є найнижчим за останні 30 років. У Канаді поширено внутрішні міграції трудових ресурсів. Торонто є найсильнішим магнітом внутрішньоканадської міграції на сході країни.

За останні 30 років через імміграційну політику, спрямовану на залучення іноземних громадян для роботи в Канаді, суттєвих змін зазнав етнічний склад населення. З двонаціональної Канада перетворилася на багатонаціональну країну. В ній живуть 34 етнічні групи. «Канадцями» себе вважає лише третина населення. Кожний п'ятий себе вважає англійцем, кожний шостий - французом або шотландцем, кожний сьомий - ірландцем, кожний десятий - німцем, кожний двадцятий - італійцем або китайцем. Корінні жителі Америки - індіанці та ескімоси - становлять разом трохи більш ніж 4% населення країни. Вони живуть переважно на півночі та північному заході.

Система розселення. Канада має вкрай низький показник середньої густоти населення - 3,6 осіб/км2. З природних причин близько 75% населення зосереджено на півдні країни, у вузькій 160-кілометровій прикордонній смузі зі США, що займає лише 12% території, яку називають «канадською ойкуменою» (мал. 753). Найбільшою мірою населення сконцентроване у приозерній частині держави й у долині річки Святого Лаврентія, де густота населення сягає 120 осіб/км2. Водночас на величезних просторах північної Канади густота населення знижується до 0,3 осіб/км2.

Мал. 153. Густота населення Канади

Рівень урбанізації високий - 81,6%. У країні є 3 міста-мільйонери: Торонто (2,6 млн осіб), Монреаль (1,6 млн осіб) і Катарі (1,1 млн осіб). Половина канадців розміщується у трьох урбанізованих районах: у приозерному краї з центром у Торонто, у провінції Квебек із центром у Монреалі та на узбережжі Тихого океану в смузі між містами Ванкувер та Вікторія. Найбільшою міською агломерацією є Торонто-Гамільтон (6,5 млн осіб). До категорії світових міст належать 5 канадських міст: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі та Едмонтон.

Українська діаспора в Канаді. У Канаді проживає понад 1,2 осіб українського походження. Українці становлять майже 3,9% від загального населення країни та є сьомою національною меншиною в країні. За своєю чисельністю українська громада Канади є другою в світі (поза межами України) після української громади Росії. Четверта хвиля української імміграції до Канади почалася в 90-х рр. XX ст. й триває досі. На території Канади налічується понад 1000 етнічних українських організацій, що відомі в понад 200 містах. Основними містами організованого канадсько-українського життя є Торонто, Монреаль, Едмонтон та Вінніпег.

Головний регіон розселення української діаспори в Канаді - це степові провінції Альберта, Манітоба та Саскачеван. У їх межах проживає понад половину осіб українського походження Канади. У м. Вінніпег (провінція Манітоба) розміщується головний офіс національної координаційної ради усіх українських організацій країни, відомої під назвою «Конгрес українців Канади» (КУК). Ще чверть української діаспори перебуває у провінції Онтаріо: зокрема містах Торонто, Гамільтон, Оттава, Ошава, Садбері. Зростає число українців на канадському Далекому Заході - у провінції Британська Колумбія.

Особливості сучасного розвитку країни. Канада - одна з найбільш високорозвинутих постіндустріальних країн світу. 73,6% її населення зайнято у сфері послуг (мал. 154). Провідним промисловим виробництвом залишається видобування мінеральних ресурсів; країна експортує до 80% видобутої сировини. Канада - одна з небагатьох країн-експортерів енергоносіїв у світі. Особливе значення має вивезення нікелю, свинцю, урану, цинку, золота. Крім того, Канада - один з найбільших у світі виробників сільськогосподарської продукції.

У Канаді склалася розвинута ринкова економіка з дещо більшим державним регулюванням, ніж у США, проте з набагато меншим, ніж у деяких європейських країнах. У власності держави перебуває 90% площ земель, 70% лісових масивів країни. Держава контролює майже 70% залізниць, 10% видобутку вугілля, 16% потужностей чорної металурги. Державні електростанції виробляють майже 70% електроенергії. Важливе значення в економіці мають приватні акціонерні підприємства, яких в країні працює понад 300 тис.

Мал. 154. Значення секторів економіки Канади, 2016 р.

Національна економіка Канади інтегрована зі світовою й залежить від міжнародної торгівлі, особливо зі своїм найбільшим торговельним партнером США. Будучи прихильником «вільної торгівлі», створюючи спеціальні механізми державної підтримки експортних можливостей, Канада водночас робить чимало для захисту національного ринку і національних виробників.

Домінуючі складові третинного сектору. Небувалого зростання в постіндустріальній економіці Канади зазнала сфера послуг (мал. 155). Найуспішніше розвиваються такі її види: фінанси, страхування і нерухомість, освіта і наука, транспорт, гуртова та роздрібна торгівля, туризм, громадське харчування, охорона здоров’я, телекомунікації, готельні послуги, сфера розваг тощо.

Фінансові послуги - важливе джерело державних прибутків. Головними фінансовими центрами є Торонто та Монреаль. У Торонто розміщується головна фондова біржа країни Toronto Stock Exchange. Вона є другою за активністю в Америці та шостою в світі. Великі фондові біржі також є також у Монреалі та Ванкувері.

Важливе значення має наукова діяльність. Учені Канади активно займаються дослідженнями у сфері космічних інновацій. Компанії Канади розробили концепцію дистанційного спостереження, геофізичних аналізів, мають успіхи в галузі біоінженерії та медицини. Колосальний успіх країні принесли дослідження в сфері лазерної хірургії, генетики, пересадки органів.

Мал. 155. Домінуючі складники економіки Канади

Підготовку фахівців для національної економіки забезпечує освіта. Велику популярність мають коледжі та технічні інститути. Їх основна функція - підготовка фахівців для ділового, промислового та державного секторів. Вищу освіту в Канаді надають університети, більшість з яких фінансується державою. Дипломи канадських університетів еквівалентні дипломам США та країн Європи. У топ-200 найкращих вишів світу є 10 університетів з Канади, у т. ч. університети Торонто, Британської Колумбії, Монреаля, Альберти.

Важливою статтею прибутків Канади стає міжнародний туризм. За кількістю туристичних відвідувань країна в Америці поступається лише США та Мексиці. Найчастіше туристи відвідують Торонто, Монреаль, Ванкувер, національні парки, Ніагарський водоспад, Скелясті гори. Ванкувер є найкращим курортом Канади.

Найгустіша транспортна мережа сформувалася поблизу кордону із США, де проходять майже всі магістралі. Головну роль у вантажопотоках у межах країни виконують залізниці. За їх протяжністю Канада посідає 5-те місце в світі та 2-ге (після США) в Америці (мал. 156). Найбільшими залізничними вузлами в країні є Монреаль, Калгарі та Торонто.

Мал. 156. Товарний потяг залізничної компанії Canadian Pacific Railway

У пасажиропотоках найважливішим є автомобільний транспорт. Головні міста країни сполучені між собою автострадами. Серед них найдовша - Трансканадська автомагістраль, що простягається на 8 тис. км від Тихого до Атлантичного океану. За протяжністю автомобільних доріг Канада посідає 8-ме місце у світі, а в Америці поступається лише США та Бразилії.

В Канаді розвинутий трубопровідний транспорт.

У перевезеннях істотне значення мають водні види транспорту. Для внутрішніх перевезень використовуються річки та озера. У міжнародних - дуже важливим є морський транспорт. Найбільший універсальний морський порт Канади - Ванкувер. Авіаційний транспорт допомагає досягати необжитих районів країни. Найбільші міжнародні аеропорти розташовано в Монреалі, Ванкувері та Калгарі.

Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. На світовому ринку Канада знана видобуванням палива та рудної сировини, металургією, машинобудуванням, агровиробництвом.

Видобування мінеральних ресурсів. Канада має високорозвинуту гірничодобувну промисловість. У країні добувають понад 60 видів мінеральної сировини та діють понад 250 гірничозбагачувальних фабрик (ГЗК). Канада є найбільшим постачальником мінеральної сировини.

Найбільшу цінність серед корисних копалин Канади мають нафта і природний газ, на які припадає понад 2/3 загальної вартості видобутку корисних копалин. Близько 90% канадських нафти і природного газу добувають у провінціях Альберта та Саскачеван у Західноканадському нафтогазоносному басейні. Ведеться видобування кам'яного вугілля на території чотирьох провінцій. Найбільший з них - у Західному басейні на території провінцій Альберта та Британська Колумбія. Канада посідає 9-те місце в світі за видобутком залізних руд.

Канада належить до числа провідних країн світу з видобутку руд кольорових металів, зокрема руд нікелю, вольфраму, цинку, молібдену, кобальту, платини, міді, свинцю, урану, срібла, золота. Переважна більшість копалень розміщується або в центральних та степових провінціях Онтаріо, Манітоба та Квебек, або на заході та півночі країни: у провінції Британська Колумбія, на території Юкон або Північно-Західній території.

У країні видобувають нерудну сировину, зокрема калійну сіль у провінції Саскачеван. Сірку в Канаді добувають з природного газу та супутніх газів переробки нафти.

Металургія. В Канаді працює близько 20 підприємств чорної металургії у провінції Онтаріо (Гамільтон) та Нова Шотландія (Сідні). За виробництвом сталі Канада посідає 17-те місце в світі та 4-те серед країн Америки. Продукція чорної металургії повністю забезпечує внутрішні потреби країни. Майже половина виплавленої сталі експортується в США та Японію.

Канада має потужну кольорову металургію. Із власної сировини виплавляють цинк, свинець, мідь, нікель у провінціях Манітоба (Томпсон), Онтаріо (Садбері), Британська Колумбія (Трейл). З імпортної сировини плавлять алюміній у провінціях Квебек (Арвіда) та Британська Колумбія (Кітімат) на підприємствах, розташованих біля електростанцій. За виплавкою алюмінію Канада є лідером серед країн Америки.

Машинобудування. Важливим промисловим виробництвом Канади є машинобудування. Провідна роль у ньому належить автомобілебудуванню. Хоча за кількістю складених автомобілів Канада посідає 11-те місце в світі та 4-те в Америці (після США, Мексики та Бразилії), у Канаді немає власних національних підприємств з виробництва автомобілів. Там працюють філії багатьох американських та японських автомобільних компаній (мал. 157).

Мал. 157. Американська корпорація Ford збирає Flex на своєму канадському заводі в провінції Онтаріо

Знайдіть на економічній карті найбільші промислові центри Канади. Поясність, які чинники вплинули на їх спеціалізацію.

Мал. 158. Ферма у провінції Онтаріо

Пріоритетними виробництвами є також авіабудування та виробництво поїздів метро. Розвинуто сільськогосподарське машинобудування, виробництво устаткування енергетичного, для гірничодобувної та лісової промисловості. Найбільшим центром канадського машинобудування є Монреаль.

Лісова промисловість. Завдяки багатству ресурсів лісова промисловість Канади набула великого розвитку. Країна експортує багато пиломатеріалів і газетного паперу. За обсягом виробництва пиломатеріалів і фанери Канада посідає 2-ге місце у світі (після США). 2/3 лісопильної промисловості країни зосереджено у провінції Британська Колумбія. За виробництвом паперу і картону Канада поступається лише США та Японії, а за виробництвом газетного паперу посідає 1-ше місце у світі.

Агровиробництво. У сільському господарстві Канади переважають великі фермерські господарства площею 50 га і більше (мал. 158). Вони займають 70% усіх сільськогосподарських угідь, мають високий технологічний рівень забезпечення.

Зернове господарство посідає провідне місце в агровиробництві Канади. Основні райони вирощування зернових, в основному пшениці, - це степові провінції: Саскачеван (половина усієї пшениці країни), Альберта, Манітоба. За експортом пшениці та ячменю Канада посідає одне з перших місць у світі.

З метою диверсифікації виробництва у степових провінціях вирощують також овес, ячмінь, жито, льон-довгунець, тютюн. В останні роки, зважаючи на зростаючий попит на нові рослини, почали культивувати сочевицю, ріпак та женьшень. Основними районами садівництва та картоплярства є східні провінції країни. На півдні провінцій Британська Колумбія, Онтаріо, Квебек, Нова Шотландія культивують виноград.

Природні пасовища та значне виробництво зернової продукції сприяють розвитку тваринництва. Переважають найбільш інтенсивні напрями: розведення великої рогатої худоби, домашньої птиці, свиней. Найбільш вирізняється поголів'ям корів м'ясних порід провінція Альберта. Звідси перевозять яловичину до інших провінцій Канади, а також експортують у США. Молочні породи корів розводять у провінціях Квебек та Онтаріо. Виробництвом м'яса курчат та яєць вирізняється Британська Колумбія.

Атлантичні провінції відомі своїм рибальством. Канада - відомий світовий постачальник мороженої риби. Традиційним для країни є хутровий промисел. На острові Принца Едуарда розташована звіринницька ферма, де вирощують норку, лисицю, нутрію, шиншилу.

Характерні риси просторової організації господарства. Для просторової організації господарства Канади характерні диспропорції розвитку різних регіонів. «Економічним серцем» Канади є центральні провінції Онтаріо та Квебек.

На них припадає 65% ВВП країни. Там зосереджено 77% промислового виробництва країни та більшу частину сфери послуг.

Високими темпами розвивається економіка провінції далекого заходу Канади - Британської Колумбії. Її економічний центр Ванкувер перетворюється на важливий «полюс росту» всього АТР. У зв'язку з видобутком нафти та природного газу зростає також значення провінції Альберта.

Водночас економічне значення чотирьох східних атлантичних провінцій (Ньюфаундленду, Острова Принца Едуарда, Нью-Брансуїка та Нової Шотландії) дуже незначне. На них припадає лише 5 % ВВП Канади.

Для нинішнього етапу розвитку економіки Канади характерний довгостроковий процес переміщення центру її ваги зі східних провінцій у західні. Це впливає на динаміку пропозицій робочих місць та напрямки міграцій всередині країни.

Зовнішні економічні зв'язки. Канада активно залучена до міжнародних економічних зв'язків. Основним торговельним партнером країни є США, на які припадає понад 70% канадського експорту та 25% імпорту. Відбувається подальша інтеграція канадської економіки з національним господарством США та їх співпраця в рамках Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА) з Мексикою. Близько 30% вартості експорту з Канади припадає на мінеральну сировину: нафту, природний газ, кам'яне вугілля, руди металів, калійні солі. Країна вивозить багато лісу, пиломатеріалів, паперу, пшениці, а також прокат кольорових металів, деякі машини та обладнання. Велика частка електроенергії експортується до США. Канада імпортує продукцію точного та електронного машинобудування, тропічні фрукти, овочі, боксити, хімічну сировину тощо.

Міжнародні зв'язки України з Канадою. Канада - одна з перших країн, що визнала незалежність України і встановила дипломатичні відносини. З 2016 р. діє Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Вона відкрила для українських експортерів 98% канадського ринку товарів. Ввізні мита на більшість сільськогосподарських і промислових товарів було скасовано. У структурі українського експорту товарів до Канади переважають поставки ядерних реакторів, котлів і машин, засобів наземного транспорту, залізничних локомотивів, чорних металів, продуктів переробки овочів, молока та молочних продуктів, яєць птиці, меду. У структурі канадського імпорту товарів до України домінують мінеральне паливо, нафта та продукти її перегонки, фармацевтика, рибна продукція.

Між країнами здійснюється культурно-гуманітарне співробітництво. Встановлено прямі міжособистісні контакти між громадянами двох країн, а також безпосереднє співробітництво між культурними організаціями в Канаді та Україні. У багатьох містах Канади діють українознавчі музеї, освітні заклади, культурно-навчальні центри, мистецькі галереї. Усього в Канаді існує близько 1000 об'єктів, що пов'язані з історією українського народу. Щороку в Канаді відбуваються українські фестивалі. У містах Канади встановлено пам'ятники Тарасові Шевченку, Іванові Франку, Лесі Українці, Володимирові Великому, Василеві Стефанику. Крім того, встановлено монументи вшанування пам'яті жертв Голодомору.

1. Які чинники визначають місце Канади в міжнародному поділі праці? 2. Порівняйте природно-ресурсний потенціал Канади та США. 3. Поясніть вплив демографічних процесів на працересурсний потенціал Канади. 4.Використо вую чи тематичні карти, обґрунтуйте особливості системи розселення та розміщення виробництва товарів та послугу Канаді. 5. Назвіть домінуючі складники третинного, вторинного та первинного секторів економіки Канади. 6. Порівняйте структуру експорту та імпорту товарів та послуг США та Канади. 7*. Оцініть доцільність використання досвіду Канади та потенціалу української діаспори в цій країні в реформуванні національної економіки України. 8*. Які ви вбачаєте перспективи взаємовигідного співробітництва України з Канадою?