Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Коберник - Нова програма

Розділ II. АЗІЯ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

§ 21. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АЗІЇ

Особливості ЕГП Азії. Регіон Азія (за геосхемою ООН) є другим за площею (після Америки) та першим за кількістю населення регіоном світу. Його територія майже у 1,5 раза перевищує площу Європи й становить 32,7 млн км2, або 22% суходолу. Там проживає понад 4,4 млрд осіб, тобто 59,2% населення планети, а виробляється 36,5 % світового ВВП (мал. 73). Протягом ХХ-ХХІ ст. населення Азії зросло у 4 рази. Усі суверенні країни Азії є членами ООН.

Мал. 73. Місце регіону Азія у світі

Порівняйте частку Азії та Європи у площі, кількості населення та ВВП світу. Зробіть висновки з одержаних даних.

Транспортно-географічне положення азійського регіону має багато позитивних ознак. По-перше, Азія розташована на перетині важливих міжнародних транспортних шляхів. Регіон має вихід до трьох океанів: Тихого, Індійського та Атлантичного. В Азії працює понад 40 морських портів-велетнів, у т. ч. 11-у Китаї, 7 - в Японії, 6-у Республіці Кореї, 4 - в Індії. Три найбільші у світі з них - Шанхай, Сінгапур, Тяньцзінь. Деякі азійські країни мають острівне положення, є країни-архіпелаги. По-друге, в Азії існує 13 континентальних країн, що розташовані всередині материка, тобто не мають виходу до моря. Це може значно стримувати їх економічне зростання. Низка континентальних країн Азії має вихід до Каспійського моря-озера. По-третє, ряд країн Азії сусідять, що сприяє активізації економічних зв'язків.

Сприятливою рисою сусідського положення країн є те, що вони мають партнерські відносини в багатьох політичних і економічних міжнародних угрупованнях. Найбільш перспективним з них є форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Членом військово-політичного блоку НАТО є Туреччина. Країни західної частини Азії наближені до Європейського регіону, що сприяє налагодженню активних економічних зв'язків з цією розвинутою частиною світу.

1. Використовуючи політичну карту світу, наведіть приклади азійських країн, що мають приморське, півострівне, острівне положення, країни-архіпелаги та континентальні країни. 2. Порівняйте транспортно-географічне положення країн, що розташовані в різних частинах Азії.

Проаналізувавши особливості ЕГП різних частин Азії, назвіть країни з найбільш сприятливим та найбільш проблемним для їх економічного розвитку розташуванням.

1. Дайте оцінку політико-географічного положення (ПГП) Азійського регіону. 2. Поміркуйте, чи впливає ПГП на встановлення економічних зв'язків між країнами.

Еколого-географічне положення різних азійських країн неоднакове. Екологічно «чистими» є південно-східні та центральні частини Азії. Територіями екологічної кризи є промислові райони Японії, Північно-Східного Китаю, Східної Індії, країн Перської затоки, Казахстану. Район Приаралля, який охоплює території Казахстану, Узбекистану та Туркменістану, є зоною екологічної катастрофи.

Райони збройних конфліктів і проявів тероризму. Характерною ознакою політико-географічного положення азійського регіону є наявність багатьох осередків політичної нестабільності, значна частина яких пов'язана з колоніальним минулим. Більшість збройних конфліктів мають національне або релігійне підґрунтя. Мирне населення часто стає жертвою тероризму.

З повоєнних років триває протистояння між Ізраїлем та Палестинською автономією, між грецькою та турецькою громадами на Кіпрі. Періодично спалахують конфлікти між Індією та Пакистаном. Не розв'язане питання курдів - народу, який живе на межі трьох країн: Туреччини, Іраку та Ірану й прагне створити власну державу. Не встановлено миру в Афганістані та Таджикистані, де не вщухає війна після виведення радянських військ. Афганістан перетворився на центр виробництва наркотиків, «експорту» тероризму, підготовки ісламських екстремістів для бойових дій в інших державах.

Відстоюючи свої т. зв. геополітичні інтереси, Росія та США неодноразово розв'язували військові дії у різних країнах Азії, зокрема у В'єтнамі, Іраку, Сирії. Новим осередком геополітичного впливу стає Китай.

В Азійському регіоні є держави, що мають ядерну зброю. До «старих» ядерних держав належить Китай. Із часом з'явилися «молоді» ядерні держави: Індія та Пакистан. КНДР проголосила про випробовування ядерної зброї на її території. Нині ядерна зброя є й в Ізраїлю.

Склад регіону. За класифікацією ООН, до регіону Азія відносять 47 суверенних держав (табл. 8). На відміну від Європи в Азії існує багато великих за площею країн. Дві з них, Китай та Індія, належать до групи найбільших (понад 3 млн км2). Територія Китаю майже така, як всієї Європи (без європейської частини Росії), а Індії - як всіх країн Західної, Північної та Південної Європи разом. Водночас у регіоні існують карликові держави: Сінгапур (720 км2), Бахрейн (701 км2) та Мальдіви (298 км2).

Кількість населення двох країн Азії - Китаю та Індії - становить понад 1,3 млрд осіб у кожній. Ще у п'яти азійських державах мешкає понад 100 млн осіб (знайдіть їх назви за табл. 6). За ВВП лідерами є Китай, Японія, Індія та Республіка Корея, а за ВВП на 1 особу - Катар, Сінгапур, Ізраїль та Японія.

Внаслідок територіальних конфліктів на політичній карті Азії виникло 5 самопроголошених невизнаних держав (квазідержав): Тайвань, який офіційно є частиною Китаю (визнало 24 країни світу); Турецька Республіка Північного Кіпру (ТРПК), яка існує за підтримки турецьких військ; Республіка Абхазія та Південна Осетія (визнали 4 держави); Республіка Нагірний Карабах (РНК) (ніким не визнана).

1. За довідковою таблицею 6 «Країни Азії» згрупуйте країни Азії за площею на дуже великі (5 країн: 1 - 3 млн км2), великі (6 країн: 500 тис. - 1 млн км2), середні (17 країн: 100 - 500 тис. км2), малі (6 країн: 50 - 100 тис. км2) та найменші (8 країн: 1 - 50 тис. км2). 2. Поміркуйте, чи усі великі за площею країни Азії є економічно успішними.

Таблиця 6

Країни Азії

За геосхемою ООН, Азія поділена на 5 субрегіонів (мал. 74): Східна Азія (5 держав), Південно-Східна Азія (11 держав), Південна Азія (9 держав). Західна Азія (17 держав) та Центральна Азія (5 держав).

Мал. 74. Субрегіони Азії

Форми державного правління й територіального устрою країн Азії. За формою правління понад 2/3 держав Азії є республіками (див. табл. 6). В Азії традиційно багато президентських республік, в яких президент є не лише головою держави, а й очолює уряд (наприклад, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Туреччина, Іран, Вірменія). Парламентськими республіками, де уряд очолює прем'єр-міністр, в Азії, зокрема, є Ізраїль, Індія, Сінгапур, Ірак. Особливу групу серед парламентських республік Азії становлять Китай, В'єтнам, Лаос та КНДР, в яких єдина політична партія має законодавчу владу. Змішаних республік серед азійських країн небагато: Грузія, Ліван, М'янма, Монголія та Сирія.

В Азії існує достатньо багато монархій - 13. Із них абсолютних монархій 4: Катар, Оман, Бруней, Саудівська Аравія. Конституційними монархіями є Японія, Непал, Бутан, Таїланд, Камбоджа, Малайзія, Йорданія та ряд інших країн.

За територіальним устроєм 4/5 держав Азії є унітарними. Федеративних держав в Азії - 6. На їх території поряд з єдиними законами існують автономні територіальні одиниці: в Індії - 25 штатів, Пакистані - 4 провінції, Непалі - 5 регіонів, Іраку - 18 провінцій та Автономний Район Курдистан. Унікальними є азійські федеративні монархії: Малайзія та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) (мал. 75).

Мал. 75. Державний лад країн Азії

Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. За рівнем економічного розвитку в Азії є всі типи держав: високорозвинуті країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою та країни з плановою економікою (мал. 76).

Мал. 76. Типи та підтипи країн Азії за рівнем економічного розвитку

Лише 3 азійські держави відносять до типу високорозвинутих країн: Японію - країну «Великої сімки», Ізраїль - переселенську країну та Кіпр - країну середнього рівня розвитку.

32 держави Азії відносять до країн, що розвиваються. Найбільших успіхів у розвитку виробництва серед них досягли нові індустріальні країни (НІК), економіка яких перебуває у фазі стрімкого підйому. Перша хвиля індустріалізації охопила т. зв. далекосхідних тигрів: Республіку Корею, Сінгапур, Тайвань, Гонконг (Сянган). У другу хвилю до них приєдналися Малайзія, Таїланд, Індонезія, а у третю - Туреччина та Філіппіни. Завдяки швидкому реформуванню господарства темпи економічного зростання НІК були найвищими в світі - 7-12% на рік. Показники ВВП на душу населення становлять в середньому 15 000 - 25 000 доларів США на рік на людину. Рівень ІЛР високий (0,8 - 0,9) або середній (0,5 - 0,8). Міжнародною спеціалізацією НІК є виробництво товарів народного вжитку, автомобілів та суден.

1. Знайдіть на політичній карті та назвіть нафтодобувні країни Перської затоки. 2. Які ви вбачаєте позитивні та негативні риси виробничої структури економіки нафтодобувних країн?

До групи нафтодобувних країн з високими прибутками в Азії відносять країни Перської затоки та Бруней. Їх показники ВВП на душу населення сильно коливаються від $5 000 до $60000 на рік на людину. ІЛР високий або середній. Основна частка ВВП у цих країнах створюється завдяки експорту нафти.

Країни-«дрібні острови» вирізняються спеціалізацією у сфері послуг: туристичному бізнесі та банківській справі. Як наслідок цього вони мають показники ВВП на душу населення від $9 000 до $25 000 на рік на людину. У Південній Азії до таких країн належать Мальдівські Острови. Одним з найбільших нових фінансових центрів на Близькому Сході вважається Бахрейн.

До азійських країн великого потенціалу відносять, зокрема, Індію, Пакистан, Ліван, Йорданію, Шрі-Ланку. Їх показники ВВП на душу населення коливаються від $1 500 до $11 000 на рік. ІЛР - середній. У більшості з них переважає сільське господарство. Промисловість представлена гірничодобувною, харчовою та легкою.

За статистикою ООН, до групи найменш розвинутих країн включено 9 азійських держав: Афганістан, Бангладеш, Бутан, Ємен, Камбоджу, Лаос, М'янму, Непал, Східний Тимор. У них на одного жителя припадає $500 - $1500 на рік, питома вага обробної промисловості становить 10%, частка письменного дорослого населення є менш ніж 20%. ІЛР низький або середній. Економіка дуже слабка.

До країн з перехідною економікою відносять усі держави Центральної Азії та три країни Західної Азії (Грузію, Вірменію, Азербайджан).

Особливий тип становлять країни з плановою економікою. Головною формою власності є державна. За характером перетворень держави поділяють на країни з елементами ринкової економіки, є спеціальні економічні зони з особливим економічним порядком (Китай, В'єтнам); та країна з централізовано керованою економікою (КНДР).

Міжнародні організації в Азії. Потужним регіональним геополітичним та економічним угрупованням є Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

Нині до неї входять 10 країн (мал. 77).

Країни АСЕАН проголосил и своєю метою сприяння економічному, соціальному та культурному розвитку країн-учасниць, забезпечення спільної оборони, а також надання країнам-учасницям змоги мирного розв'язування спірних питань. Між країнами було створено зону вільної торгівлі, що надала систему тарифних переваг для сприяння вільному потоку товарів у межах АСЕАН.

Мал. 77. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)

Мал. 78. Ліга арабських держав (ЛАД)

З метою захисту незалежності та обстоювання інтересів арабських країн було створено регіональну міжнародну організацію Ліга арабських держав (ЛАД). Нині до неї входять 22 країни Західної Азії, Північної та Східної Африки (мал. 78). Штаб-квартира розташована у Каїрі (Єгипет). Ліга арабських держав зіграла важливу роль у підвищенні ролі жінок в арабському суспільстві, сприянні соціального захисту дітей, збереженні арабської культурної спадщини, зростанні рівня грамотності населення. Ліга пропонує заходи щодо боротьби із злочинністю та наркоманією.

1. Схарактеризуйте особливості ЕГП різних частин азійського регіону. Як вони впливають на рівні економічного розвитку країн? 2. В яких країнах Азії є райони збройних конфліктів і проявів тероризму? З чим пов'язане їх існування? 3. Назвіть та покажіть на карті межі субрегіонів Азії. 4. Наведіть приклади різних за формами державного правління та територіального устрою азійських країн. Покажіть їх на карті. 5. Який тип країн за рівнем економічного розвитку й чому переважає в Азії? Покажіть на карті приклади азійських країн, що належать до різних типів і підтипів країн. 6*. Порівняйте ступінь впливу чинника ЕГП на економічний розвиток країн Азії та Європи.