Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Кобернік - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 13. ФРАНЦІЯ: ОСНОВНІ ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІСЦЕ КРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ, СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ

Офіційна назва - Французька Республіка

Склад території - 95 департаментів, особлива територіальна одиниця Корсика, 5 «заморських департаментів», 5 «заморських спільнот», «заморська спільнота з особливим статусом» Нова Каледонія, Французькі Південно-Антарктичні території

Член міжнародних організацій - ООН, НАТО, Європейський Союз та ін.

Офіційна мова - французька

Релігія - християнство (католицтво)

Місце країни у світі та регіоні. Францію називають «колискою європейської інтеграції», оскільки після Другої світової війни країна стала однією із тих, які ініціювали об'єднання Європи. Вона посідає 6-те місце у світі та 3-тє в Європі за ВВП, 14-те місце в світі та 4-те в Європі - за золотовалютними резервами. Франція - постіндустріальна країна з розвинутою промисловістю. Франція - ядерна держава, постійний член Ради Безпеки. За військовою потужністю країна посідає 6-те місце в світі та 3-тє в Європейському регіоні. Франція була третьою країною світу, яка запустила власний супутник Землі. Вона має широку космічну програму і космодром на мисі Куру в Французькій Гвіані, що розташована у Південній Америці.

Мал. 30. Чинники, що визначають місце Франції у міжнародному поділі праці

Дайте господарську оцінку ЕГП Франції. Поясніть, як його особливості вплинули на міжнародну спеціалізацію країни.

Місце Франції у міжнародному поділі праці визначає ряд чинників (мал. 30): вигідне економіко-географічне положення; науково-технічний, працересурсний, споживчий; природно-ресурсний потенціал, а також історичний чинник.

Економіко-географічне положення. Франція - високорозвинута держава, що займає приморське положення в субрегіоні Західна Європа. Вона межує з високорозвинутими державами, що є її партнерами у Європейському Союзі. Всі сусідні країни, крім Швейцарії, входять до військово-політичного блоку НАТО.

Країна розташована на перетині найважливіших транзитних шляхів сполучення Європи. 2/3 її кордонів - морські. Франція є водночас і середземноморською, й приатлантичною країною. Її морські порти Марсель і Гавр належать до найбільших у світі. В країні споруджено другий у Європі за завантаженням пасажирський аеропорт-хаб «Руассі-Шарль-де-Голль» у Парижі. Сприятливим для розвитку господарства країни є її наближення до важливих мінерально-сировинних баз Європи, Північної Африки, Західної Азії.

Науково-технічний потенціал. Держава бере активну участь у розвитку науки та фінансує науково-дослідницьку роботу, спрямовану на економічний розвиток країни. У найбільшому технополісі Франції «Софія Антиполіс», розташованому біля Ніцци, працює 1 200 технологічних компаній, близько 100 з яких іноземні. Приблизно половина компаній займається дослідженнями, інша половина розвиває інформаційні, біо- та агротехнології. Другим за значенням технополісом Франції є науковий центр у Монпельє. Дослідження ведуться у трьох напрямах: медицина, інформаційні та агротехнології. «Містом науки» називають технополіс Іль-де-Франс, який включає Париж і столичний регіон. У ньому розташовано 9 наукових і технологічних парків. У Ліоні створений великий технополіс, зорієнтований на розробку й виробництво новітніх електронних, фармацевтичних та інших товарів підвищеного попиту.

Працересурсний потенціал. До початку XIX ст. Франція була найбільш багатолюдною країною в Європі. Значні втрати населення країни сталися під час світових війн у XX ст. Нині для демографічної ситуації Франції характерний І тип відтворення населення. Однак рівень народжуваності є достатньо високим: 12,3 осіб/тис; смертність низька: 9,3 осіб/тис.; природний приріст позитивний: 3 особи/тис. Середній вік населення становить 39,4 року, тривалість життя в країні - 81,75 року.

Для країни характерне позитивне сальдо міграцій. Країна перетворилася на один з основних осередків трудової імміграції. Сюди прибуває багато тимчасових робітників з Португалії, Іспанії, Греції, Італії, Польщі, країн Північної Африки. Зменшилася частка працюючих у первинному та вторинному секторах економіки, натомість зросла у третинному секторі (мал. 32).

Мал. 31. Статево-вікова піраміда Франції, 2017 р.

Порівняйте статево-вікові піраміди Франції (мал. 31) та Німеччини (див. мал. 26). З'ясуйте, люди яких вікових груп є найчисленнішими в кожній з країн. Яка з країн має кращі перспективи щодо забезпеченості трудовими ресурсами в майбутньому?

Мал. 32. Значення секторів економіки Франції, 2016 р.

Порівняйте природні умови Франції та Німеччини.

Франція - однонаціональна країна. Понад 85% її населення становлять французи. Незначну частку становлять національні меншини: на сході - ельзасці, на острові Корсика - корсиканці, на північному заході - бретонці. Національне питання у Франції ніколи гостро не поставало. У Франції живе близько 35 тис. осіб української діаспори.

Оскільки трудові ресурси Франції вирізняються високим рівнем кваліфікації і високою вартістю, продукція старих французьких виробництв (наприклад, текстильного) стає неконкурентоспроможною на світовому ринку через пропозицію дешевших аналогів із країн, що розвиваються.

Природно-ресурсний потенціал. Природні умови Франції в цілому сприятливі для розвитку господарської діяльності. Понад половину території займають рівнини. Молоді високі гори здіймаються лише на крайньому півдні - Піренеї та південному сході - Альпи.

Клімат на півночі помірний морський, на півдні - субтропічний. Такі відмінності клімату визначають широку спеціалізацію сільського господарства.

Мінеральні ресурси нині сильно виснажено, а добувна промисловість переживає глибоку кризу.

Країна добре забезпечена водними ресурсами. Найбільшими річками є Рона, Луара, Сена, Гаронна, Рейн. Значний гідроенергопотенціал мають Рона та її альпійські притоки. Морські припливи північно-західного узбережжя Франції використовуються в електроенергетиці.

Найбільш родючі бурі лісові ґрунти сформувалися на вулканічних породах Центрального масиву. Лісові ресурси обмежені. Країна славиться природно-рекреаційними ресурсами Лазуровго берега та Альп.

Історичний чинник. У минулому Франція володіла третьою за площею на планеті колоніальною імперією й мала володіння в усіх регіонах світу. Залишками колись великої колоніальної імперії є сучасні заморські володіння Франції. Ці території мають різні правовий статус і рівень автономії, проте всі вони є частиною французької економіки, представлені в парламенті Франції, наділені правом голосу в Європейському парламенті.

Традиційна особливість французької економічної політики - велика частка державного сектору (57%). Це є наслідком політики дирижизму (від фр. dinger - управляти) - активного втручання в керування ринковою економікою з боку держави, що її проводив уряд Франції в середині 40-х рр. XX ст. У 80-х рр. XX ст. країна перейшла від політики дирижизму до неолібералізму, тобто посиленню ринкових відносин. Відбулася денаціоналізація низки великих промислових, банківських і страхових компаній.

У Франції прийнятий принцип «змішаної економіки», що передбачає активну участь як держави, так і приватних осіб в управлінні економічною діяльністю. Ступінь соціального захисту населення в країні - один з найвищих у світі. На нього витрачається близько 30% ВВП. В економіці існує планування на 5 років наперед, але його дотримуються лише державні підприємства. Для приватних воно не є нормативним документом.

Система розселення. Франція є однією з найбільш густозаселених і високоурбанізованих країн світу. Середня густота населення становить 117,7 осіб/км2. Особливо густо заселені околиці Парижа та Ліона.

Мал. 33. Прапор Франкофонії

Найбільша густота сільського населення (майже 100 осіб/км2) - в районах з родючими ґрунтами. Це Північна Франція, морське узбережжя Бретані, рівнини Ельзасу, долини річок Рона та Сона. У країні сформувалася радіальна система розселення, в якій домінує Париж. У столиці та його містах-супутниках зосереджено понад 17% населення країни (11,3 млн осіб). Від Парижа віялоподібно розходяться основні осі розселення. Окремі осі розселення тягнуться вздовж узбережжя Середземного моря та в долинах річок Луари і Гаронни.

Рівень урбанізації - 71%. Характерна риса урбанізації Франції - дуже висока концентрація населення у великих містах і міських агломераціях. Міст-мільйонерів в країні є 5: Париж (2,2 млн осіб). Марсель (1,6 млн осіб), Ліон (1,4 млн осіб), Лілль (1,3 млн осіб), Тулуза (1,1 млн осіб). На сході сформувалася велика поліцентрична міська агломерація Лотаринзька. До світових міст у Франції належать Париж та Ліон. За чисельністю переважають малі й середні міста, а в сільській місцевості - хутори й невеликі села. Околиці Парижа є найбільшим урбанізованим районом Європи. У міських агломераціях відбуваються маятникові міграції: з міст-супутників і сіл люди щоденно їздять на роботу в ядра агломерацій.

Франкофонія. Французька мова є офіційною в 32 країнах світу. Її вважають рідною близько 3 %, а використовують як державну 13 % населення світу. 46,3% франкомовного населення живе в Африці, 44% - в Європі, 7,6% - в Америці, 1,8% - в Америці, 0,3% - в Океанії.

Франкофонія - франкомовний простір, тобто спілка країн, де говорять французькою мовою. До Міжнародної організації франкофонії входить 56 країн та урядів, що представляють різні держави або частини держав світу, а також 14 спостерігачів. Прапор франкофонії символізує п'ять континентів (мал. 33). Головним критерієм для вступу до організації вважають культурні зв'язки з Францією, що склалися історично. Україна є спостерігачем франкофонії.

1. Які основні чинники визначають місце Франції у міжнародному поділі праці? 2. Порівняйте, як впливає ЕГП Франції та Німеччини на її економічний розвиток. 3. Порівняйте науково-технічний потенціал Франції та Німеччини. 4. Які особливості характерні для працересурного потенціалу Франції? 5. Дайте господарську оцінку природно-ресурсного потенціалу Франції. Порівняйте з Німеччиною. 6. Яка роль держави в управлінні економічною діяльністю у Франції? 7. Що таке франкофонія? 8*. Використовуючи тематичні карти та рейтинги показників соціально-економічного розвитку країн, обґрунтуйте місце французької національної економіки в Європі та світі.