Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Кобернік - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Кобернік - Нова програма

Цього навчального року ви продовжите здобувати базову географічну освіту. У попередні роки ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, природою, населенням і господарством України та світу, прийомами роботи з географічними картами.

Курс «Географія: регіони та країни» продовжить ваше ознайомлення зі світовим господарством, особливостями участі регіонів і окремих країн у міжнародному поділі праці, розкриє роль географії у розв'язуванні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства, а також покаже місце України в міжнародному просторі. Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним.

Вступ

§ 1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»

§ 2. Політична карта

Розділ I. Європа

Тема 1. Загальна характеристика Європи

§ 3. Сучасна політична карта Європи

§ 4. Інтеграційні процеси в Європі

§ 5. Природні умови та природні ресурси Європи

§ 6. Населення Європи: демографічні процеси

§ 7. Структура населення та процеси урбанізації в Європі

§ 8. Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки

§ 9. Вторинний сектор економіки

§ 10. Третинний сектор економіки

Тема 2. Країни Європи

§ 11. Німеччина: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 12. Німеччина: економічний розвиток країни

§ 13. Франція: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 14. Франція: економічний розвиток країни

§ 15. Велика Британія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 16. Велика Британія: економічний розвиток країни

§ 17. Італія

§ 18. Польща

§ 19. Білорусь

§ 20. Росія

Розділ II. Азія

Тема 1. Загальна характеристика Азії

§ 21. Сучасна політична карта Азії

§ 22. Природні умови, природні ресурси та населення Азії

§ 23. Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки

§ 24. Вторинний сектор економіки

§ 25. Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії

Тема 2. Країни Азії

§ 26. Японія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення, третинний сектор економіки

§ 27. Японія: вторинний та первинний сектори економіки

§ 28. Китай: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення, експортна орієнтація економіки

§ 29. Китай: економічний розвиток країни

§ 30. Індія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 31. Індія: економічний розвиток країни

Розділ III. Океанія

Тема 1. Австралія

§ 32. Австралія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 33. Австралія: економічний розвиток країни

Тема 2. Мікронезія. Меланезія. Полінезія

§ 34. Острівні країни Океанії

Розділ IV. Америка

Тема 1. Загальна характеристика Америки

§ 35. Сучасна політична карта Америки

§ 36. Природні умови і природні ресурси. Населення Америки

§ 37. Особливості економіки країн Америки. Первинний та вторинний сектори економіки

§ 38. Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки

Тема 2. Країни Америки

§ 39. Сполучені Штати Америки: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення

§ 40. Сполучені Штати Америки: економічний розвиток країни

§ 41. Канада

§ 42. Бразилія

Розділ V. Африка

Тема 1. Загальна характеристика Африки

§ 43. Сучасна політична карта Африки

§ 44. Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки

§ 45. Особливості економіки країн Африки

Тема 2. Країни Африки

§ 46. Єгипет

§ 47. Південно-Африканська Республіка (ПАР)

Розділ VI. Україна в міжнародному просторі

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі

§ 48. Геополітична структура сучасного світу та місце в ній України

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин

§ 49. Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу