Підручник з Художньої культури. 10 клас. Климова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ II. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVII—XVIII СТ.

Тема 1. Образотворче мистецтво

Художня культура України за часів козацько-гетьманської доби відіграла важливу роль у становленні українського мистецтва. Саме в той час національна ідея набула особливої актуальності і знайшла відображення в різних видах мистецтва — архітектурі, живописі, скульптурі.

Цей період позначений бурхливим розвитком містобудування, відродженням Києва як духовного і культурного центру українських земель, посиленням ролі козацтва в суспільному й культурному житті українського народу та яскравим виявленням національних рис у мистецтві.

§ 9. Стиль бароко в українському мистецтві козацько-гетьманської доби

Українське бароко — не просто відлуння європейського мистецтва, запозичення та пристосування його художніх принципів до культури нашого народу. Це — створення унікального за своєю виразністю та національним колоритом художнього стилю, який затвердив самобутність української культури і визначив її подальший розвиток. Особливістю барокового мистецтва в Україні є поєднання європейського стилю з народними мистецькими традиціями.

Цікаво, що бароко в мистецтві західних та східних українських земель проявилося по-різному. Західні центри української культури (Галичина, Волинь, Поділля) розвивалися за зразком західноєвропейського мистецтва, яке було нерозривно пов’язане з католицькою релігією та світським життям польської шляхти. В архітектурі, мистецтві скульптури помітні ознаки пізнього європейського бароко у поєднанні з ренесансними традиціями.

Назвіть риси, притаманні стилю європейського бароко. У яких видах мистецтва відбулося яскраве втілення цього стилю?

Г. Левицький. Гравюра до книги «Тези Заборовського»

У центральній частині та на сході України після тривалого занепаду розпочалося відродження давніх міст, культурних осередків часів Київської Русі (Києва, Чернігова, Переяслава), та розбудова нових (Харків, Суми). У цих регіонах визначну роль відігравали православне духовенство та козацька старшина. Відомо чимало творів архітектури й живопису, створених або оновлених на замовлення й кошти гетьманів та заможного козацтва. Окрім того, творчість козацьких митців (малярів, будівельників, різьбярів тощо) становила вагому частину духовного життя українського народу.

Іллінська церква. Суботів. Черкаська обл.

Брама Заборовського. Києво-Печерська лавра. Київ

Самобутність художньої культури України епохи бароко найяскравіше відобразилася в архітектурі, скульптурі, живописі та декоративно-ужитковому мистецтві. Запозичивши естетичні принципи європейського стилю (виразність, динамічність форми, ошатність та багатство декорування), українські митці надали їм яскравого національного колориту.

І. Рутковим. Спас нерукотворний

Іконостас «Гріхопадіння». Церква Вознесіння, с. Березне

Одним із найвидатніших діячів культури в Україні XVII ст. був Київський митрополит Петро Могила. Із його ім'ям пов'язують розквіт української барокової архітектури. За сприяння митрополита було відновлено чимало старовинних монастирів і храмів України, серед яких Видубицький монастир, собор Софії Київської. Церковне книгодрукування при Києво-Печерській лаврі, яким також опікувався Петро Могила, сприяло розвитку українського графічного мистецтва.

Українське козацьке бароко є важливою ланкою в розвитку загальноєвропейської культури, становлячи одну з найвидатніших національних шкіл цього великого художнього стилю.

• Чому епоху бароко визначають як час бурхливого розвитку української культури?

• Чим мистецтво українського бароко відрізняється від західноєвропейського?

• Як і чому відрізняється барокове мистецтво західних і східних регіонів України?

• Складіть кросворд на тему «Видатні діячі української культури епохи бароко».

• Створіть сторінку альбому «З історії шедеврів», розповівши про один із найвідоміших творів українського образотворчого мистецтва епохи бароко.

• Робота в групах: доберіть відеоряд із творів різних видів мистецтва за темою «Образотворче мистецтво України епохи бароко».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.