Мистецтво. 6 клас. Кізілова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Розмаїття мови мистецтва

Різноманіття музики найкраще засвідчує жанрова палітра. Завдяки поняттю «жанр», який ховається у назві твору, можна зрозуміти особливості задуму композитора, уявити зміст твору, музичні образи. Музичний жанр (з французького genre — рід, вид, тип, манера) — різновид музичної творчості, який визначають за різними ознаками. Найчастіше жанри розрізняють за складом виконавців та способом виконання.

Послухай музичні фрагменти. Дай відповідь на запитання. Хто виконує музику? Яка кількість виконавців? Спробуй назвати виконавський склад та назву музичних творів.

Традиційно всі музичні жанри поділяють на вокальні та інструментальні за способом виконання.

Пригадай, яка музика називається вокальною, а яка — інструментальною?

• Розглянь зображення, пригадай назви цих виконавських складів. Які із зображень представляють вокальну, а які інструментальну музику? Чи є зображення, що не мають чіткого розподілу? Поміркуй чому?

Серед музичних творів є такі, що написані для голосу в супроводі музичного інструмента чи оркестру. Вони належать до вокально-інструментальних жанрів. Найчастіше це пісня, романс. Окремо існує група музично-театральних жанрів. До них належать музичні вистави, опери, балети.

Виконання творів великими колективами у вокальній та інструментальній музиці сприяло появі симфонічної та хорової музики. Так народилися симфонії, концерти, ораторії, кантати. Цим жанрам характерні великі музичні форми та глибокий зміст. Якщо музика створена для виконання малим складом музикантів у невеликих приміщеннях, то її називають камерною. До таких жанрів належать етюд, п’єса, соната, пісня, солоспів.

Серед камерно-вокальних жанрів чільне місце посідає пісня-романс.

Романс — невеликий за обсягом музичний твір для сольного співу з інструментальним акомпанементом. Особливими рисами цього жанру є передача особистих настроїв та почуттів, наспівна, лірична мелодика. Найпопулярнішим інструментом для супроводу є гітара, також це може бути фортепіано, бандура. Цей жанр зародився в Іспанії як пісня народною мовою, що була символом боротьби. Пізніше романс поширився в інших країнах, ставши піснею про кохання.

В Україні з XIX століття романс існував як авторська пісня та ліричні вірші. Тому до його поширення долучалися й українські поети: Степан Руданський «Повій, вітре, на Вкраїну», Леонід Глібов «Стоїть гора високая», Євген Гребінка «Очі чорнії».

Гіллермо Гомес-Хіль «Дівчина з гітарою»

Українські композитори полюбляють цей жанр. Для його визначення вони також використовують термін «солоспів».

Багато українських солоспівів ставали народними. Імена їхніх авторів втрачено, а твори стали передавати усно, породжуючи нові варіанти мелодій та текстів. Це і стало головною рисою пісні-романсу. Уперше таке поняття вжив у своїй творчості Микола Лисенко.

Серед кращих зразків пісні-романсу є твір «Взяв би я бандуру». Автором слів цієї пісні інколи називають Михайла Петренка, бо деякі рядки з його поезії «Туди мої очі...» збереглися в цій пісні, що стала народною.

Досліди. Ознайомся з розповіддю про походження пісні. Поясни, чому її вважають народною. Використай QR-код.

• Прослухай народну пісню-романс «Взяв би я бандуру».

Бандурист Микола Литвин

Обери запитання (завдання) для себе.

  • Хто виконує твір?
  • Охарактеризуй засоби музичної виразності твору.
  • Які особливості ліричності ти відчув, слухаючи романс?
  • Що спільного в романсі з народними ліричними піснями?

Використай QR-код.

Одним із різновидів романсу є серенада (від італійського sera — вечір) — лірична вітальна пісня, виконували ввечері або вночі під вікнами коханої. Саме німецькому композитору Франса Шуберту належить одна з найвідоміших серенад «Вечірня серенада». Українська поетеса Олена Пчілка зробила один з найкращих перекладів тексту Людвіга Рельштаба.

Прослухай романс «Вечірня серенада» Франса Шуберта. Використай QR-код.

Обери запитання (завдання) для себе.

  • Хто виконує твір?
  • Охарактеризуй засоби музичної виразності твору.
  • Чи є цей твір романсом і чому?
  • Чому твір називають серенадою?

• Які музичні жанри найпоширеніші у вокальній музиці?

Музичний світ вирізняється великою жанровою палітрою. Розуміння жанрових особливостей твору сприяє розкриттю музичних образів.

Під час створення робіт в тому чи іншому виді образотворчого мистецтва митці / мисткині послуговуються певними засобами художньої виразності, які й визначають характер цього твору.

Назви види образотворчого мистецтва, зразки яких зображено.

Варто пам’ятати, що не існує єдино визнаної системи видів образотворчого мистецтва та засобів їх виразності. Нерідко йдеться і про дизайн як вид образотворчого мистецтва. Окремі виражальні засоби можуть бути актуальними для різних видів. Скажімо, ритм є важливим і для архітектури, і для декоративно-ужиткового мистецтва.

Зістав зображення на с. 13 з описами поданими нижче.

Є багато видатних представників / представниць кожного з видів образотворчого мистецтва, і ти обов’язково складеш власний список фаворитів, проте з деякими з них можеш ознайомитися вже сьогодні за QR-кодом.

Серед графіків незмінно популярною залишається постать Мауріца Корнеліуса Ешера.

Відкриттям для Європи став загадковий Іоанн Георг Пінзель.

Подив та захоплення викликають живописні полотна Марти Пітчук.

Професіоналізм і фантазія відомих архітекторів знайшли своє відображення в найкращих бібліотеках світу.

Кращі традиції самчиківського та петриківського розпису побачиш у роботах Ольги Машевської.

Оскільки в природі все взаємопов’язане і рання осінь ще тішить нас яскравими барвами, то і ми сьогодні поєднаємо живопис з графікою. Спочатку на зволоженому аркуші виконай плями обраних кольорів. Зверху плям виконай графічне зображення елементів, не дотримуючись суворо їх форми.

Зауваж, що виконання композиції в такій техніці потребує певної творчої розкутості. Сміливо експериментуй, проте намагайся дотримувати композиційної та колористичної рівноваги.

Розмаїття мови мистецтва забезпечує безмежний простір творчої самореалізації для кожного.