Українська література. 5 клас. Калинич

Леонід Глібов

(1827-1893)

Твоя тут пам’ять, Леоніде Глібов.

Нащадки сіверян, полян, дулібів,

Малята вчать ті сонячні слова,

Що, ніби чародійник з рукава,

Ти сипав їм — і в доброті не схибив.

Максим Рильський

Ознайомся з відомостями про письменника

У дитинстві Леонід Глібов був веселим і жвавим, любив доглядати за квітами. Саме тому його й прозвали «королем квітів». Знайомі та родичі, вітаючись, казали: «Здоров був, Льолику, квітчастий королику».

Народився відомий байкар на Полтавщині. Ця земля рясніє іменами письменників, що шанували влучний жарт у творчості: Євген Гребінка, Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Остап Вишня... Можливо, саме природа рідного краю й сприяла розвиткові такого талановитого жартівника.

Понад п’ять років Леонід Глібов працював учителем історії та географії. У мемуарах колишні учні згадували його як хорошого вчителя, який любив дітей і ставився до них із повагою.

Розказують, що колись батько Леоніда Глібова купив співучу канарку (невелику пташку), через що сусіди прозвали Івана Назаровича Кениром. Саме тому твори для дітей Леонід Глібов підписував псевдонімом «Дідусь Кенир».

https://cutt.ly/YOVAMLX

Теорія літератури

Акровірш — загадка, відгадку на яку можна прочитати за першими літерами кожного рядка.

• Пригадай вивчене в початковій школі про творчість Леоніда Глібова та його життєвий шлях.

• Спробуй написати акровірш «ГЛІБОВ».

БАЧИТЬ — НЕ БАЧИТЬ

Бачить — не бачить,

Чути — не чує,

Мовчки говорить,

Добре мудрує.

Кривду соромить,

Правди навчає,

Часом жартує,

Смішки справляє,

Люба розмова;

Дай боже, діти,

З нею довіку

Знаться-дружити.

Художниця — Галина Сокиринська

Антоніми — це слова з протилежними значеннями добро — зло, день — ніч, батьківщина — чужина тощо.

Поміркуй і дай відповідь

1. Чи легко відгадати цю загадку? За якими ознаками тобі вдалося розгадати її?

2. Знайди антоніми в загадці. Яку роль вони виконують?

3. Чи можна говорити мовчки? Як ти розумієш цей вислів?

КОТИЛАСЯ ТАРІЛОЧКА

Котилася тарілочка

По крутій горі,

Забавляла любих діток

У моїм дворі.

Нам тієї тарілочки

Чому не любить —

Хорошая, золотая (Епітети)

І як жар горить.

Прийшла баба — сама чорна

І чорний жупан1, —

Заховала тарілочку

У синій туман.

1 Жупан — старовинний верхній чоловічий одяг, оздоблений хутром, що був поширений серед заможного козацтва.

Постихали співи й жарти

У дворі моїм;

Золотої тарілочки

Стало жаль усім.

Зачинився я у хаті,

У віконці став

І про тую тарілочку

Співати почав:

«Туманочку, туманочку!

Поклонись зорі,

Покоти нам тарілочку

По нашій горі...»

Де не взявся із-за лісу

Невідомий птах,

Довгохвостий, гостроносий

На восьми ногах.

Тільки став я приглядаться

І що, і відкіль,

А він зразу розігнався

І в вікно сусіль2...

Я — на піч та у куточку

Зігнувсь, притаївсь,

І щоб птах той не надибав,

Ряденцем3 укривсь.

2 Сусіль — те саме, що «шасть». Тобто миттєве проникнення чогось кудись.

3 Ряденце, рядно — різновид простирала або покривала з цупкого полотна.

Навіжений птах літає,

Не найде ніде

І тонесенько виводить:

«А де дідок, де?»

Закричав горлатий півень

І прогнав мій страх,

Я зрадів — і не побачив,

Де той дівся птах.

Золотую тарілочку (Метафора)

Всі знають давно:

То на небі сонце ясне, (Епітети)

На ввесь світ одно.

Чорна баба — нічка темна:

Із давніх-давен

Покриває все на світі,

Як погасне день.

Заховався, шуткуючи,

Дідусь-господар,

Щоб не зразу догадались,

Що той птах — комар.

Поміркуй і дай відповідь

1. Знайди і прочитай описи сонця та ночі. Які художні засоби використав автор у цих описах?

2. Скільки відгадок у загадці «Котилася тарілочка»? Назви їх. За якими ознаками можна знайти відгадку навіть без пояснення автора?

3. Чи є твори «Бачить — не бачить», «Котилася тарілочка» авторськими загадками? Чому?

4. Чим відрізняються народні загадки від авторських загадок Л. Глібова?

5. Відшукай в інтернеті загадки Анатолія Качана «Квітка Сонця», «Світов@ павутин@». Чи є вони оригінальними? Чому?

6. Що є підказкою того, що Анатолій Качан — твій сучасник?

7. Чому з нетерпінням діти чекали на появу журналу «Дзвінок», у якому свої твори друкував Леонід Глібов?

8. Придумай загадки, щоб відгадками були такі слова: сонце, вітер, тінь. Скористайся Додатком 3.

9. Домашнє завдання. Як ти розумієш прислів’я «Брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся»? Відповідь обґрунтуй письмово. Скористайся Додатком 5.

10. Виділи спільні й відмінні риси приказок, прислів’їв і загадок.

11. Виконай тестові завдання.

1. Слово «фольклор» з англійської перекладається як

 • А усна народна творчість
 • Б прислів’я
 • В мудрий вислів

2. Прочитай таблицю. У порожній комірці доречно подати слово

 • А прислів’я
 • Б приказка
 • В загадка

Замаскований зміст

Метафора

Фольклор

3. Увідповідни жанр і твір.

 • 1 Довгі ноги, довгий ніс, по болоті ходить скрізь.
 • 2 Хто багато читає, той більше знає
 • А прислів’я
 • Б приказка
 • В загадка

12. Перевір свої знання щодо розділів «Вступ» та «Малі жанри фольклору».

• Я знаю, що вивчатимемо на уроці «Української літератури».

Я розумію і можу пояснити: а) чому читання важливе в інформаційному світі; б) яке значення книги в моєму житті.

Я вмію: а) розрізнити спільні та відмінні ознаки малих жанрів фольклору; б) читати виразно загадки, прислів’я та приказки.

Я знаю: а) якими засобами виразності «прикрашені» загадки, прислів’я та приказки і можу навести цікаві приклади; б) про що писав загадки Леонід Глібов.

• Я з радістю брав/брала участь в проекті «Записник фольклориста/фольклористки».