Українська література. 5 клас. Калинич

Павло Тичина

(1891-1967)

Струмок серед гаю, як стрічечка.

На квітці метелик, мов свічечка.

Хвилюють, маюють, квітують поля.

Добридень тобі, Україно моя!

Павло Тичина

Ознайомся з відомостями про письменника

Кажуть, щоб зрозуміти поета, треба побувати в його країні — у світі його знайомств, його захоплень, у його рідних місцях. Саме в музеї можна відтворити все це в кількох експозиціях, щоб люди, виходячи із нього, говорили: «Ми зустрічалися з поетом!»

Пропонуємо помандрувати віртуальними кімнатами музею-квартири Павла Тичини, перейшовши за покликанням https://cutt.ly/UOVSZav

Павло Тичина народився на Чернігівщині. Саме ця земля подарувала ліриці такі образи, як липа біля батьківської хати, дзвіночки в полі... Талановитий юнак виявив себе в поезії, живописі й музиці. Це поєднання музичності та краси слова дало неперевершені зразки поезії.

Улюблені заняття Павла Тичини — малювання й співи. А згодом ці захоплення «переплавляться» у вірші. Поезії з легкої руки Михайла Коцюбинського побачили світ у першій збірці Павла Тичини «Сонячні кларнети».

Сонце + звук = «Сонячні кларнети». Можливо, це поєднання й народило назву збірки.

Поміркуй і дай відповідь

2. Чи можна говорити про специфіку світосприйняття поета за інтер’єром кімнат у музеї? Чому?

3. Уважно прочитай епіграф до матеріалів про Павла Тичину. Які засоби виразності вжито в ньому? Із якою метою?

4. Виразно прочитай поезію Павла Тичини.

ХОР ЛІСОВИХ ДЗВІНОЧКІВ

Уривок із поеми

Ми дзвіночки,

Лісові дзвіночки,

Славим день.

Ми співаєм,

Дзвоном зустрічаєм:

День!

День.

Любим сонце,

Небосхил і сонце,

Світлу тінь,

Сни розкішні,

Все гаї затишні: (епітети)

Тінь!

Тінь.

Линьте, хмари, (звертання)

Ой прилиньте, хмари, —

Ясний день. (епітет)

Окропіте,

Нас благословіте:

День!

День.

Хай по полю,

Золотому полю, (епітет)

Ляже тінь.

Хай схитнеться —

Жито усміхнеться: (персоніфікація)

Тінь!

Тінь.

Обкладинка першої збірки поетичних творів Павла Тичини, що вийшла друком у Києві в приватному видавничому товаристві «Сяйво» наприкінці 1918 року накладом 1000 примірників. Художник не встановлений

Назви літери, які позначають звуки [з] - [дз] - [с].

Який звуковий ефект вони створюють?

Чи не нагадує вірш звуки дзвіночків? Чому?

Як змінилася звукова палітра завдяки повтору звуків [с] - [т] - [н]? Дзвінкішою чи тихшою стає «мелодія» поезії?

Дзвіночки

Поезія Павла Тичини — яскравий приклад пейзажної лірики.

Часто в ліричних творах, у яких змальовано картини природи, автори використовують персоніфікацію.

Персоніфікація («олюднення») — перенесення властивостей живих істот на предмети чи явища природи. Тобто це зображення предметів чи явищ природи як живих істот. Наприклад: сонечко всміхається, тінь лягає.

Поміркуй і дай відповідь

5. Чи легко читалася поезія? Чому? Доведи цитатами з вірша, що автор зачарований природою.

6. Якими кольорами можна розфарбувати рядки поезії? Чому? Які почуття вона викликає?

7. Відшукай приклади персоніфікації у вірші «Хор лісових дзвіночків» Павла Тичини та випиши їх у зошит (наприклад: «...Лісові дзвіночки, / Славим день»).

8. Накресли в зошиті таблицю за зразком. Відшукай рядки, які відображають музичне (слухове), зорове, емоційне наповнення поезій. Впиши їх у таблицю.

Рядки вірша, які відображають

музичне наповнення

зорове наповнення

емоційне наповнення

.....

.....

.....

9. Ознайомся з таблицею «Паспорт твору “Хор лісових дзвіночків”» за https://cutt.ly/ZOVAbzx або QR-кодом». Якою інформацією можна її доповнити?

10. Які зразки пейзажної лірики зарубіжних поетів ти читав/читала? Чим схожі, а чим різняться настрої віршів українських поетів і зарубіжних? Чому?

11. Об’єднайтеся в групи.

Варіант 1. Відшукайте в збірках творів Павла Тичини в бібліотеці або інтернеті поезії «Гаї шумлять» і «Арфами, арфами...». До цих віршів намалюйте SD-картину. На які аспекти варто звернути увагу? (Зображення, звуки, емоції...).

Варіант 2. Намалюйте ілюстрації до кожного образу цієї поезії, створіть із них відео до вірша.

Теорія літератури

До речі, Павла Тичину вважають майстром неологізмів — нових слів.

У його художній скарбниці натрапляємо на такі унікальні слова-перлини, як-от:

«яблуневоцвітно» (дивитися),

«дзвінкоблакитпне» (небо),

«стоцвітні» (іскри),

«розпрозорене» (безмежжя Космосу),

«яснозорно» (від фольклорного «ясні зорі»)

та багато інших. Свого часу науковці створили словник авторських неологізмів, у якому було 637 слів.

12. Які неологізми вжито в прочитаних тобою поезіях Павла Тичини? Як ти їх розумієш?

13. Прочитай історію з життя Павла Тичини та геніальної народної художниці Катерини Білокур за покликанням https://cutt.ly/EOVS0i9 чи QR-кодом. Поміркуй, яким був письменник. Чому знайомством із Катериною Білокур поет так дорожив?

14. Домашнє завдання. Вивчи напам’ять вірш «Хор лісових дзвіночків» (дивись Додаток 6). Спробуй прочитати його в супроводі мелодії.

15. Про що співають лісові дзвіночки? Склади про це коротке висловлювання.

Катерина Білокур. «Півонії».

16. Розгадай ребус. Що означало зашифроване в житті поета Павла Тичини?