Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Кафтан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 45. Державність на українських землях протягом століть

Які історичні докази тривалої державності у нашій країні надає минуле?

На які періоди історики поділяють історію української державності

1. Пригадай, як формувалася територія України у минулому.

2. Назви яких державних утворень на території українських земель ти знаєш?

3. Як історики пояснюють назву "Україна"? Коли ця назва вперше з'являється у літописах?

Як ти вже знаєш, для того, щоб вивчати минуле, дослідникам зручніше поділяти його на окремі часові порції — періоди. Як ці періоди визначали в різні часи, залежало від того, що саме історики вважали головним і важливим. Серед багатьох різновидів історії виокремлюють історію держави. Історію Української державності науковці зазвичай поділяють на такі періоди:

Княжа доба (період Київської Руси-України) — IX—XIII століття

Польсько-Литовська доба — XIV — середина XVII століття

Козацька доба — середина XVII - кінець XVIII століття

Період національного відродження — XIX століття

Історія XX століття (з окремим поділом на менші періоди)

Період новітньої незалежності України — з 1991 року

4. Чи маєш ти уявлення про те, що відбувалося в кожному з цих періодів? Чи знаєш ти про окремі події з української історії, які можеш віднести до того чи іншого періоду?

Для того, щоб зрозуміти, чим наповнений кожен період нашого минулого, недостатньо лише знати їхні назви. Історія Української державності — це тисячолітня історія багатомільйонного народу. Не завжди у нашого народу була власна держава, протягом різних часів територія України була у складі різних держав. Однак у всі часи було багато людей, які мріяли про власну державу, докладали зусиль для її становлення і зміцнення. Це були й правителі, і воїни, й освічені люди різного походження.

Ознаки української державності в минулому

5. Пригадай, що таке влада. Яка відмінність між країною і державою?

6. Чим відрізняються республіка та монархія?

7. Що у джерелах 1-11 підтверджує, що на території України державність має давню історію? Знайди ознаки держави в історичних прикладах.

Джерело 1

Данило Галицький — одна з найвидатніших постатей в історії Української держави. Князь Галичини й Волині, а також король Русі, він увічнив своє ім’я як мудрий правитель і талановитий полководець. Тому не дивно, що сьогодні його вважають національним героєм, а його пам’ять всіляко вшановують.

Пам'ятник галицько-волинському князю Данилу Галицькому (1199-1264) у Львові

Джерело 2

Карта українських земель у складі сусідніх держав у XIV—XV ст.

Протягом XIV ст. Литовське князівство перетворилося на велику державу, яка увійшла в історію під назвою Велике князівство Литовське, Руське та Жемайтійське. Давньоруська / давньоукраїнська мова довгий час була в ньому державною мовою. Залишилися в силі руські закони й звичаї, від кінця XIV ст. підтверджувані в договорах (“рядах”) великого князя з місцевими землевласниками та городянами. За боярами-воїнами закріплено їхні землі, з яких належить служити збройну службу на виклик удільного князя; по містах, як і давніше, живе торговий і ремісничий люд у “праві міському руському”.

Джерело 3

Герб часів київського князя Володимира Святославовича (980-1015) на монетах-злотниках

Злотники Володимира були одними з перших монет київського карбування.

Джерело 4

У 1649 році Богдан Хмельницький та польський король Ян II Казимир уклали Зборівський договір, в якому заклали основи козацької держави. Договір закріпив під владою держави під назвою Військо Запорозьке значну територію. Нова держава отримала нові кордони, свою грошову систему і податки на потреби держави (а не для польського короля), пошту, власний суд та уряд, право на самостійну торгівлю та міжнародні відносини.

Джерело 5. Підписи українських гетьманів XVII—XVIII століть

Підпис гетьмана Богдана Хмельницького

Підпис гетьмана Івана Мазепи

Пам'ятник "Молитва за Україну" з постатями п'яти українських гетьманів у колишній козацькій столиці (м. Батурин)

Джерело 7

Сторінка з "Конституції" Пилипа Орлика (1710 р.)

Гетьман Пилип Орлик разом з Юрієм Немиричем створили першу Українську конституцію, в якій були розписані права та обов’язки козацького уряду, а також правила демократичного козацького врядування.

Засновники Кирило-Мефодіївського братства — першої української таємної організації, що виникла в Києві (1845 р.) і пропонувала створення української самостійної республіки

Джерело 9. Гроші Української Народної Республіки — шаги 1918 року

Джерело 10

1922-1991 роки — Українська Радянська Соціалістична Республіка у складі СРСР зі своїми адміністративними кордонами.

Фото моменту входження Української РСР як засновниці до Організації Об'єднаних Націй (1945 р.)

Мітинг на площі біля Верховної Ради України (м. Київ, 24 серпня 1991 р.)

Підсумкові запитання і завдання

  • 1. Випиши дати історичних прикладів Української державності та співвіднеси з історичними періодами. Яка віддаленість кожного періоду від сучасних днів?
  • 2. Які ознаки державності наведено у твоїх історичних прикладах?
  • 3. Якої інформації тобі не вистачає, щоб аргументувати твердження щодо тисячолітньої історії Української державності?

Домашнє завдання

  • Склади хмару слів, яка може відобразити історію Української державності.