Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Кафтан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 11. Україна в часі та просторі

§ 42. Територія розселення українців у минулому і тепер

Де жили українці протягом століть?

Українська етнічна територія

1. Пригадай, що таке етнос.

Зараз, у XXI столітті, українці — один із найбільших за чисельністю народів Європи. Ми не завжди мали власну державу й століттями мусили опиратися окупаціям та спробам асимілювати українців, стерти нашу мову й культуру. Однак це нас не зламало і не знищило. Ми тримаємося території, на якій постав наш народ.

Українська етнічна територія — землі, на яких у різні історичні періоди мешкали або становили більшість населення українці. Центр цієї території завжди був у межах сучасної території України.

Першим згадує нашу територію як цілісну землю, на якій живе певний народ, візантійський імператор Костянтин Багрянородний у другій половині X ст. У Візантії, яка у той час була дуже впливовою країною для наших предків, виокремлювали “Внутрішню Русь” — Київську, Чернігівську та Переяславську землі. Протягом століть і дотепер територію між річками Дніпро, Південний Буг та Дністер вважають корінною територією українців-русичів.

За козацьких часів гетьмани та літописці простягали західні кордони нашого краю до Галича, Львова, Самбора, Луцька, а на сході — до Путивля та до річки Сіверський Донець.

2. Знайди на карті XVI століття (карта 20): Крим і м. Каффу; річки Дніпро (тоді — Босфор) і Буг; м. Київ; східну та західну частини сучасної України — Скіфію (схід) і Подолію (захід). Які ще географічні назви ти можеш впізнати?

Наші предки завжди населяли землі Київщини, Полтавщини, Чернігівщини, Волині, Поділля, Галичини, Північної Буковини, Закарпатської України, Холмщини, Лемківщини, Надсяння. Звідси вони переселилися на південь, до степів, на схід і північ.

У XVI—XVII ст. наші предки поступово заселяли так зване Дике Поле — причорноморські степи. Саме там народилося й зміцніло українське козацтво. Держава Богдана Хмельницького охоплювала Київське, Чернігівське, Брацлавське воєводства та територію Запоріжжя — сучасну Київщину з Черкащиною, Чернігівщину та Вінниччину із Запорізькою, Дніпропетровською областями.

У XVII ст. українці почали заселяти Слобожанщину — територію сучасних Харківської та Сумської областей.

У XIX — на початку XX століття українська етнічна територія охоплювала, крім сучасних земель, частину Білорусі, прикордонні території Росії, частину сучасної території Молдови, Румунії, Словаччини, Польщі. У той час українці почали активно емігрувати — до Росії, Казахстану, США, Канади та інших країн.

3. Порівняй карту етнічної території українців у 1918 році (карта 21) із сучасною картою нашої держави. Прокоментуй зміни, які ти помічаєш.

У XXI столітті наша етнічна територія, хоч і зменшилася, є найбільшою серед європейських народів. Звісно, це не означає, що тут мешкають лише етнічні українці. Їх приблизно 80 %. Є в Україні й місця, де компактно мешкають інші народи. Ці місця називають етнічними островами. Такі острови є у болгар, молдован, румунів, угорців, росіян, поляків, греків, циган, албанців, словаків, білорусів та етнічних груп інших народів. Також дослідники виокремлюють етнічні кордони — місцевості поряд з іншими державами, де проживає змішане населення.

Державний кордон України не збігається з умовним кордоном земель, на яких живуть українці. Ба більше, українці віками були розділені й мешкали в межах кордонів інших держав, які захоплювали наші землі. Однак зараз Україна охоплює більшість історичних етнічних земель.

Українські землі у складі інших держав протягом століть

4. Торік ми розглядали історичні карти наших земель. Пригадай 1-2 державних утворення, що існували на території України.

Після занепаду України-Русі та Галицько-Волинської держави в XIV ст. українські землі поступово захопили сусідні держави. Галичина відійшла до Польського королівства, а все Придніпров’я окупувало Велике князівство Литовське.

Коли ж ці дві держави уклали союз і підписали в 1569 р. Люблінську унію, майже всі українські землі перейшли під владу новоствореної Речі Посполитої. Понад 200 років Річ Посполита була однією з найбільших і наймогутніших держав у Європі.

Підписання Люблінської унії. Я. Матейко, 1869 р.

Після козацького повстання 1648 року, очолюваного гетьманом Богданом Хмельницьким, та війни зі Швецією та Московією Річ Посполита втратила чверть своїх територій. На українських землях постає незалежна держава — Військо Запорозьке. Частина етнічних українських земель відходить Московському царству.

Зрештою наприкінці XVII — у XVIII ст. українські землі були розділені по Дніпру між Річчю Посполитою і Російською імперією. Це дуже вплинуло на формування українського народу, яким він є зараз. Адже кожна з держав прагнула нав’язати українцям свою мову, порядки, релігію. Російська імперія докладала неймовірних зусиль, щоби знищити все українське, адже боялася відродження козацької держави. Українську мову в імперії забороняли понад 300 разів.

Наприкінці XVIII ст. територія України не була вільною, лише тепер її ділили Російська та Австрійська імперії. До складу Російської імперії входило 90 % етнічної території України: Правобережна та Лівобережна Україна, Слобожанщина та південні регіони. Австрійська ж імперія володіла Східною Галичиною, Північною Буковиною та Закарпаттям. Так тривало аж до початку Першої світової війни у 1914 році.

У часи Української Революції 1917-1921 рр. формувалася сучасна державна територія України. Однак у цей же час було багато збройних зазіхань на нашу країну.

5. Роздивися німецьку карикатуру 1919 року (джерело 1), створену за часів національно-визвольної боротьби українського народу. Як ти можеш пояснити зображення? Які загрози територіальній цілісності України можна розпізнати на цій умовній карті?

Карикатура 1919 р.

Попри те, що Українська революція не привела до утворення повністю незалежної Української держави, територія Української Радянської Соціалістичної Республіки у складі Радянського Союзу вперше за століття охоплювала більшість українських етнічних земель.

З незначними змінами в таких кордонах Україна залишається і зараз. “Наших” чимало в сусідніх державах, адже етнічні території не мають чіткої межі й люди перемішуються, переїжджають, одружуються. Уже понад 30 років Україна єдина й об’єднана, як ніколи раніше, і боронить свої землі до останнього метра державної території.

Підсумкові запитання і завдання

  • 1. Що таке етнічні території?
  • 2. Що є ядром української етнічної території понад тисячу років нашої історії?
  • 3. Чому етнічна територія у сьогоднішньому світі є умовним поняттям?
  • 4. Наведи 2-3 приклади, коли територіальні зміни розділяли українців.
  • 5. Як ти вважаєш, чи мають державні кордони збігатися з етнічними? Чому?

Домашнє завдання

  • Обери один з українських населених пунктів і дізнайся його історію. До яких держав він належав у різні часи? Підготуй письмове повідомлення або презентацію.