Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Кафтан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Повторюємо та узагальнюємо. § 34. Значення праці істориків

Яку роль відіграють історики та яке значення має вивчення минулого?

Ти вже маєш певне уявлення про те, як і з чим працюють історики та які науки їм допомагають. Уяви, що ти і є істориком чи історикинею. Допоможи визначити важливість цієї знахідки.

1. Ці предмети знайшли у дерев'яній скрині на горищі приватного будинку. Власники кажуть, що ці речі зберігаються в родині з XVIII ст. Знайди відповіді на такі запитання:

• Чи всі предмети належать до одного часового проміжку?

• Хто міг бути їхнім власником раніше? Як вони сюди потрапили?

• Фахівців з яких допоміжних історичних дисциплін ти залучиш до вивчення знахідки?

2. Як ти вважаєш, для чого можна використати результати твоєї розвідки?

Професійні історики та історикині, так само як і ти зараз, досліджують артефакти з минулого, намагаючись аналізувати події та процеси з наукового погляду. Наше розуміння минулого ґрунтується на їхніх дослідженнях, знаннях і наполегливій праці.

Ти можеш запитати: “Кому потрібне дослідження про якісь дрібниці з минулого? У чому його практична користь?” Це гарне запитання! Людству потрібно знати власне минуле, відчувати своє коріння — хто ми, звідки, що з нами сталося на шляху крізь століття. На цих знаннях ми будуємо своє бачення майбутнього й ухвалюємо рішення, які впливатимуть на наше життя.

А ще ті вміння, яких набуває людина, вивчаючи історію, допомагають не бути ошуканою. Чимало бід стається через невміння чи неспроможність аналізувати інформацію, зіставляти факти та відділяти їх від вигадок. Так люди потрапляють на гачок шахраїв і ворожої пропаганди.

3. Пригадаймо, що ми вивчали в першій частині підручника. Для цього добери поняття, потрібні для розповіді про ці теми. Поясни свій вибір прикладами зі сторінок параграфів.

Що таке минуле та хто і як його вивчає

Вплив простору на організацію суспільства

Історичний час як основа розуміння минулого

Як історики дізнаються про минуле

Роль простору в розумінні минулого і сучасного світу

Де зберігаються свідчення минулого

4. Переглянь назви § 8-33. Обери один із цих параграфів та уклади перелік з 5-6 ключових слів/словосполучень, щоб розповісти про його зміст. Поясни свій вибір.

• Бібліотеки

• Примусові переселення (депортації)

• Архіви

• Історичний діяч/історична діячка

• Археологія

• Міграції

• Історичний факт

• Музеї

• Історична географія

• Артефакт

• Лінія часу

• Геральдика

• Писемні джерела

• Рівнинні та гірські народи

• Експонат

• Хронологія

• Історична біографія

• Речові джерела

• Голодомор

• Середньовічні ремесла

• Промисловість

• Козацтво

• Реставрація

• Писемність

5. Погортавши підручник, знайди найцікавіший фрагмент і найпривабливіше завдання, виконання якого викликало у тебе відчуття успіху та задоволення.

6. У кожному університеті України та світу є історичні факультети (відділення). Щороку до них вступають тисячі молодих людей. Зі своїми однокласниками та однокласницями створи рекламний плакат професії історика.