Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Кафтан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 17. Україна на шкалі історичного часу

Як Україна пов'язана зі світовою історією?

1. Пригадай, що таке лінія часу та хронологічна послідовність.

2. Які події називають синхронними?

3. Завдяки чому ми можемо визначити вплив подій світової історії на історію України чи на історію окремої людини?

Якби ми накреслили окремі лінії часу для кожної із сучасних країн, то побачили б, що деякі події там повторюються. Наприклад, Друга світова війна 1939-1945 років охопила Україну й десятки інших держав. Утворення Речі Посполитої в 1569 році важливе не лише для історії Польщі, а й для історії України, Литви та Білорусі. Винайдення пороху в Китаї вплинуло на перебіг війн на всіх континентах.

Якщо зіставити лінії часу окремих держав або народів, ми побачимо, що чимало подій просто відбувалися одночасно. Вони не обов’язково пов’язані між собою, адже могли статися в різних частинах світу або мати значення лише для окремої групи людей. Так само, якщо події відбуваються одна за одною, це не завжди означає, що одні з них є причинами, а інші — наслідками.

4. Розглянь лінію часу (джерело 1), на яку нанесені деякі події української та світової історії. Про що свідчить велика протяжність стрічки часу минулого України?

Джерело 1. Лінія часу. Україна і світ

5. Яких подій на лінії часу (джерело 1) більше: воєнних, державних, з історії культури, з історії господарства? Які відомі тобі події можна додати до цієї лінії часу? Про які події та їх віддаленість у часі ти дізнався / дізналася вперше?

6. Поміркуй, які події (джерело 1) були пов'язані між собою, а які не мали зв'язку. Чим це можна пояснити?

Підсумкові запитання і завдання

  • 1. Навіщо створюють лінії часу? Що саме вони допомагають зрозуміти про минуле?
  • 2. Чому для отримання повної інформації про минуле нашої країни недостатньо лінії часу з подіями історії України, а потрібна також лінія часу з подіями світової історії?
  • 3. Обговоріть з однокласниками та однокласницями ваші особисті лінії часу, створені після минулого уроку. Знайдіть синхронні події та укладіть із них спільну хронологічну таблицю.

Зразок таблиці

Рік

Подія

Домашнє завдання

  • Як ти тепер можеш пояснити першу частину назви нашого курсу "Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти"?