Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Кафтан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 10. Чим займаються археологи

Як археологи допомагають пізнавати минуле?

Як виникла наука археологія

1. Пригадай, хто такий Вікентій Хвойка. Який внесок він зробив у вивчення історії України?

2. Буго-дністровська археологічна культура — це сукупність історичних пам'яток про перші землеробські племена, які жили на території України в середині 6 — на початку 4 тисячоліття до н. е. Як ми дізналися про їхнє існування? Хто вивчає дописемну історію людства?

Історія не завжди була наукою, яка спирається на певні докази. Століттями про події минулого писали літописці. Здавна люди переповідали одне одному легенди про старовинні храми та палаци, дороги й мости, поховальні кургани та засипані оборонні вали. Мисливці за скарбами шукали рідкісні пам’ятки, золоті та срібні речі, грабували гробниці.

У 19 столітті дослідники з різних країн вирішили з’ясувати, наскільки Біблія є історичною книгою, чи насправді існували міста й царства, про які в ній згадано. Експедиції вирушили до Єгипту, Малої Азії та Східного Середземномор’я. Так зародилася археологія.

Археологія (від грец. archaios — стародавній і logos — слово, наука) — історична наука, яка вивчає добуті під час розкопок речові пам’ятки минулого та на їхній основі відтворює життя давніх людей.

Археологів цікавить усе, що створили наші предки. Вони досліджують кам’яні інструменти первісних людей та складніші пристрої їхніх нащадків, гробниці правителів і хати бідняків, собори й поля битв. Без археологічних знахідок, на основі лише легенд і літописів, відтворити минуле людства було б неможливо.

3. Розглянь джерело 1, де зображено предмети, знайдені під час археологічних розкопок у Львові 2015 року. Про що ці речі можуть розповісти? Поміркуй, які ще відомості повинні мати історики, щоб вважати ці предмети справжніми свідченнями минулого.

Джерело 1. Археологічні знахідки

4. Установи відповідність між зображеннями археологічних знахідок та їхніми описами:

  • А Металева миска з клеймом орієнтовно 15-16 ст., знайдена під час розкопок на вул. Шевській, 4 у Львові.
  • Б. Дерев'яні колодки для пошиття взуття приблизно 16 ст., знайдені під час розкопок на розі вулиць Краківська й Вірменська у Львові.
  • В. Бойова сокира 16 ст., знайдена під час розкопок на вулиці Шевській, 4 у Львові.
  • Г. Фрагменти розписаного в східному стилі глечика 15-16 ст., знайденого під час розкопок на території синагоги "Золота Роза" у Львові.
  • Д. 70-сантиметровий дерев'яний меч, знайдений під час розкопок на розі вулиць Краківська й Вірменська у Львові.

Як археологи обирають місця для пошуку

Археологічні дослідження розпочинаються з рішення, де саме проводити розкопки. Часом спеціалістів викликають люди, які знайшли щось цікаве під час будівництва, роботи на городі, прогулянки в лісі чи на пляжі. Однак частіше археологи самі шукають місце майбутніх розкопок.

5. Як ти думаєш, навіщо археологів покликали на будівництво (джерела 2-3)? Чому знахідка важлива і її треба зберегти?

Місце будівельних робіт й археологічних розкопок у Києві. 2017 р. Поштова площа отримала статус пам'ятки археології

Екскурсія на місце археологічних досліджень. За три роки розкопок на Поштовій площі археологи знайшли вулицю часів Київської Русі, княжі печатки, зброю і навіть рештки людей 12 ст.

Німецький підприємець, банкір, археолог Генріх Шліман (1822-1890) не мав спеціальної освіти, був самоучкою. Він опанував кілька мов, серед яких і грецьку. Генріх Шліман захоплювався поемами “Іліада” та “Одіссея” давньогрецького поета Гомера (приблизно 8 ст. до н. е.), довгі роки мріяв знайти докази того, що ці твори є історичними свідченнями. Особливо йому цікаво було дослідити, чи правдива історія про троянського коня. Легенда про цю воєнну хитрість стародавніх греків існує майже три тисячоліття.

Генріх Шліман організував пошуки давнього міста Троя, яке колись мало назву Іліон. Багато людей вважали Трою вигадкою давніх греків. Однак Шліман уважно прочитав поему “Іліада” та зробив припущення, що це місто було розташоване на березі півострова Мала Азія (на території сучасної Туреччини). Завдяки своїй наполегливості та великій кількості вкладених коштів він таки знайшов залишки Трої. Археологи продовжують вивчати це місце, виявляючи багато доказів його існування.

6. Уяви себе опонентом Генріха Шлімана. Поясни, чому, на твою думку, не варто шукати місто, про яке відомо лише з легенд. Як археолог міг би заперечити?

7. Порівняй текст і джерела 4-7. Визнач, які джерела ілюструють легенду, а які містять інформацію для істориків про реальне місто.

Дерев'яного коня завозять у місто. Рекламна листівка фірми Liebig. Німеччина, 1870-ті роки

Макет міста Троя, зроблений на основі археологічних досліджень

Святилище з колодязями. Вигляд південно-західної частини розкопок міста Троя

Реконструкція символу Трої — "Троянського коня". Історичний національний парк Троя, Туреччина

Окрім історичних місць на землі, сучасна археологія досліджує також морське дно. Підводні археологи шукають предмети, які могли затонути під час кораблетрощі: залишки стародавніх дерев’яних кораблів і суден 18-19 ст., гарматні ядра кінця 18 ст., амфори античного часу, скрині з монетами.

Місце для пошуків археологи визначають за допомогою спеціальних металошукачів, на основі давніх письмових свідчень і морських карт. У краєзнавчому музеї міста Миколаїв зберігаються численні знахідки морських археологів.

Як працюють археологи

Коли місце розкопок визначено, археологи досліджують територію та наносять розмітку, яка допоможе пізніше записати, де саме знайшли кожну пам’ятку. Далі квадрат за квадратом, шар за шаром археологи перебирають ґрунт. Інструменти використовують найпростіші: копають землю лопатками, а просіюють її через сита. Знайдене археологи ретельно описують, фотографують чи перемальовують. Обов’язково вказують, де саме виявили артефакт.

Артефакт (від лат. artefactum — штучно зроблений) — це предмет людської діяльності, який містить певну інформацію про минуле: господарське знаряддя, зброя, одяг тощо; археологічна пам’ятка.

8. Розглянь фотографії 1-4 (джерело 8, с. 58). Як вони співвідносяться з текстом? Знайди додаткову інформацію про проведення розкопок.

9. Як ти гадаєш, чому археологи не використовують будівельну техніку, зокрема екскаватори? Чому вони копають та просіюють ґрунт вручну?

10. Які якості потрібні археологам, щоб проводити розкопки та досліджувати знайдені артефакти?

Наступний етап роботи археолога відбувається у кабінетах і лабораторіях. Потрібно з’ясувати вік знахідки, дослідити матеріал, з якого вона виготовлена, зібрати всю можливу інформацію. Потім археолог має зрозуміти, як ця пам’ятка пов’язана з тим, що вже відомо з писемних джерел. Останнім завданням є зберегти, тобто законсервувати, знайдене для музеїв чи науки загалом.

Джерело 8

Просіювання землі під час розкопок

На розкопках стародавнього Львова

Місце археологічних розкопок в Іраку зі знайденими залишками керамічного посуду

Студенти та студентки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди на розчищанні трипільських знахідок

Часто археологи працюють навіть не з цілими артефактами, а лише з уламками й частинками. Вченим доводиться відтворювати пам’ятку, не маючи всіх деталей.

Реконструкція британськими вченими старовинного шолома та відновлення його імовірного вигляду за допомогою сучасних технологій

Реконструкція зовнішнього вигляду старовинної фортеці Тустань. Львівська область

Цікавий факт

"Чорні археологи"

Якщо з археології забрати наукову складову, то залишиться полювання за скарбами. Цим і займаються "чорні археологи". Вони шукають старовинні пам'ятки для себе чи замовників і приховують їх від науки. Фактично грабують людство. Наприклад, в Україні "чорні археологи" знайшли десятки дипломів давньоримських воїнів. Це посвідчення, які вони отримували, виходячи на пенсію. Історики могли б з'ясувати, як римляни потрапили на українські землі, але ці документи перебувають у приватних колекціях.

Підсумкові запитання і завдання

1. Що вивчає наука археологія? Чому вона так називається?

Назви етапи археологічного дослідження. Доповни логічний ланцюжок: пошук місця розкопок — ... — перебирання ґрунту — ... — дослідження знайденого — ... — використання даних в історичній розповіді.

2. Як вчені шукають місця для археологічних розкопок? Чи є відмінності між цим пошуком у минулому та сьогодні? Чому?

3. Чому діяльність "чорних археологів" шкідлива для науки та суспільства загалом?

4. Уяви, що маєш провести інтерв'ю з ученим-археологом. Сформулюй кілька запитань, які хотілося б поставити.

Домашнє завдання

Дізнайся, чи є у твоєму рідному краї археологічні знахідки. Для цього завітай на вебсторінку Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

mkip.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-neruhomih-pamyatok-ukraini.html

Знайди в інтернеті перелік пам'яток національного та місцевого значення своєї області. Організуйте з дорослими уявну чи реальну екскурсію до одного з таких місць.