Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Кафтан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Кафтан

У цьому навчальному році ви продовжуватимете вивчати курс “Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти”. Зараз нам особливо важливо відчувати себе громадянами сильної держави, розуміти її місце у світі.

Час після вторгнення російської армії на українські землі був і продовжує бути непростим для всіх людей: і дітей, і дорослих. Багато змін відбулося у вашому житті, у ваших родинах, у родинах ваших друзів та знайомих. Ми всі по-новому побачили світ і нашу державу, дізналися, хто є другом, а хто — ворогом, побачили, на яку мужність і героїзм здатні українці в країні та за кордоном.

Вступ

§ 1. Що ми знаємо про суспільство та Україну

§ 2. Зв'язок минулого і сучасності

Тема 1. Що таке сучасний світ, чим він відрізняється від світу минулого

§ 3. Яким є сучасний світ. Головні риси сучасного глобального світу

§ 4. Як світ представлений на географічних і політичних мапах

§ 5. Україна як частина Європи та всього світу

§ 6. Україна та міжнародні організації

Тема 2. Що таке минуле, хто і як його вивчає

§ 7. Історія як минуле і як розповідь про минуле. Чому вивчення минулого є важливим

§ 8. Коли і як минуле стає історією

§ 9. Хто вивчає минуле

§ 10. Чим займаються археологи

§ 11. Хто допомагає історикам вивчати минуле

§ 12. Що вивчають історики

§ 13. Про кого й чому пишуть історики

Тема 3. Історичний час як основа розуміння минулого

§ 14. Вивчення минулого як занурення в час

§ 15. Що таке історичний час

§ 16. Лінія часу для людини, родини, народу, людства

§ 17. Україна на шкалі історичного часу

Тема 4. Роль простору в розумінні минулого і сучасного світу

§ 18. Що таке історико-географічний простір

§ 19. Заселення Землі людьми

Тема 5. Вплив простору на організацію суспільства

§ 20. Людина і простір. Вплив людини на навколишнє середовище

§ 21. Осілі, кочові, гірські та рівнинні культури

§ 22. Поняття та види міграції

§ 23. Примусові переселення

§ 24. Вплив міст і міського способу життя на розвиток суспільства

§ 25. Виникнення і розвиток промисловості

Тема 6. Як історики дізнаються про минуле

§ 26. Різновиди історичних джерел. Пошук джерел історичної інформації

§ 27. Писемні джерела та їх значення

§ 28. Писемні джерела періоду Київської держави

§ 29. Речові джерела

§ 30. Датування писемних і речових джерел

Тема 7. Де зберігаються свідчення минулого

§ 31. Роль архівів і бібліотек у збереженні та вивченні історичних матеріалів

§ 32. Що таке музеї та навіщо їх створюють

§ 33. Види музеїв

Повторюємо та узагальнюємо. § 34. Значення праці істориків

Тема 8. Історія, яка нас оточує

§ 35. Родинна пам'ять. Історія в сімейному альбомі та домашньому архіві

§ 36. Як минуле присутнє у повсякденності

§ 37. Пам'ятники та місця пам'яті

Тема 9. Як людина включена в історію

§ 38. Минуле людини та людства

§ 39. Життєві історії

Тема 10. Історія як єдність тяглості й змінності

§ 40. Що таке тяглість в історії

§ 41. Праця і дозвілля у минулому і тепер

Тема 11. Україна в часі та просторі

§ 42. Територія розселення українців у минулому і тепер

§ 43. Формування українського народу

§ 44. Україна поза Україною. Українська діаспора

§ 45. Державність на українських землях протягом століть

§ 46. Україна як незалежна держава

Тема 12. Багатоманітність і єдність сучасного світу

§ 47. Суспільство і культура

§ 48. Культурна спадщина та історичний досвід

§ 49. Що таке прогрес. Як міркували про майбутнє в минулому

§ 50. Зв'язок минулого із сучасністю і спрямованість у майбутнє

Повторюємо та узагальнюємо. § 51. Місце України у світіПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.