Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Кафтан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. Територія України й українська держава на картах минулого

Як за допомогою карт можна простежити розвиток української державності?

Після ознайомлення з матеріалами параграфа та виконання завдань ти зможеш:

 • зіставляти карти України різних історичних періодів;
 • співвідносити розповідь або текст з історії України з картою цього періоду;
 • називати державні утворення на території України;
 • розташовувати карти в часовій послідовності.

1. Територія України й історичний розвиток української державності

Як ти вже знаєш, збережені до наших днів карти, складені протягом минулих століть, є важливими історичними джерелами. Зіставляючи карти різних часів, можна дізнатися, як змінювалося уявлення людини про світ, як людина досліджувала нашу планету, як змінювалися назви географічних об’єктів.

Люди віддавна намагалися створити схему місця, в якому вони мешкають. Історики вважають, що найстарішою схемою поселення на території сучасної України може бути відбиток зображення на кістці мамонта в поселенні Межиріч. Воно розташоване на території сучасної Черкаської області. Цій карті приблизно 17 тисяч років. Щоб виготовити її, невідомий автор видряпав геометричні фігури на уламку бивня мамонта. Тодішні мисливці активно полювали на цих тварин.

Безумовно, ця робота більше схожа на малюнок, а не на карту в сучасному розумінні. Але візерунки дуже схожі на зображення вулиць і будинків.

Відбиток зображення на кістці мамонта, знайденій на Межиріцькій стоянці

1. Як ти думаєш, навіщо створили цю схему? Яку інформацію люди хотіли зберегти та передати?

Землі сучасної України заселені дуже давно. Такі люди, як ми, тобто виду “людина розумна” (homo sapiens), з’явилися на наших землях приблизно 40 тисяч років тому, за кам’яної доби. Її так називають, бо історики вивчають цей час за залишками знарядь праці, виготовлених з каменю. Археологи переконані, що існували й дерев’яні знаряддя праці, однак вони не збереглися. У ці часи людство виживало завдяки полюванню та збиральництву.

Відомий археолог Вікентій Хвойка зробив чимало відкриттів давніх поселень на українських землях. Посеред Києва, на вулиці Кирилівській, він під час розкопок знайшов залишки стоянки давніх людей. Вони мешкали тут приблизно 20 тисяч років тому.

Спливали тисячоліття, людство помалу осідало. Полювання та збиральництво доповнили, а тоді майже витіснили скотарство та землеробство. Поступово люди навчилися обробляти мідь. У цей період (7,5-4,5 тисячі років тому) на території України мешкали вже величезні племена з розвиненою культурою. Вони виготовляли розписний глиняний посуд, прикраси, зводили будинки (іноді навіть двоповерхові), в яких були печі та окремі кімнати для сім’ї.

Біля села Трипілля, у Київській області, уже відомий нам Вікентій Хвойка відкопав поселення давніх землеробів. Згодом були викопані ще поселення. Стало зрозуміло, що це лише невеличкі осередки культури, поселення якої вкривають величезні території. Тільки на теренах України виявили понад дві тисячі пам’яток. Цю культуру називають кукутенсько-трипільською, або трипільською.

Трипільські племена селилися поблизу річок — на високих берегах. Як стверджують учені, в одному поселенні могли жити кількасот мешканців. Вони зводили житла по колу, виготовляли керамічний посуд із самобутнім орнаментом. Дехто, окрім землеробства та скотарства, також займався риболовлею та полюванням. Із часом трипільці опанували ткацтво, навчилися виготовляти прикраси та риболовні гачки з міді. Трипільці були, на думку істориків, основним населенням сучасної території України, зокрема Правобережжя, майже півтори тисячі років.

2. Знайди на карті 1 відповідь, чому ці племена ввійшли в історію під назвою "трипільці".

3. На території яких країн виявили поселення кукутень-трипільської культури?

4. Як ти вважаєш, чому на цих землях розвинулося саме землеробство? Що було важливим для землеробських племен під час вибору місця проживання?

Кожний період розвитку українських земель відображений у картах. Вивчаючи їх, ми можемо побачити, як змінювалася приналежність земель у певний час. Зміни ці бували швидкими та разючими.

Наприклад, за часів Русі місцевими племенами правили князі. Влада в них була спадкова. Але через постійні війни землі раз по раз змінювали володарів. Тож територія то збільшувалася, то зменшувалася. За правління князя Ярослава Мудрого (11 ст.) Русь об’єднувала князівства на землях від північного узбережжя Чорного моря, довкола великих річок — Дніпра та Дністра, і до Балтійського моря на півночі континенту.

Кількома століттями пізніше утворюється держава Військо Запорозьке (17 ст.). Вона охопила набагато менше північних територій, але значно розширилася на південь, захід і схід. Очолював державу виборний гетьман. На жаль, утримати самостійність українській козацькій державі не вдалося. Через певний час Україна була поділена по Дніпру між Польсько-Литовською та Московською державами. А наприкінці 18 ст. західноукраїнські землі ввійшли до складу Австрійської імперії, а інша частина нашої країни довго перебувала під управлінням російських правителів.

На початку 20 ст. утворилася Українська Народна Республіка (УНР). Вона проіснувала з 1917-го по 1921 рік. До її складу входили центральна, південна та східна Україна, а керувала державою обрана група людей: спочатку Українська Центральна Рада, а потім — Директорія УНР.

Пізніше Україна увійшла до складу величезної держави — Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Керував Україною та іншими республіками уряд, розташований у Москві.

5. Визнач, які періоди історії України відображені на картах 3-6. Зверни увагу — сучасний кордон України позначено білим кольором.

6. Установи правильну послідовність історичних карт відповідно до вживання зазначених назв українських земель.

2. Сучасна карта України

Україна відновила свою незалежність у 1991 році й тоді ж були визначені її кордони. Тож на карті світу з’явилася держава Україна. Нині територія України — це 24 області й Автономна Республіка Крим.

7. Знайди на карті України:

 • область чи регіон, де розташоване твоє місто, село, селище;
 • місто, що є центром твоєї області (регіону);
 • столицю нашої країни.

У наш час картографи та художники створюють безліч карт, які відображають те, наскільки різноманітними, дивовижними і неповторними є культура, історія, природа України. Наприклад, у 2015 році українська художниця-ілюстраторка Марися Рудська створила карту визначних споруд України.

Бувають карти, складені з орнаментів писанок, притаманних різним регіонам, із візерунками вишиванок.

А є карти з гербів і прапорів областей України.

Спеціалісти з Конгресу захисту української мови створили карту міст, у яких народилися видатні мистці та мисткині, діячі та діячки України.

8. Чому, на твою думку, створюються такі карти?

9. Що важливо знати та вміти, щоб "читати" подібні карти?

10. Чим сучасні різноманітні карти України можуть бути корисними під час вивчення її історії?

Підсумкові запитання і завдання

 • 1. Де знайшли найдавнішу карту-схему на території України?
 • 2. Хто такі трипільці?
 • 3. Територія якої держави була більшою — Гетьманщини чи Української Народної Республіки?
 • 4. Розпитай дорослих, які місця України, пов'язані з історичними подіями, вони колись відвідали. Знайди їх на карті України.