Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Кафтан

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 6. Історична топоніміка України. Поява назви «Україна»

§ 14. Назва «Україна» упродовж століть

Звідки походило і що означало слово "Україна"

Після ознайомлення з матеріалами параграфа та виконання завдань ти зможеш:

  • розповісти, коли і в якому документі вперше письмово згадується назва “Україна”;
  • наводити приклади історичних пам’яток, в яких згадується назва “Україна”;
  • наводити приклади значущих історичних подій, які утвердили сучасну назву нашої країни — “Україна”;
  • пояснювати, звідки пішла та що означає назва нашої Батьківщини.

1. Що означає назва "Україна"? Звідки вона походить? Перша письмова згадка

1. Знайди в тексті рік, коли вперше літописці вживають назву "Україна".

2. Щодо якої території вживалася назва "Русь" у давнину?

3. Які гіпотези висувають історики щодо первинного значення назви "Україна"?

Назву нашої країни більшість дітей дізнається ще із садочка. А от щодо того, чому вона називається саме так і що це слово означає достеменно, — учені-історики сперечаються десятиліттями. Й однієї, “найправильнішої”, версії досі не існує. Заважає історикам те, що назва “Україна” з’явилася багато століть тому й відтоді збереглося дуже мало писемних джерел: літописів, листів, інших документів. Були й періоди, коли назва “Україна” щодо землі, на якій ми живемо, не вживалася. Отже, тільки ретельне вивчення старовинних мап, свідчень давніх літописців, навіть із інших країн, щоденників мандрівників різних часів може допомогти нам знайти відповідь на це цікаве запитання.

Спочатку частина території, на якій розташована наша країна, мала назву “Руська земля”. Наші предки в 10-13 ст. так називали територію Середнього Подніпров’я. Сьогодні це частина Київської та Черкаської областей. Тут є невеличкі річки Рось і Росава. Можливо, їхні назви пов’язані з назвою “Русь”? А можливо, назва походить від імені скандинавського племені “русь”, представники якого очолили владу в древньому Києві.

Через століття ця назва вживається вже щодо земель сучасної Львівської області, оскільки в часи існування Польського королівства тутешні землі на мапах позначалися як Галицька Русь, а потім тут постало Руське воєводство.

У літописах 15 ст. вже зустрічається назва “Україна”. Вважається, що автори під час написання цих літописів використовували попередні записи. Зокрема до текстів 15 ст. вміщали й Київський літопис, створений у 12 ст. У ньому Україна вперше згадується в описі подій 1187 року. І стосується ця назва Переяславського князівства. Воно в ті часи розташовувалося на порубіжжі, на території сучасної Черкаської області.

Сторінки Іпатіївського літопису 15 ст.

4. Зверни увагу на слова, підкреслені в давньому літописі. Чи можеш ти їх прочитати? Що вони можуть означати?

В історичному науковому колі триває дискусія, що ж означало слово “Україна” спочатку: окраїнні землі, порубіжжя або країна, край.

Начебто версія щодо порубіжжя, окраїнних земель виглядає переконливо. Але подивімося, що нам пропонує мовознавство!

В українській мові є слово “краяти”, тобто відрізати (наприклад — окраєць хліба). У давніх слов’янських мовах, від яких походить і українська, є слово krajь — у значенні “свій край, своя земля”. У деяких близьких слов’янських мовах, наприклад, сербській, болгарській, дотепер існує слово “країна”.

На західноєвропейських мапах із 16 ст. трапляються назви земель, на яких сьогодні розташована більша частина нашої держави, — Ucraina, Uckrania та інші.

5. Знайди на карті території та об'єкти, які згадуються в тексті.

6. Скільки років минуло від першої письмової згадки слова "Україна"? Щоб це дізнатися, виконай обчислення.

2. Назва "Україна" упродовж віків

7. Випиши з тексту 5-6 назв, які вживалися щодо українських земель упродовж століть.

8. Порівняй дані з тексту нижче й таблиці на с. 95. Яка нова інформація з'явилася? Якого періоду вона стосується?

У різні періоди ті землі, які ми зараз називаємо Україною, мали різні назви та перебували в складі різних держав. Ще й могли називатися по-різному. Спочатку це були князівства: Київське, Чернігівське, Галицько-Волинське, потім — воєводства, як-от: Руське, Подільське, Брацлавське, Київське.

У 15 ст. “українами” стали називати прикордонні степові землі на території сучасних Черкаської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Населення “україн” називали “українними людьми”, або “українниками”.

У 16 ст. назва “Україна” з’являється в офіційних документах — королівських указах. Згадується вона і в Пересопницькому Євангелії.

Пересопницьке Євангеліє — національна святиня України

Один із перших перекладів євангельського тексту староукраїнською мовою, створений у середині 16 ст. Українські президенти під час інавгурації (посвяти) присягають народові України на Конституції та цій книзі.

Як стверджують історики, з останньої чверті 16 ст. назва “Україна” фіксується на західноєвропейських мапах. Найдавнішу з нині відомих мап було виконано 1572 року для Генріха Анжуйського, якого запросили бути королем польсько-литовської держави. На цій мапі велика територія обабіч Дніпра позначена словом Ukraine.

У 17 ст. тут виникла козацька держава, яка стала називатися “Військо Запорозьке”.

У 19 ст. назва “Україна” не вживалася офіційно, натомість заснували Малоросійську, Харківську, Київську, Подільську, Волинську та інші губернії.

У 20 ст. назва “Україна” вперше стала офіційною. Спочатку, у роки Української революції, тут була проголошена Українська Народна Республіка, Українська держава. У часи радянської влади наша країна мала назву “Українська Радянська Соціалістична Республіка”.

А в 1991 році після проголошення незалежності на мані світу з’явилася держава Україна.

Одним із найвідоміших документів, що свідчать про утвердження назви “Україна”, є праця французького інженера й картографа Ґійома Левассера де Боплана. Повернувшись додому після кількох років служби польському королю, він написав книгу спогадів “Опис України”.

9. Розглянь "Генеральну карту України", яку створив Ґійом де Боплан. Зверни увагу, що ця мапа намальована догори дриґом — південь і Чорне море розташовані вгорі. Що саме намагався зафіксувати на мапі французький інженер?

"Генеральна карта України" з "Опису України" Ґ. Боплана, 17 ст.

10. Як ти думаєш, для кого Боплан малював карту? Чи збігаються кордони України на цій мапі із сучасними? Яка територія є центральною на цій карті та на сучасних зображеннях нашої держави?

11. На основі таблиці та відомостей, отриманих під час уроку, запиши назви в правильній послідовності: Подільське воєводство, Русь, Українська Народна Республіка, Гетьманщина, Харківська губернія, Українська Радянська Соціалістична Республіка, Переяславське князівство.

Держава

Період

Назва українських земель

Русь

12 ст.

Гетьманщина

17 ст.

Україна

Російська імперія

18 ст.

Малоросія та Новоросія

Австрійська, пізніше Австро-Угорська імперія

19 ст.

Королівство Галичини та Володимирії, герцогство Буковина

Українська Народна Республіка

1917-21 рр.

Західно-Українська Народна Республіка, Українська держава

1918 р.

Радянський Союз

1922-91 рр.

Українська Соціалістична Радянська Республіка

Україна

з 1991 р.

12. Прочитай тексти 1-3. Один із них правдивий, якийсь містить частково правильну інформацію, а інший — справжній фейк. Визнач, де який. Які слова допомогли тобі виявити правдиву чи неправдиву інформацію?

Текст 1

Назва “Україна” вперше з’явилася в Київському літописі. Розповідаючи про героїчну смерть переяславського князя Володимира Глібовича 1187 року літописець повідомляв: “За ним же Україна багато потужила”. Учені вважають, що назва “Україна” означає “країна, край, уділина” (від “краяти”), тобто територія, яка відділяє народ, плем’я, рід від інших і є наділеною (украєною) як батьківщина.

Текст 2

Термін “Україна” давніший за назву “Русь”, хоча в Київському літописі його вперше згадано лише у 12 ст. Зважаючи на світогляд наших далеких предків, маємо припустити, що в давнину слово “Україна”, найімовірніше, означало: “земля, надана нам Богом...”.

Текст 3

Слово “Оукраїна” зустрічається в одному літописі й означає “край землі”, місце, де пролягає кордон країни Русь і Москви.

Підсумкові завдання

  • 1. Підготуй розповідь про походження назви "Україна" у картинках, зобрази найважливіші віхи історії розвитку назви нашої держави.
  • 2. Склади ребус зі словом "Україна".
  • 3. Напиши текст посту для сторінки в соціальній мережі для твоїх друзів і подруг, в якому коротко поясни походження назви "Україна".
  • 4. Придумай і запиши три запитання до вивченого матеріалу.
  • 5. Створи гасло/символ, який би пояснював значення назви "Україна".