Зарубіжна література. 8 клас. Кадоб’янська

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Музика Михайла Вербицького

Слова Павла Чубинського

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Життя коротке, мистецтво вічне. — «Ars longa, vita brevis (est)»

Гіппократ

Чи чули ви крилатий вислів — клятва Гіппократа? Так називають присягу майбутніх лікарів. Гіппократ (V ст. до н. е.) — славетний давньогрецький цілитель, «батько медицини». Йому приписують авторство вислову, який узято за епіграф до підручника. Протягом року ви матимете можливість осмислити це твердження, погодитися з ним або заперечити, прийняти його або запропонувати власне.

Цього року ви:

навчитеся розрізняти літературні епохи, напрями та течії;

дізнаєтеся про відмінності між родами літератури: епосом (проза), лірикою (поезія) та драмою (драматургія);

відкриєте для себе основні цінності різних цивілізацій і культур;

поміркуєте над вічними образами й сюжетами світового мистецтва;

замислитеся над сторінками священних книг різних народів;

зрозумієте, чому запропоновані вам твори вважають найвищими досягненнями доби Античності, Середньовіччя, Відродження, Бароко.

Дорогі юні друзі!

Цього року для вас розпочинається новий етап вивчення предмета Зарубіжна література. Ви будете розглядати художні твори всесвітньо відомих авторів як зразки мистецтва слова на кожному етапі його розвитку.

У статтях підручника йде мова про священні книги людства і класичні твори художньої літератури, історію їх виникнення, ідеї та образи, жанрові та стильові особливості, культурний контекст, життєвий і творчий шлях їхніх авторів.

Книга побудована таким чином, що кожній епосі відведено окремий розділ. Кожен розділ складається з параграфів, присвячених програмовим художнім творам. Поетичні твори подано в найкращих українських перекладах повністю або в уривках. Деякі з них уміщено також мовою оригіналу. Українські переклади програмових прозових текстів (в уривках або повністю) ви зможете прочитати у хрестоматії.

Як користуватися підручником?

Підготовка до читання художнього твору

Не пропускайте назви розділів і параграфів. Спробуйте за назвою визначити, що саме ви будете вивчати в кожному з них. Це вам допоможе виділити головне в навчальному матеріалі.

Складайте власний «Банк ідей» до кожного параграфа, щоб сформулювати свої очікування від вивчення теми та перевірити, чи справдилися вони в процесі навчання. Переходьте до читання теоретичного матеріалу (історичних оглядів, розповідей про різні культурні епохи, біографічних відомостей про письменників та огляду їхньої творчості). Використовуйте робочий зошит для обробки інформації: виділіть у тексті головну думку, складіть план або тези статті, дайте відповіді на запитання, намалюйте схеми, заповніть таблиці, підготуйте скрайбінг-презентацію. Це допоможе вам підготуватися до роботи з художніми творами.

Банк ідей — поле на сторінці робочого зошита для запису ваших гіпотез та відкриттів під час вивчення теми.

Скрайбінг (від англ. scribe — нарис, ескіз) — найновіша техніка презентації, візуалізація інформації. Текст читається або прослуховується та паралельно ілюструється на папері, графічні зображення фіксують ключові образи тексту.

Читання художнього твору

Наступний етап — читання художніх творів. Під час читання не відмовляйтеся від діалогу з автором і текстом: ставте запитання до твору, робіть у робочому зошиті нотатки, записи та виписки (потрібні деталі, ключові моменти, ілюстративний матеріал до теоретичних визначень). Намагайтеся передбачити подальший розвиток подій. Зверніть увагу, чи отримали ви відповіді на свої запитання, якщо ні — шукайте їх у тексті. Не знайшли — сформулюйте їх для обговорення у класі. Не залишайте незрозумілих слів! Поясніть емоції й почуття, які виникали у вас під час читання.

Для досягнення високих результатів використовуйте:

 • Словник літературознавчих термінів;
 • порівняння тексту оригіналу й перекладу художнього твору;
 • міжмистецькі зв'язки;
 • сучасні джерела інформації.

Підсумки читання

Скласти власне уявлення про художній твір і підготуватися до наступного етапу роботи — обговорення прочитаного, підведення підсумків — вам допоможе рубрика «Оцінки та обговорення».

Поверніться до складеного на початку роботи з темою «Банку ідей» і перевірте висунуті вами гіпотези. Підбийте підсумки своєї роботи: сформулюйте власне уявлення про художній твір, його автора та літературну добу. Візьміть участь в обговоренні художнього твору.

Корисні поради

• Уважно розглядайте ілюстрації, вони допоможуть вам уявити те, про що ви читаєте.

• Запам’ятайте головне. У цьому вам допоможе рубрика «Завантаж інформацію».

• Перевірте себе. Для цього після кожного розділу є рубрика «Ваші підсумки».

• Нові терміни й поняття виділено в тексті жирним шрифтом. Їхні тлумачення подано на берегах сторінок підручника та в Словнику літературознавчих термінів.

Засвоїти матеріал вам допоможуть запропоновані рубрики:

 • ГОТУЄМОСЯ ДО ДІАЛОГУ
 • ДІАЛОГ ІЗ ТЕКСТОМ
 • ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
 • ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ
 • ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
 • ВИСОКА ПОЛИЧКА
 • ЗАВАНТАЖ ІНФОРМАЦІЮ
 • ЗАВДАННЯ ДЛЯ ГЕЙМЕРА
 • ВАШІ ПІДСУМКИ

Вступ

Опрацювавши вступну статтю підручника, ви дізнаєтеся:

— чим різняться поняття культура і література·,

— що означають терміни літературний процес, літературний напрям, літературна течія·,

— про хронологію розвитку літературних епох;

— про літературні роди і жанри.

Уже в прадавні часи людина намагалася виразити власне уявлення про навколишній світ і своє місце в ньому. З глибини віків дійшли до нас наскельні малюнки, оздоблення стародавніх храмів і ритуальних споруд, глиняні статуетки й зображення на керамічних вазах, обрядові дійства й пісні.

Глиняні статуетки, знайдені на півдні сучасного Іраку. VI—IV тисячоліття до н. е.

Антична грецька ваза. VI—IV ст. до н. е.

Послуговуючись художніми засобами, людина відтворювала життя в різних формах: малюнки, скульптури, будівлі, тексти, танці, музика і співи. Такий образний спосіб моделювання дійсності, створення нової художньої реальності й називають художньою культурою.

ГОТУЄМОСЯ ДО ДІАЛОГУ

 • 1. Які види мистецтва ви знаєте?
 • 2. Пригадайте з вивченого раніше, чим характеризується література як вид мистецтва.
 • 3. Що ви знаєте про поняття культура?
 • 4. Як пов’язані поняття культура та література?
 • 5. З якими літературними жанрами ви ознайомилися в 5-7 класах?
 • 6. Поясніть, чи згодні ви з твердженням: література — найпопулярніше та найвпливовіше з мистецтв.

Художня культура включає різні галузі (види) мистецтва: література, музика, театр, живопис, графіка, скульптура, архітектура, хореографія, декоративно-ужиткове мистецтво, кіно тощо.

Шедевр скульптури: Ніка Самотракійська. Стародавня Греція. II ст. до н. е.

Шедевр архітектури: Собор Святого Петра. Рим. XVI ст.

Література і культура

Як і всі інші види мистецтва, література є частиною культури. Вивчення літератури в її історичному розвитку — це пізнання культури різних епох існування людства. Саме в літературі найяскравіше втілено духовні цінності культури — ідеї, думки, переконання, уявлення про прекрасне та моральні позиції. Історія літератури дає змогу простежити, як і залежно від чого вони змінювалися.

Культура — узагальнена картина світу, світогляд доби. Наприклад, антична культура розуміє порожнечу як відсутність речей, а давньокитайська — як початок, основу чогось нового. Людина в Античності — це активне діяльнісне начало, вона мала впливати на світ, змінюючи й удосконалюючи його. У Давньому Китаї, навпаки, людина мала спрямовувати свою активність на власний внутрішній світ, удосконалення себе й власної душі, що вважалося запорукою повної гармонії зі світом зовнішнім.

Мистецтво — це творча художня діяльність людини, метою якої є відображення дійсності в художніх образах.

Культура — показник рівня розвитку держави, суспільства, філософії, науки, різних мистецтв. Кожна національна культура завжди має відкритий характер. З інших культур вона запозичує те, що сприяє її власному розвитку, розквіту особистості, те, що виховує в людині любов до життя та дієву позицію. Українська культура серед культур інших слов'янських народів є складовою загальноєвропейської культури. Ось чому так важливо знати й розуміти мистецтво близьких нам народів Європи.

Шедевр живопису: Рембрандт. Нічна варта. Голландія. XVII ст.

Мандруючи розділами підручника, ви відкриєте для себе символічний світ національної культури й мистецтва слова кожної літературної епохи. І водночас відчуєте, що в художньому творі картина світу набуває особистісного характеру, автор подає власне бачення світу.

Теорія літератури

Літературний процес — історичне існування, функціонування та поступовий розвиток літератури протягом певного часу. Літературний процес тісно пов’язаний з історією розвитку суспільства.

Знання особливостей літератур різних епох, розуміння специфіки кожної національної літератури й спільних для всіх національних літератур тенденцій розвитку допоможуть вам збагнути сутність поняття літературний процес.

Літературна епоха (або літературна доба) — етап розвитку літератури, представників якого об’єднують погляди на світ і людину, на мистецтво та правила творчості, основні теми творів. Тобто митців певної епохи об’єднує особливе образне бачення світу, загальний для митців художній метод.

Упродовж розвитку людства виокремились такі культурні й, відповідно, літературні епохи: Античність, Середньовіччя, Відродження, Нова і Новітня Доба.

У межах літературної епохи виділяємо літературний напрям — спосіб створення мистецької реальності, що ґрунтується на певному неповторному розумінні світу і людини в ньому. Наприклад, у літературі XVII ст. виділяємо літературні напрями бароко і класицизм.

Власна манера письма, поетична оригінальність — це ознаки індивідуального стилю письменника.

Кожному літературному напряму відповідає сукупність творів, які мають спільні характерні риси. Наприклад, громадянський пафос античної літератури, віра в людину гуманістичної літератури, ускладненість форми і змісту барокової поезії, державницькі ідеали літератури класицизму.

Літературна течія — частина літературного напряму (тобто, напрям може складатися з течій). Літературна течія має конкретно-історичний характер, творчу історію, національні особливості. Наприклад, течія гонгоризму в літературі іспанського бароко.

Роди художньої літератури

Лірика (в основі почуття)

Епос (в основі події)

Драма (в основі сценічна дія)

Жанри

ліричний вірш, пісня, елегія, гімн, ідилія, епіграма

оповідання, новела, повість, роман, казка

власне драма, трагедія, комедія, трагікомедія, водевіль

За способом зображення життя художні твори поділяють на три літературні роди — лірику, епос і драму. Твори кожного літературного роду бувають різних жанрів.

У ліричних творах автор зображує внутрішній світ ліричного героя, його почуття, переживання, думки, настрої. Зазвичай вони є віршованими і позбавленими сюжету.

Жанри ліричних творів: ліричний вірш, пісня, елегія, ідилія, гімн, епіграма тощо.

«В своїх очах вона несе Кохання...»

Данте

В епічних творах письменник в описово-розповідній формі зображує події, людей і їхні вчинки. Епічні твори здебільшого прозові за формою, обов’язково мають сюжет.

Жанри епічних творів: оповідання, новела, повість, роман, казка.

«Тут перед їхніми очима постало чи то тридцять, чи то сорок вітряків, що стояли серед поля...»

Сервантес

Драматичні твори зображують дію, яка відбувається в цей момент, саме тому вони призначені для постановки на сцені. В основу події покладено конфлікт, розв’язання якого представлено в діалогах і монологах дійових осіб. За формою драматичні твори бувають як прозові, так і віршовані.

Жанри драматичних творів: власне драма, трагедія, комедія, трагікомедія, водевіль.

ДЖУЛЬЄТТА РОМЕО

Якої ж нагороди хочеш ти? Повинна ти в коханні присягти!

Шекспір

ЗАВАНТАЖ ІНФОРМАЦІЮ

Існують три роди (види) літератури: лірика, епос, драма.

Лірика — написана віршами й розкриває внутрішній світ ліричного героя; епос — написаний прозою, розповідає про певні події; драма — написана монологами й діалогами героїв, а твори призначені для постановки в театрі.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Пригадайте, які твори зарубіжної літератури ви читали минулого року. Що вам найбільше запам’яталося і чому?
 • 2. Прокоментуйте, які теми й проблеми викликали у вас найбільшу цікавість.
 • 3. Поясніть, чим буде відрізнятися вивчення літератури у 8-му класі від того, як ви її вивчали в попередніх класах.
 • 4. Розкрийте, що вивчає історія літератури.
 • 5. Поясніть співвідношення понять культура і література як цілого й частини.
 • 6. Дайте визначення понять: рід літератури, епос, лірика, драма.
 • 7. Визначте рід художніх творів, прочитаних минулого року.
 • 8. Який рід літератури вам подобається найбільше й чому?
 • 9. Складіть «Банк ідей» на тему «Що я очікую від вивчення зарубіжної літератури у 8 класі».
 • 10. Поміркуйте, чи може література існувати без читачів.
 • 11. Спробуйте уявити світ без друкованих книжок. Чи можливо це?
 • 12. Розгляньте фото бібліотеки Санкт-Галленського абатства (Швейцарія). Чи можна місце, де зберігають книги, назвати скарбницею? Поясніть свою думку.

Бібліотека Санкт-Галленського абатства, Швейцарія

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

Об’єднайтеся в групи та, користуючись різними джерелами, підготуйте повідомлення або презентацію на тему:

• Пам’ятки духовної культури.

• Пам’ятки матеріальної культури.

Ключові поняття теми:

культура і література;

літературний процес, епоха, напрям, течія;

роди і жанри літератури.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст