Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Кадоб’янська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Доба Відродження та її особливості

ГОТУЄМОСЯ ДО ДІАЛОГУ

1. Пригадайте, що вам відомо про добу Відродження (Ренесанс).

2. Розкрийте значення терміна «відродження».

3. Поясніть, чим відомі вам діячі Відродження збагатили зарубіжні культури.

4. Сформуйте своє уявлення про гуманістичну літературу.

5. Розкрийте, у яких літературних жанрах найбільше розкривалася ренесансна свідомість.

Доба Відродження, або Ренесанс, — одна з найвизначніших епох в історії людської цивілізації. У галузі мистецтва та літератури вона виплекала таких видатних митців, як Данте Аліг’єрі, Франсуа Рабле, Мігель Сервантес, Вільям Шекспір, Леонардо да Вінчі, Тиціан, Мікеланджело, Рафаель, Альбрехт Дюрер та багатьох інших, чиї неперевершені твори й досі зберігають своє всесвітнє значення.

Хронологічно європейське Відродження як єдиний культурний рух розгорнулося в межах XIV — початку XVII ст. й охопило Італію, Іспанію, Францію, Німеччину, Англію, Угорщину, Польщу, Чехію. Звичайно, у кожній країні цей тип культури мав свої особливості, пов’язані з місцевими традиціями, етнічними характеристиками, впливом інших національних культур.

ВИСОКА ПОЛИЧКА

У XIV—XV ст. відбувалося швидке піднесення економіки та культури міст, з’явилися нові технічні винаходи, розвинулося кораблебудування, мореплавство й торгівля, були зроблені Великі географічні відкриття. На цей період припадає початок книгодрукування. У сфері культури посилюється боротьба за звільнення філософської думки від тиску церкви, з’являються нові знання й розумові течії, які не вкладалися в рамки середньовічної філософсько-богословської системи уявлень. Усі ці явища вели до прогресивного перевороту, яким і стало Відродження.

Це був потужний культурний рух, у ході якого відбулося подолання духовної диктатури церкви, виникла нова культура, звернена до земних справ і прагнень людей, а також нова система національних літератур, нова філософія і наука, небувалого розквіту досягло мистецтво.

Відродження виникло на ґрунті досягнень середньовічної цивілізації, зокрема, періоду Пізнього Середньовіччя, коли феодальне суспільство досягло високого розвитку і зазнало значних змін.

Другим чинником, який відіграв величезну роль у становленні й розвитку культури Відродження, була Античність. Культурні діячі цієї доби зуміли відродити античну спадщину (звідси пішла й назва доби) й надати їй великого практичного значення.

Гуманізм (від лат. «земний», «людський», «людяність») — визнання людини найвищою цінністю у світі, повага до гідності та розуму людини; течія в західноєвропейській культурі епохи Відродження, спрямована на утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на щастя в житті та вільний вияв природних почуттів і здібностей.

На противагу середньовічній теоцентричній системі сприйняття світу гуманісти виробили свою, антропоцентричну. Вони не відкидали богословської думки про те, що Бог є творцем світу і людини. Але гуманісти поставили в центр світу поряд з Богом і людину, звеличили її, проголосили найціннішою істотою, здатною в усьому піднестися до свого Творця.

Діячі ренесансного гуманізму відстоювали самоцінність людської особистості та вважали протиприродним оцінювати людину за її походженням чи багатством. Вони закликали цінувати людину насамперед за її особисті чесноти, освіченість і конкретні справи.

Ренесансний гуманізм мав неабияке значення для розквіту літератури і мистецтва Відродження. Він став ідеологічною основою провідного художнього напряму нового часу. Головним змістом мистецтва стає людина, її земне життя, боротьба за щастя.

Поетів, художників, композиторів надихала не лише антична, а й старозавітна давнина. Біблійним сюжетам присвячені скульптури Мікеланджело, фрески Леонардо да Вінчі та інших.

ВИСОКА ПОЛИЧКА

Мистецтво Відродження — це новий крок у розвитку реалізму у світовій літературі. Для нього характерне прагнення до ідеалізації образу, особливо помітне у мадоннах Рафаеля.

Але в цій ідеалізації поет і художник не втрачають життєвої основи. Вони прагнуть у реальній людині побачити красу і шляхетність. І це не стільки зовнішня краса, скільки вияв високого стану душі.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Назвіть видатних представників Відродження. Поясніть, який їхній внесок у розвиток світової культури вас вразив найбільше і чому.

2. Розгляньте інформаційне гроно «Основні риси Відродження». Підготуйте презентацію однієї з них.

3. Сформулюйте свої враження про мистецтво слова доби Відродження.

4. Поміркуйте, чому мистецтво Відродження велику увагу приділяло античній культурі.

5. Сформулюйте, які гуманістичні цінності не втратили актуальності в наш час.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

1. Об’єднайтеся у групи, складіть та обговоріть інформаційне гроно «Основні представники Відродження».

2. Об’єднайтеся у групи і підготуйте мультимедійну презентацію на тему «Пам’ятки Відродження».

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

• Об’єднайтеся в пари й дослідіть у мережі Інтернет, які художні твори доби Відродження популярні серед сучасних читачів.

Італійське Відродження. Данте. «Божественна комедія»

ГОТУЄМОСЯ ДО ДІАЛОГУ

1. Розкажіть, чим вам запам’яталася постать Данте Аліг’єрі.

2. Поміркуйте над словами Ліни Костенко: «Він — Данте. Йому тільки тисяча літ». Яку думку ви помічаєте у висловлюванні поетеси?

3. Сформулюйте, у чому полягає новаторство Данте-поета.

4. Складіть асоціативне гроно з ключовим словом Данте.

5. Сформулюйте, що нового ви хотіли б дізнатися з теми «Данте Аліґ’єрі».

1.2.1 Данте Аліг’єрі (1265-1321)

Європейська культура ХІІІ—XIV ст. залишила світовому мистецтву геніальну постать італійського поета Данте Аліг’єрі, автора незрівнянної «Божественної комедії». Його творчості, як і культурі всієї Італії, належить особлива роль у розвитку європейського Відродження.

Сандро Боттічеллі. Данте. XV ст.