Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Кадоб’янська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

5.1.4 Жанр твору

П’єса «Синій птах» — це філософська п’єса-казка, яка в узагальнювальній формі містить нову систему поглядів драматурга на природу, людину і суспільство. Цей твір також відносять до жанру драми-феєрії.

Теорія літератури

Феєрія (від фр. фея, чарівниця) — театральна або циркова вистава з фантастично-казковим сюжетом, сценічними ефектами і трюками. Наприкінці XIX — на початку XX ст. елементи феєричності проникають у літературу, зокрема драматургію. Виникає драма-феєрія (драма-казка).

У світовій літературі це відомий жанр. До нього належать, крім «Синього птаха» Моріса Метерлінка, твори «Затоплений дзвін» Герхарта Гауптмана, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Над Дніпром» (весняна казка) Олександра Олеся тощо.

Метерлінк в основу твору поклав казкову подорож дітей, одягнув їх у казкові костюми і дав чарівні предмети. Також він активно використав фольклорний мотив пошуків цілющого зілля.

У сюжеті п’єси переплітаються між собою два пласти — реальний і фантастичний. Реальне життя в сім’ї дроворуба, обстановка в їхній бідній, але не вбогій хатині, час, коли відбувається дія — ніч напередодні Різдва. Різдвяний мотив — чекання дива і народження людини — так само набуває реального втілення. Діти після фантастичної подорожі уві сні прокинулися мудрими і щасливими, оскільки їхні душі оновилися.

Постер аніме-серіалу «Синій птах». Японія. 1980 р.

На початку п’єси Тільтіль на запитання феї Берюліни, чому він не хоче розставатися зі своєю горлицею, відповідає: «Тому що вона — моя». Тепер, після довгих пошуків, випробувань, труднощів і поневірянь, що випали на його долю на цьому нелегкому шляху, він готовий відразу й безкорисливо її віддати. Милосердя і любов до ближнього — умова цього дива.

Екранізація казки Метерлінка «Синій птах». США. 1918 р.

До фантастичного у творі належать предмети, речі, рослини, явища тощо, які оживають, — Хліб, Молоко, Вода, Кішка, Пес, Світло.

Україна і світ

Окремі драми Моріса Метерлінка ще за його життя українською перекладали Леся Українка, Євген Тимченко, Марія Грінченко, Наталя Кобринська, Максим Антонюк, Павло Долина та інші. Переклади цих творів вплинули на українську літературу кінця ХІХ — початку ХХ ст. Пізніше «Синього птаха» перекладали Максим Рильський і Надія Гордієнко-Андріанова. У наш час твір перекладали Степан Грицюк (1997) та Дмитро Чистяк (2007).

Сцена з балету «Лісова пісня» Національної опери України

ВИСОКА ПОЛИЧКА

«Синій птах» Моріса Метерлінка і «Лісова пісня» Лесі Українки

Творчістю бельгійського драматурга цікавилися Іван Франко, Ольга Кобилянська, Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський, Олександр Олесь, Микола Вороний, Максим Рильський та багато інших українських митців.

Захоплювалася творами Метерлінка і Леся Українка, яка деякі з них перекладала українською. Жанр феєрії відкрив перед українською поетесою чимало перспектив для вираження особливого духовного світу та втілення в життя власної концепції, яка спирається на національні міфічні образи. Якщо у Моріса Метерлінка люди пізнають інший світ, то Леся Українка йде від супротивного, її героїня з іншого світу намагається зрозуміти людське життя.

Бельгійський драматург і українська поетеса вибрали для своїх п’єс жанр драми-феєрії, який дав можливість широко використати фольклорні образи-символи, перетворення, порівняти два світи, перекласти мову символів на загальнолюдську, передати своє бачення та відчуття світу. Неможливо не помітити подібність ремарок у Метерлінка і в Лесі Українки. Вони створюють в уяві читачів картину, настрій, враження. Використання фразеологізмів робить обох драматургів близькими до усної народної творчості.

Цікавим є образ щастя в обох творах. У «Синьому птасі» дітям відкривається щастя бачити й розуміти Велику Материнську Любов, відчувати Блаженство Батьківського Дому та Великі Радощі. Діти почуваються щасливими від того, що допомагають іншим, вони сповнені Любов’ю і Радістю, передчуттям щастя в майбутньому.

У «Лісовій пісні» добре, гарне, світле, омріяне щастя втілюється у фольклорному образі Мавки. Вона виборює своє місце серед людей, утверджує красу в житті. Навіть коли її ображають, навіть коли Мавка, переможена на якусь мить, іде в царство Марища, вона прекрасна. Адже і там, виснажена зрадою коханого, дівчина не кориться лихові. Мавка живе для людей, і в цьому її краса. Вона пробачає Лукашеві зраду, втрачене щастя, і юнак відходить у вічність зі щасливою усмішкою на обличчі. Образ Мавки — символ ідеальної, гармонійної людини, яка узгоджує свої потреби із законами природи, пізнає світ через своє «я», живе любов’ю й здатна на самопожертву в її ім’я, вона має «в серці те, що не вмирає».

Література і культура

За твором Моріса Метерлінка «Синій птах» було знято однойменний німий фільм, три художні фільми, два мультфільми й аніме. П’єсу неодноразово ставили на сценах театрів у різних країнах світу, вона й досі не втрачає популярності.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Поміркуйте, чи можна п’єсу-казку «Синій птах» назвати ліричною феєрією про вищі цінності людського буття.

2. Розкрийте символічний сенс сюжету пошуків Синього птаха та символістські картини світу у творі.

3. Обґрунтуйте, чому образи Тільтіля та Мітіль вважають символом людства, що робить перші кроки в осягненні сенсу й гармонії буття.

4. Розкрийте багатозначність образу Синього птаха.

5. Проаналізуйте останню картину п’єси. Поясніть, у чому причина непорозуміння між Тільтілем і Мітіль та їхніми батьками.

6. Поміркуйте, чому дітям усе здається кращим у їхньому домі, ніж раніше.

7. Розгляньте, як змінився птах Тільтіля. Чим це можна пояснити? Проаналізуйте, чому горлиця тікає.

8. Розкрийте композиційну роль звернення Тільтіля до глядачів наприкінці твору.

9. Зверніть увагу на структуру п’єси та перелік дійових осіб. Чи помітили ви щось незвичайне з погляду традиційної драми?

10. Дайте визначення феєрії. Поміркуйте, що спонукало автора до неї звернутися.

11. Проаналізуйте засоби створення ефекту магічності в тексті п’єси. Зверніть увагу на вибір героїв, костюми, декорації, світло, звукові ефекти, кольорову гаму вистави, інші прийоми організації видовища.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

1. Об’єднайтеся в пари і подискутуйте, яким чином у Метерлінка співвідносяться смисл твору і видовище. Що з них важливіше? Обґрунтуйте вашу позицію.

2. Об’єднайтеся у групи і дослідіть роль ремарок у драмах-феєріях «Синій птах» Моріса Метерлінка і «Лісова пісня» Лесі Українки. За результатами дослідження укладіть порівняльну таблицю і презентуйте її в класі.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. Використовуючи інтернет-ресурси, доберіть оформлення для входу в Сади Блаженств, ураховуючи авторські ремарки до восьмої картини. Візьміть участь у конкурсі на кращого декоратора.

2. Перегляньте одну з екранізацій «Синього птаха». Складіть на неї відгук і розмістіть його в соціальних мережах.

ЗАВАНТАЖТЕ ІНФОРМАЦІЮ

Моріс Метерлінк — один з основоположників «нової драми», теоретик і практик символістської драми, творець «статичного театру» або «театру мовчання», у якому увага зосереджується не на зображенні подій та зовнішній інтризі, а на інтризі внутрішній.

«Синій птах» Моріса Метерлінка — символістська драма-феєрія, герої якої подорожують у пошуках птаха щастя і потрапляють до чарівних країн. У подорожі діти набувають досвіду, пізнають світ, змінюються і стають щасливими.

Ключові слова:

«нова драма», зовнішня дія, внутрішня дія, символ, підтекст, драма-феєрія.