Підручник з Зарубіжної літератури (рівень стандарту). 10 клас. Кадоб’янська - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

3.1.2 Внесок Стендаля у скарбницю прози XIX ст.

Стендаль відкрив новий період не лише у французькій, а й в усій західноєвропейській літературі — період класичного реалізму.

Творчість Стендаля належить до першого етапу в розвитку французького реалізму. Письменник уніс у літературу бойовий дух і героїчні традиції нещодавньої революції. Через усі його твори проходить думка про важливість історичних зрушень, які неминуче відбиваються в мистецтві.

Прозу Стендаля вирізняє глибокий психологізм. Мало кому з письменників удалося так розкрити перед читачем думки й найменші порухи душі своїх героїв. Тонкий психологізм Стендаля гармонійно поєднується в його творах із ґрунтовним аналізом соціальних і політичних проблем тогочасного суспільства. Усе це є неоціненним внеском Стендаля у скарбницю прози ХІХ століття.

«Червоне і чорне», видання 1831 р.

ВНЕСОК СТЕНДАЛЯ У РОЗВИТОК ПРОЗИ ХІХ СТ.

Теорія літератури

Психологізм — характеристика художнього твору, сукупність стилістичних прийомів і засобів, за допомогою яких письменник передає внутрішній світ своїх персонажів.

Усього Стендаль написав п’ять романів, два з яких — «Червоне і чорне» і «Пармський монастир» — визнані шедеври французької прози.

Українською мовою романи Стендаля «Червоне і чорне» і «Пармський монастир» переклали Єлизавета Старинкевич і Дмитро Паламарчук.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Пригадайте справжнє ім’я Стендаля. Що ви знаєте про псевдонім письменника? Коли він почав так підписувати свої твори?

2. Розкажіть, що найбільше вплинуло на формування світогляду майбутнього письменника.

3. Розкрийте ставлення Стендаля до Наполеона. Які історичні події він пережив разом із наполеонівською армією?

4. Поясніть, що приваблювало Стендаля в Італії. Як доля письменника пов’язана з цією країною?

5. Назвіть головні романи Стендаля. Який твір приніс йому світову славу й чому?

6. Схарактеризуйте внесок Стендаля у скарбницю європейської прози ХІХ ст.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

1. Об’єднайтеся в пари й підготуйте повідомлення з презентацією на тему «Екранне життя творів Стендаля» (про різні твори). Використайте уривки з різних екранізацій.

2. Об’єднайтеся у групи й підготуйте повідомлення з презентацією на тему «Твори Стендаля в різних видах мистецтва».