Українська література. 5 клас. Качак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Літературні казки

Народні казки є джерелом літературної казки. Письменники/письменниці використовують фольклорні мотиви, образи, сюжети або створюють цілком оригінальні казки. У літературних казках також розгортаються фантастичні сюжети й діють фантастичні персонажі, реальність поєднана з вигадкою. І народні, і літературні казки мають повчальний характер.

Літературні казки — результат творчої уяви письменника/ письменниці, тому вони не завжди мають традиційну будову, зокрема зачин і щасливе закінчення. Такими є казки українських письменників/письменниць Івана Франка, Лесі Українки, Бориса Грінченка, Наталії Забіли, Зірки Мензатюк, Сашка Дерманського, а також зарубіжних авторів Шарля Перро, Ганса-Крістіана Андерсена, братів Грімм.

Чи доводилося вам читати літературні казки? Назвіть їх.

Літературні казки існують у писемній формі й тільки в одному варіанті. Цим вони відрізняються від народних, які поширювали усно. У процесі розповідей народні казки зазнавали різноманітних змін, наслідком чого є велика кількість їхніх варіантів.

Теорія літератури

Літературна казка — прозовий або віршований художній твір письменника/письменниці, в основі якого — захоплива розповідь про вигаданий казковий світ, його події та явища.

Літературні казки можуть бути повністю вигадані автором/авторкою — їх називають авторськими, або запозичувати сюжети, героїв із фольклору.

Жанровими ознаками літературної казки також є:

— оригінальний казковий сюжет;

— авторська оцінка персонажів і подій;

— детальні описи подій, зовнішності, поведінки героїв;

— показ переживань, емоцій головних героїв;

— авторське використання художніх засобів.

• Порівняйте ознаки народної та літературної казок, використовуючи інфографіку. Поміркуйте над кожною позицією.

ОЗНАКИ КАЗОК

НАРОДНА КАЗКА

ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА

• створена колективно;

• відображає народні уявлення та ідеали;

• існує в усній формі;

• має різні варіанти;

• має традиційну будову;

• чітко розмежовує персонажів на позитивних та негативних;

• не містить детальних художніх описів;

• змальовує події, що відбуваються в умовному казковому часі й просторі;

• містить традиційні художні засоби

• створена конкретним автором / конкретною авторкою;

• відображає авторське бачення;

• існує в писемній формі;

• має один варіант;

• може мати традиційну або змінену композиційну будову;

• персонажів зображає в розвитку, часто поєднуючи позитивні і негативні риси;

• містить детальні художні описи;

• змальовує події, які відбуваються як у казковому, так і в конкретному часі й просторі;

• містить авторські художні засоби