Українська література. 5 клас. Качак

Галина Кирпа

(1950 р. н.)

Напевно, немає такої людини, яка в дитинстві не мріяла і не уявляла своєї майбутньої професії. Хіба не так? Чи знаєте ви, ким хочете бути в майбутньому?

А Галина Кирпа мріяла стати бібліотекаркою. У її оселі було багато книжок. Коли навчилася читати, не відривалася від них. «Мабуть, найкращими вчителями мені були книжки й улюблені герої. Вони начебто оселялися поруч», — згадує вона.

Народилася Галина Кирпа 1 січня 1950 року на Київщині. Мама була вчителькою початкових класів, тато працював водієм вантажівок далеких рейсів. Після закінчення філологічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка працювала у видавничій сфері та журналістиці.

Пише для дітей, перекладає для них твори з норвезької, шведської, данської, німецької та інших мов, є авторкою шкільних читанок. «Читання, писання, перекладання — це моє життя», — сказала Галина Кирпа в одному з інтерв’ю. Хто прочитав її поезію «Дивний лис», оповідання «Мій тато став зіркою», збірки «День народження грому», «Ну й гарно все придумав Бог», «Місяць у колисці», той переконався, що її твори — як музика.

У поезіях Галини Кирпи гармонійний світ добра і любові виростає з глибин української культури. Для неї рідна мова — як дівчинка у віночку, ластівка, Берегиня (вірш «Мова моя»). За допомогою метафори, персоніфікації лірична героїня стверджує, що мова була й буде, але про неї потрібно дбати — ось вона «терни в стежках визбирує», «щоб їй було легше ходить». Ми знаємо, що мова «не ходить», як людина, але поширюється серед людей, оволодіває їхнім світом.

Мова — душа народу, духовний скарб нації. «Поки живе мова — житиме й народ як національність», — писав Іван Огієнко.

Чи погоджуєтеся ви із цим твердженням? Що для вас означає рідна мова?

Поезія Галини Кирпи надзвичайно багата на художні засоби (тропи): епітети, порівняння, метафори, гіперболи, персоніфікації.

Теорія літератури

Епітет — слово або словосполучення, що виражає характерну ознаку, особливу якість предмета чи явища.

Такі слова збагачують мову новими емоційними відтінками, надають їй образності.

У поезії Галини Кирпи «Мова моя» епітетом є слово «тернові». Цей троп вона використала для того, щоб підкреслити, наскільки складним був шлях української мови. Та жодні обмеження, заборони не знищили прагнення українського народу спілкуватися своєю мовою.

Теорія літератури

Порівняння — пояснення одного предмета через подібний до нього інший предмет, зіставлення їх з використанням сполучників як, мов, немов, наче, буцім, ніби.

У вірші «Мова моя» Галина Кирпа використовує його тричі: «Мова моя — мов дівчинка у віночку»; «Мова моя — мов ластівка»; «Мова моя — немов Берегиня».

Теорія літератури

Метафора — перенесення значення одного слова (словосполучення) на інше, розкриття сутності одних явищ чи предметів через інші за схожістю і контрастом.

Прикладами цього є словосполучення «мова йде», «мова летить», «мова провіщає».

• Які метафори про мову запропонували б ви?

Мова моя

Мова моя — мов дівчинка у віночку,

йде полем, іде лугом,

терновими стежками йде.

Мова моя — мов ластівка,

летить горою, летить долом,

провіщає мені ясен-день.

Мова моя — немов Берегиня,

що на кожне своє дитятко

дихає і тремтить.

Мова моя — БУЛА! БУДЕ! А нині

я терни в стежках визбирую,

щоб їй було легше ходить...

Михайло Дмитренко. Мелодія

Запитання і завдання за матеріалом, який вивчаєте

1. Що вам запам’яталося з біографії Галини Кирпи?

2. Яке її життєве кредо?

3. Що для вас означають слова «епітет», «порівняння», «метафора»?

Завдання щодо аналізу жанрово-змістових, мовних особливостей твору, характеристики героїв

4. Виразно прочитайте вірш «Мова моя». Визначте головний мотив цього вірша.

5. Поміркуйте, чому Галина Кирпа порівнює мову з дівчинкою у віночку, ластівкою, Берегинею. Чи траплялися вам ці образи в інших творах? Що вони символізують?

6. Який настрій вірша? Що створює цей настрій?

7. Яким/якою ви уявляєте собі ліричного героя чи героїню?

Інтерактивні, ігрові та проєктні завдання для роботи в парах, групах

8. Знайдіть у поезіях авторки приклади епітетів, порівнянь, метафор, пестливих слів. Поясніть значення кожного добраного вами художнього засобу.

Завдання для розгляду твору в мистецькому контексті та з урахуванням міжпредметних зв’язків

9. Розгляньте картину Михайла Дмитренка «Мелодія». Кого зобразив художник? Чи може бути ця картина ілюстрацією до головного мотиву вірша про мову Галини Кирпи?

Творчі завдання та завдання щодо практичного застосування набутих знань

10. Складіть інформаційне гроно до образу мови. Якою є українська мова? Використовуйте означення з поезії Галини Кирпи, вислови про мову, цитати з інших творів і власні міркування.

11. У вірші є слова, написані великими літерами. Як ви думаєте, чому так? Що хотіла сказати авторка? Якою є її позиція щодо мови? А як ви ставитеся до мови? Як розумієте вислів «Поки живе мова, доти житиме й народ»?

Домашнє завдання

1. Виразно прочитайте і вивчіть напам’ять поезію «Мова моя».

2. Заповніть картку-аналіз ліричного твору Галини Кирпи.