Українська література. 5 клас. Качак

Народні перекази

Народні перекази дуже близькі до легенд, але, на відміну від них, не містять вигадки. У переказах немає казково-фантастичних елементів та алегорії. У них відображена історія українського народу, реальні події, явища, драматичні ситуації, які відбувалися в попередні епохи. Головними героями є історичні особи, опис діянь яких може бути дещо ідеалізований. Пригадуєте такі твори?

Теорія літератури

Переказ — усне народне оповідання про визначні історичні події та їх героїв, відомості про яких часто зафіксовані в пам’ятках писемності. За змістом перекази близькі до легенд, але для них не характерні казково-фантастичні, надприродні елементи. Перекази побудовані на достовірних фактах.

Перекази поширюються завдяки переповіданню почутого. За змістом і походженням їх поділяють на міфологічні, історичні, топонімічні («Озеро панське», «Змієва нора»). Найдавнішими є перекази про часи Київської Русі, а найбільше до нашого часу дійшло переказів козацької доби про запорозьких козаків, їхні звитяги. Саме з народних переказів дізнаємося, як з’являлися перші козацькі поселення, як козаки протистояли ординцям, який порядок панував на Запорозькій Січі («Козацьке житло», «Одяг і зброя запорожців»). У них ідеться і про козацьку старшину, гетьманів, козаків-характерників Івана Сірка, Богдана Хмельницького, Семена Палія, Петра Калнишевського та подвиги інших лицарів, які боролися за волю України.

Спробуйте графічно відтворити цю класифікацію і до кожної групи підібрати приклади переказів.

Існує багато переказів про напади татар на українську землю та відважних її оборонців, про народних месників Олексу Довбуша, Устима Кармалюка, Лук’яна Кобилицю. Є також перекази про закляті скарби, які зберігають магічну силу їхніх господарів (« Скарби на острові Кухарському», «Скарби на могилах Високих», «Чарівна скриня»). Поміркуйте, до якої групи ви б зарахували ці перекази.

Часто героїв легенд і переказів оспівують у народних піснях («Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко», «Ой, Морозе, Морозенку»), думах («Самійло Кішка», «Дума про козака Голоту»). За їхніми мотивами написано чимало художніх творів: «Таємниця козацької шаблі» Зірки Мензатюк; «Іван Сірко — великий характерник», «Іван Сірко — славетний кошовий» Марії Морозенко; «Пригоди тричі славного розбійника Пинті» Олександра Гавроша; «Неймовірні пригоди Остапа і Даринки» Андрія Бачинського та ін.

Походження запорожців

Народний переказ

Запорожців спрежду1 було всього шістнадцять чоловік і звались вони чорногорами. Попервах2 жили вони десь вище порогів, в лісі, а повз той ліс ішов битий шлях3. Дізнався якийсь-то цар, що по тім шляху — великий розбій, і послав військо. Через скількись там днів дійшло військо до того лісу і сунуло прямо в пущу4... Іде воно та й іде, іде та й іде, коли чує — як затріщить, як залущить... Глянуло воно — аж на дубах курені5, а відтіля виглядають чорногори. Генерал до них:

— Що ви за люди?

— Чорногори!

— Злазьте із дубів!

— А що ж вам від нас треба?

— Треба, щоб ви здались, от що!

— Знаєте що, люди добрі, — каже кошовий6, — ми такі хрещені, як і ви, одбиваться не будемо, а лучче7 ідіть собі з Богом, відкіля прийшли!

Сергій Васильківський. Козаки в степу. Сторожа Запорозьких Вольностей

Генерал той як крикне: «Пали!» Стали вони палить, та не по чорногорах, а самі по собі, і вилягли, як снопи...

Явився сам цар і викликав трьох чоловік. Прийшли. Він за пістоль та до їх... Аж воно не те: руки так і одібрало... Смикавсь він, смикавсь та тоді й просе: «Ой, братці, не пустуйте!» «Добре, — кажуть, — дай же нам вперед бомагу8, щоб була нам земля обмежована і щоб хто за межу перескоче — той і наш!»

Цар обіщав9 і став володать10 руками. Видав їм бомагу і назначив межу за сто верст11 вище порогів і за сто верст нижче порогів. Як стали вони кошем12 на порогах — народ так і сунув до їх. Тоді уже земля називалась козацькою, а люди — запорожцями.

Отак я чув змолоду од старих людей. Тепер покоління запорожців, що кинуло Січ за Катерини, живе, кажуть, під турком на Чорних горах, і козаки оп’ять13 звуться чорногорами.

1 Спрежду — спочатку.

2 Попервах — спочатку.

3 Шлях — дорога.

4 Пуща — великий, густий ліс, хащі.

5 Курінь — легка будівля, сторожка.

6 Кошовий — отаман козаків на Запорозькій Січі.

7 Лучче — краще.

8 Бомага — документ.

9 Обіщав — обіцяв.

10 Володать — володіти.

11 Верства — давня назва східнослов'янської міри великих віддалей, що становила 1,06 км.

12 Кіш — місце перебування запорозьких козаків; укріплений табір; Запорозька Січ. Приклад слововживання: Запорозький Кіш; Кіш козаків при Бузі, тобто табір біля річки Буг.

13 Оп’ять — знову.

Запитання і завдання за матеріалом, який вивчаєте

1. Укажіть, чим переказ відрізняється від легенди.

2. На які групи поділяють народні перекази?

Завдання щодо аналізу жанрово-змістових, мовних особливостей твору, характеристики героїв

3. Виразно прочитайте переказ. Визначте його тему.

4. Відшукайте в тексті цитати, у яких подано опис місць, у яких перебували перші козаки. Де вони жили спочатку?

5. Зачитайте і проаналізуйте епізоди з твору, які свідчать про вдачу перших козаків. Якими ви їх уявляєте?

Інтерактивні, ігрові та проєктні завдання для роботи в парах, групах

6. Попрацюйте у групах: створіть «стрічку подій», описаних у переказі, уявляючи їх як кадри фільму.

Завдання для розгляду твору в мистецькому контексті та з урахуванням міжпредметних зв’язків

7. Розгляньте світлини історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця» (головний архітектор — В. Стефанчук). Які споруди були на території цієї фортеці-містечка? Якими були їхні стіни?

Домашнє завдання

1. Знайдіть і прочитайте з історії України відомості про Запорізьку Січ. Про які історичні факти йдеться в переказі «Походження запорожців»? Створіть за зразком таблицю і заповніть її.

Історичні факти

Цитати з переказу

Цікаво знати

• Крім історико-героїчних оповідей, переказів про запорозьких козаків, відомі й оповіді про подвиги безіменних героїв/героїнь, побутово-історичні перекази. У XX ст. виникли перекази про національно-визвольні рухи й події Першої та Другої світових воєн, боротьбу за національну незалежність Української держави. Поширеними є перекази про бій під Кругами, битву під Бродами.