Підручник з Образотворчого мистецтво. 5 клас. Железняк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

8. ЩО ТАКЕ КОНСТРУКЦІЯ І ПРОПОРЦІЇ

Правдиве зображення будь-якого предмета передає в рисунку чи картині його основні, характерні ознаки, зрозумілі глядачеві.

Якщо запитати, як глядач впізнає зображення, відповідь швидко знайдеться. Кожному з нас зрозуміло, що це відбувається завдяки переданим головним, характерним ознакам предметів чи явищ. Що ж це таке - ознаки предмета? Це властивості предмета, його прикмети. Мовою образотворчого мистецтва, риси, що відрізняють речі одна від одної, називають пропорціями і конструкцією.

Пропорції (лат. proportio - співмірність) - співмірність усіх частин зображення чи архітектурної споруди, відповідність їх одна одній і співвідношення із цілим.

Конструкція (лат. constructio - складання, побудова) - побудова, взаємне розташування частин предмета.

По-перше, коли ми починаємо малювати, треба дивитися на натуру «в цілому». Це означає, що зображувати будь-який предмет треба в порівнянні з іншими. Тоді стає помітним, що один предмет може бути приземкуватим, а інший - видовженим, високим. Але цього замало. Постає питання: наскільки? Удвічі? Чи, може, ця різниця ледь помітна для ока? Саме цю різницю ми і маємо точно передати.

Каркас і конструкція предметів

Кожен предмет має свою конструкцію, свій каркас. Симетричний предмет обов’язково матиме вісь симетрії. Як будинок починається з каркаса, що заповнюється стінами, так і ми почнемо роботу над малюнком з його «каркаса». Спочатку, ніби дивлячись крізь поверхні, слід будувати предмети прозорими, уявляючи й протилежний бік предмета, який не бачимо.

Складну форму треба розкласти на прості форми, з яких вона складається: куб, куля, циліндр. Це допоможе «збудувати» предмет без помилок.

Крім того, кожен предмет має свої пропорції: власне співвідношення висоти предмета до його ширини. Один має ширину, що дорівнює його висоті, і його обриси вписуються в квадрат. Інший має більшу ширину або більшу висоту.

Правильно передавши пропорції, властиві кожному з предметів, ми таким чином передаємо його характерні риси. Характерність предметів - це те, чим вони відрізняються один від одного. Виявити це можна, подивившись уважно на три різні глечики, розміщені поряд. Усі вони мають схожі обриси, і водночас вони зовсім різні.

Каркас - основа, створена зі скріплених один з одним стрижнів.

Вісь симетрії - уявна лінія, яка поділяє фігуру на дві дзеркально рівні частини.

Каркас і конструкція предметів

Глечики подібні за формою, але з різними пропорціями

1. Як ви розумієте, що таке композиція?

2. Що таке конструкція предмета?

3. Що таке пропорції предмета?

4. Як треба будувати предмети складної форми?

Спробуйте намалювати одну з таких моделей: кілька різних ваз поруч, кілька різних коробочок.

Інструменти та матеріали: аркуш паперу, олівець, гумка.

План роботи:

• На аркуші паперу скомпонуйте зображення.

• Порівняйте пропорції різних предметів.

• Порівняйте пропорції різних частин кожного предмета (довжину до висоти та ширини).

• Виправте помилки в побудові.

Спробуйте, разом з батьками, намалювати каркас предметів, розміщених у вашому домі.

Учнівська робота. Монотипія. Квіти в глечику. Глечик - поєднання циліндра і кулі, яблука за формою кулеподібні. За пропорціями одне яблуко більше від іншого. Глечик значно більший за обидва яблука.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.