Підручник з Польської мови (профільний рівень). 10 клас. Іванова - Нова програма

§ 25. Oksymoron

Oksymoron jest zestawieniem wyrazów o znaczeniach wzajemnie przeciwstawnych, wykluczających się, np. w znanej kolędzie Karpińskiego mamy szereg oksymoronów: Bóg się rodzi, moc truchleje, / Pan niebiosów - obnażony; / ogień - krzepnie, blask - ciemnieje, / Ma granice - nieskończony... Zderzenie takich słów prowadzi do paradoksu, wyzwalającego nową interpretację i odsłaniającego nowe pokłady znaczeniowe słów.