Підручник з Польської мови (профільний рівень). 10 клас. Іванова - Нова програма

Підручник з Польської мови (профільний рівень). 10 клас. Іванова - Нова програма

Kontynuujesz naukę języka polskiego z nowym podręcznikiem przygotowanym specjalnie dla Ciebie.

Żywimy nadzieję, że ten podręcznik pozwoli Ci doskonalić umiejętności odpowiedzialnego mówienia i pisania o dowolnym fragmencie otaczającego nas świata, o ludzkich przeżyciach i dążeniach.

Przedmiot i zadania stylistyki

§ 1. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny. Klasyfikacja stylów

§ 2. Norma językowa

§ 3. Kryteria poprawności językowej

§ 4. Stosowność stylistyczna. Jak uniknąć pomyłek stylistycznych

§ 5. Kultura języka

§ 6. Styl naukowy

§ 7. Budowa tez oraz konspekty tekstu naukowego

§ 8. Styl publicystyczny

§ 9. Styl urzędowy

§ 10. Styl potoczny

§ 11. Gatunki stylu potocznego

§ 12. Styl oficjalny

§ 13. Gatunki stylu oficjalnego

§ 14. Styl artystyczny

§ 15. Środki stylistyczne stylu artystycznego

§ 16. Fleksyjne środki stylistyczne

§ 17. Słowotwórcze środki stylistyczne

§ 18. Figury stylistyczne (tropy poetyckie)

§ 19. Leksykalne środki stylistyczne

§ 20. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym – antonimy

§ 21. Neologizmy

§ 22. Porównanie

§ 23. Metafora

§ 24. Metonimia

§ 25. Oksymoron

§ 26. Hiperbola

§ 27. Litota

§ 28. Eufemizm

§ 29. Peryfraza

§ 30. Stylizacja

§ 31. Stylizacja archaizująca, czyli archaizacja

§ 32. Stylizacja gwarowa, czyli dialektyzacja

§ 33. Stylizacja środowiskowa

§ 34. Inne typy stylizacji

§ 35. Jak trafnie wybrać właściwy styl?

§ 36. Skuteczność

§ 37. Grzeczność

§ 38. Zwracanie się do innych osób

§ 39. Powitania i pożegnania

§ 40. Życzenia i gratulacje

§ 41. Zaproszenia

§ 42. Prośby

§ 43. Podziękowania

§ 44. Przepraszanie

§ 45. Grzeczne słówka

Sprawdzian

Kompendium wiedzy o stylach