Зарубіжна література. Повторне видання. 9 клас. Ісаєва

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підсумовуємо вивчене в розділі «Світло розуму: із літератури Просвітництва»

1. Чому XVIII ст. називають століттям Розуму?

2. Складіть схему або таблицю «Особливості доби Просвітництва». Прокоментуйте її.

3. Установіть відповідність між двома колонками:

А Фрідріх Шиллер

1 «Мандри Гуллівера»

Б Йоганн Вольфґанґ Ґете

2 «Ода до радості»

В Джонатан Свіфт

3 «Вільшаний король»

4. Підготуйте презентацію на тему «Роль доби Просвітництва в розвитку світової літератури».

5. Яким, на ваш погляд, є значення цієї епохи для формування особистості сучасної людини?

6. Поясніть, чому роман Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера» називають пригодницьким і фантастичним.

7. У чому, на ваш погляд, загадка популярності роману Джонатана Свіфта? Аргументуйте свою відповідь.

8. Поміркуйте, чому епіграфами до розділу взято вислови Ф. Шиллера й Г. Сковороди.

9. Які чинники вплинули на становлення Ґете як письменника й ученого?

10. Поясніть, чому Ґете називають поетом національним і всесвітнім.

11. У класі проведіть обговорення на тему «Чому саме “Оду до радості” Ф. Шиллера було обрано Гімном Євросоюзу?».

12. За допомогою конкретних прикладів розкрийте жанрові особливості твору Ф. Шиллера.

13. Які ідеї Просвітництва, представлені у творах цього розділу, залишаються, на ваш погляд, актуальними й у наш час? Аргументуйте свою думку.

14. Прокоментуйте назву цього розділу «Світло розуму» й епіграфи до нього, представлені на шмуцтитулі.

15. Розкажіть, що вам відомо про перекладачів, завдяки яким ви читали твори з розділу.