Зарубіжна література. Повторне видання. 9 клас. Ісаєва

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підсумовуємо вивчене в розділі «Стежками «нової» драми»

1. На прикладі п’єси «Ляльковий дім» поясніть, у чому полягає новаторство Ібсена-драматурга.

2. Прокоментуйте слова Б. Шоу: «Ібсен задовольняє потребу, не вгамовану Шекспіром. Він показує нам не тільки нас самих, а й нас самих у наших особистих обставинах. Те, що трапляється з його героями, трапляється і з нами».

3. Підготуйте повідомлення про постановки п’єс Генріка Ібсена в Україні.

4. Розкрийте питання «Новаторство Бернарда Шоу в царині театру».

5. Установіть відповідність між іменем персонажа та його характеристикою вустами іншого персонажа:

А Еліза

1 «найоригінальніший мораліст в усій Англії»

Б Гіґінс

2 «пихатий егоїст»

В Дулітл

3 «неотесана головешка, втілення глуму з англійської мови»

6. Поясніть сенс назви п’єси Б. Шоу «Пігмаліон».

7. Чи можна твір «Пігмаліон» назвати п’єсою-дискусією? Обґрунтуйте свою думку.

8. На прикладі п’єси «Пігмаліон» поясніть, чому Б. Шоу називають майстром парадоксів.

9. Прокоментуйте назву, епіграфи та художнє оформлення шмуцтитулу цього розділу.

10. Підготуйте на ваш вибір афішу / колаж / мотиватор / замітку рекламного характеру на один із творів, розглянутих у цьому розділі. Використайте ілюстровані матеріали, запропоновані авторками підручника. Яких ілюстрацій вам бракувало?

Вільям Ростал. Еліза Дулітл (1914)