Зарубіжна література. 5 клас. Ісаєва

Словничок літературознавчих термінів

Вірш — невеликий за обсягом літературний твір, що написаний, зазвичай, ритмізованою мовою і має риму.

Зав’язка — елемент сюжету, початковий момент у розвитку подій, зображених у художньому творі.

Зарубіжна література — художні твори зарубіжних письменників і письменниць, що написані не рідною нам мовою і належать культурі інших народів.

Ідея твору — головна думка твору.

Кульмінація (від латинського — вершина) — елемент сюжету, момент найвищої напруги дії у творі.

Літературні казки (або авторські) — казки, створені письменниками і письменницями. Усі літературні казки поділяють на дві групи. До першої відносять написані на основі фольклорних творів. До другої — нові, ніколи ще не чувані історії, вигадані самими письменниками і письменницями.

Літературний герой / літературна героїня, або персонаж — загальна назва будь-якої дійової особи твору. Персонажами художніх творів можуть бути не лише люди, а й наділені людськими рисами тварини, рослини, фантастичні істоти, предмети, явища природи.

Мандрівні сюжети — використані певними авторами й авторками сюжети, які вже були відомі у фольклорі або літературі.

Народні казки — розповіді про незвичайні події та явища, створені народною фантазією. Народні казки не мають конкретних авторів. Їх поділяють на три групи: про тварин, чарівні, побутові.

Оповідання — прозовий художній твір невеликого обсягу, в якому зображено одне або кілька подій із життя персонажа (зрідка кількох персонажів).

Оригінал (від латинського первісний) — первісний текст, з якого здійснюється переклад.

Пейзаж — опис природи в літературі, як і в образотворчому мистецтві.

Переклад — передача слова, висловлювання або тексту засобами іншої мови.

Повість — це середній за обсягом прозовий художній твір оповідного характеру, в якому розкривається кілька епізодів з життя літературного героя / літературної героїні на тлі відображення доль інших персонажів.

Рима — співзвучність закінчень віршованих рядків.

Розв’язка — елемент сюжету, завершальний момент у розвитку дії в художньому творі.

Сюжет — низка подій, покладених в основу художнього твору. Основними елементами сюжету є зав’язка, кульмінація, розв’язка.

Тема — те, про що розповідається у творі, коло подій чи явищ, описаних у ньому.

Фольклор (від англійського народ і мудрість), або усна народна творчість — мистецтво, створюване народом і поширене серед широкого кола людей. Фольклорні твори не мають конкретних автора чи авторки.

Художня література — вид мистецтва, що творчо відображає і переосмислює життя за допомогою слова. Тому її ще називають мистецтвом слова.

ВАШ ПОРАДНИК У НАВЧАННІ: корисні пам’ятки для справжніх читачів і читачок

ПАМ’ЯТКА № 5. Як підготувати інформаційний плакат

Інформаційний плакат — різновид зображення, що передає певну інформацію.

1. Уважно роздивіться, що зображено й зафіксовано на інформаційному плакаті.

2. Розшифруйте кожний його елемент.

3. Зверніть увагу на такі важливі деталі, як розмір і колір літер слів, що представлені на плакаті.

4. Установіть взаємозв’язки між усіма елементами плаката.

5. З’ясуйте головну тему плаката.

6. За допомогою плаката складіть розгорнуту зв’язну розповідь.

ПАМ’ЯТКА № 6. Як створити комікс за прочитаним твором

Комікс — низка малюнків, що розташовані в певній послідовності й містять зазвичай короткий текст. Вони створюють певну зв’язну розповідь.

1. Оберіть художній твір, на основі якого ви створюєте комікс.

2. Розробіть сценарій вашого коміксу, визначивши, що ви хочете зобразити, які діалоги мають знайти відображення у вашому коміксі.

3. Зробіть розкадровку коміксу, що буде містити основні епізоди твору, які ви хочете представити в ньому.

4. Створіть ескізи до кожного кадру коміксу. Пам’ятайте, що кожний кадр — це окремий епізод твору.

5. Продумайте, у якому стилі ви хочете створити свій комікс (класичні малюнки, графіка, аніме, манґа тощо).

6. Відповідно до обраного стилю намалюйте кадри коміксу. Зверніть увагу на розміщення персонажів у кадрі, їхню поставу, вираз обличчя, які мають передавати дію і емоції цього епізоду.

7. Продумайте, який текст ви хочете представити на кадрі коміксу. Він має бути простим і лаконічним, передавати головну суть обраного епізоду. Визначте також, де саме на кадрі й у якій формі буде представлений текст (хмарка, виноска, словесна бульбашка тощо).

8. Скорегуйте малюнки, перевірте правильність написання тексту на кадрах коміксу.

9. Перевірте самі свій комікс: складіть на основі нього зв’язну оповідь про твір (фрагмент твору), який він представляє.

ПАМ’ЯТКА № 7. Як працювати із хмаринкою слів

Хмаринка слів — відтворення ключових слів у формі певного зображення.

1. Уважно роздивіться форму, яку утворює хмаринка слів. Дайте відповідь, що або хто на ній зображено. Зверніть увагу, що форма зображення зазвичай є темою, на яку створена хмаринка слів.

2. Прочитайте всі слова, з яких складається хмаринка. Визначте, яке значення має те чи інше слово для розкриття теми хмаринки.

3. Поміркуйте, як розмір літер слів і колір, яким вони написані, допомагають розкрити тему хмаринки слів.

4. На основі хмаринки слів складіть розгорнуту зв’язну розповідь.

ПАМ’ЯТКА № 8. Як вести власний блог на літературну тему

Блог — інтернет-щоденник, головне завдання якого регулярно розміщувати записи, зображення чи мультимедиа на певну тематику.

1. Ретельно продумайте назву кожного посту (короткої статті) блогу. Пам’ятайте, що назва — це запитання, а пост — це, по суті, відповідь на це запитання.

2. Якщо ви хочете, щоб ваш блог користувався успіхом, то він обов’язково має відповідати таким критеріям, як корисність і оригінальність.

3. Якщо ж ви прагнете стати популярним блогером / популярною блогеркою, то не забувайте коментувати інші блоги, залишати посилання на себе там, де це дозволяється, писати гостьові пости.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст