Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас. Ісаєва

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

До вивчення роману «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»

У творчій майстерні письменника

ПРО ДОЛЮ РОМАНУ «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»1

Доля роману «Майстер і Маргарита» так само драматична, як і доля його автора. Михайло Булгаков писав цей твір майже 12 років. В архіві митця залишилося вісім редакцій роману.

1 Переклад роману українською здійснено Миколою Білорусом (2005) і Юрієм Некрутенком (2006).

Відомо, що задум твору в письменника виник ще 1928 року. У першій редакції роман мав такі варіанти назв: «Чорний маг», «Копито інженера», «Жонглер з копитом», «Син В [...]», «Гастроль» тощо — і теми Майстра в ньому не було. 18 березня 1930 року, перебуваючи в гнітючому стані через заборону п'єси «Кабала святош», Михайло Опанасович знищує першу редакцію свого роману.

1931 року Михайло Булгаков поновлює роботу над «Майстром і Маргаритою». Друга редакція створювалася аж до 1936 року. Вона мала підзаголовок «Фантастичний роман» і такі варіанти назв, як «Великий канцлер», «Сатана», «Чорний богослов», «Він з’явився», «Підкова іноземця», «Чорний маг» та інші. У цій редакції на сторінках роману вже діяли Майстер і Маргарита, а у Воланда з'явився свій почет.

У другій половині 1936-го — на початку 1937 року письменник почав працювати над третьою редакцією роману. Тепер уже твір називався «Князь темряви». Водночас згодом, повернувшись знову до початку роману, автор уперше дає йому вже відому нам назву «Майстер і Маргарита». На титулі твору він ставить дати «1928-1937» і вже більше не припиняє працювати над романом. «Дописати раніше, ніж померти» — ось його головна мета.

Весь текст роману вперше було надруковано у травні-червні 1938 року. 1939 року були внесені важливі зміни в кінцівку роману й дописано епілог. Але авторські правки твору з'являлися майже до самої смерті письменника. Безнадійно хворий Булгаков диктував дружині уточнення до тексту. Помираючи, Булгаков говорив: «Напевно, це правильно... Що я міг написати після “Майстра”?..».

Факту, що роман усе ж таки вийшов друком, ми завдячуємо дружині письменника Олені Сергіївні Булгаковій, яка у страшні роки сталінських репресій зуміла зберегти рукопис роману. Уперше «Майстер і Маргарита» в скороченому варіанті був опублікований через 26 років після смерті його автора в часописі «Москва» (№ 11, 1966 і № 1, 1967).

Публікація роману спричинила жваву полеміку, що не припиняється й досі, як серед критиків, літературознавців, так і серед звичайних читачів. Деякі, на жаль, і сьогодні, не вчитуючись уважно в текст твору, сприймають його досить прямолінійно, як своєрідне «Євангеліє від диявола».

До роману М. О. Булгакова прийшла і світова слава. У вересні 1999 року радіостанція «Свобода» повідомила, що твір «Майстер і Маргарита» визнано на Заході найкращим романом ХХ сторіччя.

Надя Рушева. З ілюстрацій до роману «Майстер і Маргарита» (1968)

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

Частина перша

 • 1. Чи зацікавило вас прочитане? Поясніть чому.
 • 2. Розкажіть, у чому суть розмови, яку ведуть між собою літератор Берліоз і поет Іван Бездомний. Як ви вважаєте, яке значення має ця розмова для подальшого розвитку подій твору?
 • 3. Зачитайте, як відбулося знайомство Берліоза й Бездомного з невідомим. Яке враження справив на вас цей персонаж?
 • 4. Доведіть, що «єршалаїмські» розділи вводяться в текст роману з елементом несподіваності. З'ясуйте роль цих розділів у загальній структурі твору.
 • 5. Що дізнаємося про Ієшуа Га-Ноцрі з розділу 2 роману? Поясніть, чому він називається «Понтій Пилат». Запропонуйте свій варіант назви.
 • 6. Знайдіть у тексті й зачитайте розмову Ієшуа з Понтієм Пилатом. Яку головну думку сповідує Ієшуа? Чи погоджуєтеся ви з такою позицією?
 • 7. Як ви гадаєте, чому Булгаков уникає прямого ототожнення Ієшуа з євангельським Ісусом? Аргументуйте свою відповідь.
 • 8. Простежте за текстом, якою зображено в романі Москву 20-30-х років минулого століття. Які сатиричні прийоми використовує письменник?
 • 9. Розкажіть, за що були покарані Степан Лиходєєв, Варенуха, Никанор Іванович, Поплавський та інші. А як ви поставилися до витівок Воланда та його почту?
 • 10. Зачитайте, що розповідає Майстер про причини, які спонукали його спалити роман. За допомогою яких художньо-виражальних засобів автор створює цей епізод?

Частина друга. Епілог

 • 1. Хто є головним героєм другої частини роману? Обґрунтуйте свою відповідь.
 • 2. Які емоції та думки викликає у вас образ Маргарити?
 • 3. Знайдіть у тексті й прочитайте, з яким проханням звертається Маргарита до Воланда, коли в неї з'явилась можливість загадати одне бажання. Як ви оцінюєте вчинок героїні? Яку ще одну тему роману порушує прохання Маргарити?
 • 4. Зіставте два твердження дослідників про Майстра:

«Він зломлений тими негараздами, що обрушилися на нього, але зламав він себе і сам, зсередини. Тоді, коли він утік від дійсності у клініку Стравинського, коли переконав себе, що “не треба перейматися великими планами”, коли йому почали заважати живі людські голоси» (В. Акімов);

Майстер і не відрікся ні від чого. Він залишається сам на сам, завжди вірний собі, завжди — Майстер, і тоді, коли пише свій роман, і в будинку скорботи, і тим більше — в останніх розділах роману...» (Л. Яновська).

Чия позиція є для вас ближчою й чому?

 • 5. Проаналізуйте інфографіку, створену на основі ілюстрацій українського художника-графіка Віктора Єфименка (1933-1994).

 • 6. Розкрийте, як у творі розкривається проблема протидії особистості й влади.
 • 7. Обґрунтуйте своє розуміння епілогу роману.
 • 8. Простежте, як у романі розкривається тема творчості та долі митця.
 • 9. Поміркуйте, чому Майстер, автор роману, називає себе не письменником, а «майстром». Яке значення має це слово у творі?
 • 10. Обґрунтуйте, які проблеми — богословські чи моральні, загальнолюдські — розглядаються в «єршалаїмських» розділах.
 • 11. Прокоментуйте думку польського критика Анджея Дравича: «...як наказ і заповіт нас супроводжуватиме [...] одна з останніх фраз “Майстра і Маргарити” Якщо замислитися над нею, у її прозорості приховується глибокий і фундаментальний сенс, який, напевно, був дорогий Булгакову. Гадаю, що він знадобиться і нам. Звучить ця фраза так: “Все буде правильно; на цьому побудований світ”».

У творчій майстерні письменника

ПРО КОМПОЗИЦІЮ РОМАНУ «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»

Композиція роману «Майстер і Маргарита» оригінальна та різнопланова. Перед нами справжній роман-лабіринт, у якому розкриваються три взаємопов'язані, але водночас й автономні сюжетні лінії: про кохання Майстра і Маргарити; про пригоди Воланда і його почту в Москві; єршалаїмські розділи про Понтія Пилата та Ієшуа Га-Ноцрі.

Так, у межах єдиного тексту міститься «роман у романі» — твір, написаний Майстром. Розділи цього «вставного» роману про один день римського прокуратора Понтія Пилата розпорошені в оповіді про московське життя Майстра й пов'язаних з ним героїв. Як зазначає літературознавець Володимир Агеносов, обидва романи (булгаковський і Майстра), насамперед, пов'язані між собою «загальною для них проблематикою: темою долі та особистої відповідальності кожної людини, протидії творчої особистості та натовпу ».

Булгаковознавці, зокрема Ірина Галинська, також дослідили, що в побудові роману відчувається вплив теорії трьох світів (земного, космічного та біблійного) Григорія Сковороди, викладеної у трактаті «Потоп зміїний». На думку філософа, кожен зі світів створений з добра і зла й має дві сторони — зовнішню (ту, яку всі бачать) і внутрішню (невидиму). Земний світ у романі уособлюють люди, до космічного належать Воланд і його почет, і біблійний світ, відповідно, постає в історії про Ієшуа Га-Ноцрі та Понтія Пилата.

Використання сковородинської теорії допомагає М. Булгакову увиразнити справжню сутність життя, наголосити на розриві між цими світами та в образній формі попередити людство про наслідки порушення законів буття.

Олег Шупляк. Булгаков (2013)

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

«Майстер і Маргарита» — роман про всесилля добра. Але за однієї важливої умови: якщо людина ніколи, ні за яких складних і драматичних обставин не сходить зі шляху добра. Це роман про відповідальність людини за добро.

Володимир Акімов, російський літературознавець

...роман Булгакова [...] виключає можливості однозначного трактування як окремих образів і сюжетних ліній, так і твору в цілому. Очевидно лише одне: «Майстер і Маргарита» — це художньо-філософський підсумок роздумів письменника про долю Творця.

Наталія Євстаф’єва, українська літературознавиця

...у цьому «надвечірньому» романі з пронизливою зворушливістю показані вади людські, від яких виникають численні біди та трагедії. Серед них боягузтво та зраду письменник вважав першими.

Віктор Лосєв, російський літературознавець

«Майстер і Маргарита» — моя найулюбленіша книга у світі. Для мене це найбільше дослідження людської уяви, ця книга про прощення, життя й історію, це найдивовижніша книга, яку я коли-небудь читав.

Даніел Редкліфф, британський актор, виконавець ролі Гаррі Поттера

Мистецькі передзвони

Роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита» широко представлений у різних видах мистецтв. Ілюстрації до твору, численні вистави, різноманітні колажі, скульптурні зображення, фільми й анімація, рок-опера й навіть балет-фантасмагорія подають своє бачення цього унікального твору. Цікаво, що перша кіноверсія роману належить відомому польському режисеру Анджею Вайді, що 1971 року за булгаковським текстом зняв фільм «Пилат та інші».

А в легендарної групи Rolling Stones є пісня «Sympathy for the Devil» (Співчуття дияволу). На її створення учасників групи надихнув саме роман «Майстер і Маргарита». У списку 500 найвеличніших пісень усіх часів вона посідає високе 32-е місце. 2003 року на неї групою Neptunes було зроблено ремікс, який пізніше назвали одним з найкращих реміксів в історії музики.

Підсумовуємо вивчене

 • 1. Розкрийте значення творчості М. Булгакова для читача ХХІ століття.
 • 2. Самостійно проаналізуйте різноманітні висловлювання, представлені в інтернет-просторі, щодо сучасних оцінок творчості цього російськомовного письменника, про те, чи потрібен він українському читачеві. У класі проведіть дискусію на тему «Чи можемо ми в Україні вважати Михайла Булгакова “нашим” (“своїм”) письменником?».
 • 3. Проведіть власне дослідження на тему «Михайло Булгаков та Микола Гоголь». Про його результати розкажіть у класі.
 • 4. Поясніть, чому роман «Майстер і Маргарита» залишається «культовою книгою» різних поколінь читачів.
 • 5. Прокоментуйте думки, наведені в рубриці «Зі скарбниці літературно-критичної думки». Які з них вам найбільше близькі й чому?
 • 6. Поясніть, як ви розумієте епіграф до твору. Яку роль він виконує для розуміння загального задуму роману?
 • 7. Розкрийте, у чому полягає особливість побудови роману «Майстер і Маргарита». Обґрунтуйте, чому дослідники називають цей твір «роман у романі».
 • 8. Чи погоджуєтеся ви з тим, що образ Майстра, створений письменником у романі, є автобіографічним? Поясніть свою думку.
 • 9. Дослідіть, як у романі здійснюється протидія Добра і Зла, Світла і Темряви. Хто, на вашу думку, перемагає у цій боротьбі?
 • 10. Розкажіть, які філософські погляди Г. Сковороди знайшли своє відображення в романі М. Булгакова.
 • 11. Поясніть, як ви розумієте вислів з роману «Рукописи не горять».
 • 12. Відомий літературний критик Бенедикт Сарнов стверджує, що в романі «Майстер і Маргарита» «немає нічого випадкового. Архітектоніка цього роману геометрично точна. В основі її — найсуворіша симетрія. Так, наприклад, майже кожний персонаж історичної частини роману співвідноситься з більш-менш точним її аналогом. Ієшуа, що діє в сучасності, має свого аналога в особі Майстра. Учень Ієшуа, Левій Матвій, співвідноситься з учнем Майстра — Іваном Бездомним». Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? На які ще «симетричні» образи у творі ви звернули увагу?
 • 13. Проведіть самостійне дослідження на тему «Традиції Й.-В. Ґете в романі М. Булгакова». Про його результати розкажіть у класі.
 • 14. Розв'яжіть кроссенс. На його основі підготуйте розгорнуту розповідь про роман «Майстер і Маргарита».

 • 15. Як ви гадаєте, чи будете колись перечитувати роман М. О. Булгакова, його окремі сторінки? Що може вплинути на ваше рішення знову відкрити булгаковський текст? Взагалі, як ви вважаєте, чи потрібно перечитувати те, що вже добре знайоме? Поясніть свою відповідь.
 • 16. Уважно роздивіться інформаційний плакат. Хто з героїв роману й за яких обставин проголошує ці фрази? Прокоментуйте ті вислови з роману, які спонукали вас про щось замислитися. Поясніть свій вибір. Зробіть свій(ої) постер(и) з улюбленими цитатами з твору.

 • 17. Підготуйте повідомлення про постановки роману «Майстер і Маргарита» на українській сцені.
 • 18. Створіть (або словесно намалюйте) свої ілюстрації (колажі) до роману «Майстер і Маргарита».
 • 19. Напишіть твір на одну з тем: «Рукописи не горять» (Доля роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»); «Проблема морального вибору в романі “Майстер і Маргарита”»; «Сенс назви роману “Майстер і Маргарита”»; «Вічні проблеми в романі “Майстер і Маргарита”»; «Радянська дійсність 20-30-х років ХХ століття на сторінках роману “Майстер і Маргарита”»; «Образ автора в романі “Майстер і Маргарита”»; «Мої улюблені сторінки роману “Майстер і Маргарита”»; «Проблема свободи творчості в романі Михайла Булгакова»; «“Єршалаїмські” розділи роману “Майстер і Маргарита”» або ваш варіант теми.

ПІДСУМОВУСМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

 • 1. Розкрийте основні тенденції розвитку літератури на початку ХХ століття.
 • 2. Поясніть, як співвідносяться між собою поняття «модерн» і «модернізм».
 • 3. На конкретних прикладах розкрийте, у чому полягає художнє новаторство творів модернізму.
 • 4. Кого з письменників називають засновниками («батьками») європейської модерністської прози й чому? Схарактеризуйте основні художні здобутки цих письменників.
 • 5. Поясніть, чому Ф. Кафку вважають пророком ХХ століття. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Аргументуйте свою відповідь.
 • 6. Розкрийте значення метафори перевтілення в новелі Франца Кафки.
 • 7. Чи можете ви погодитися з твердженням друга та першого біографа Ф. Кафки Макса Брода про те, що «опис так званої пересічної людини, в якій для Кафки не було нічого пересічного, відбувався заради самої цієї людини, не відповідно до якоїсь мети, а через любов до кожної людини»? Обґрунтуйте свою відповідь.
 • 8. Підготуйте розгорнуте повідомлення або мультимедійну презентацію на тему «Кафкіанський світ: яким він є?..». Зверніть увагу на те, який вплив мав Франц Кафка на творчість таких представників мистецтва ХХ століття, як Федеріко Фелліні, Хорхе Луїс Борхес, Ґабріель Ґарсіа Маркес, Харукі Муракамі, Гюнтер Грасс або інших.
 • 9. Чи погоджуєтеся ви з думкою відомої дослідниці життя й творчості М. Булгакова Маріетти Чудакової, що «Майстер — “alter ego1 автора”»? Аргументуйте свою відповідь.
 • 10. Підготуйте мультимедійну презентацію про відображення роману М. Булгакова в різних видах мистецтва.
 • 11. Напишіть листа майбутньому читачеві роману «Майстер і Маргарита».
 • 12. На основі інформаційного плаката підготуйте розгорнуте повідомлення про М. Булгакова та його творчість.

 • 13. Прокоментуйте шмуцтитул до цього розділу (див. с. 27). Запропонуйте свої варіанти епіграфів.

1 Alter ego — букв. «інший я»; близький друг й однодумець.