Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас. Ісаєва

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

До таємниць мистецтва слова

ПОНЯТТЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Замислюючись над тим, як аналізувати інокультурні твори, варто згадати відоме грузинське прислів'я: «Носи шапку за звичаєм того народу, в країну якого прийшов» (переклад Рауля Чілачави). Адже читання художнього твору часто порівнюють з подорожжю до країни, де він народився. Згадаймо вислів французького письменника ХХ століття Андре Моруа: «Книжки — це двері, відкриті в чужі душі, ворота, що ведуть до інших народів». А Ґ. Ґарсіа Маркес у своїй Нобелівській лекції «Самотність Латинської Америки» зазначав: «...Раціональні голови Європи, зачаровані спогляданням власної культури, не в змозі нас правильно зрозуміти. Звісно, вони спробують підійти до нас зі своїм мірилом, забуваючи, що кожний приносить у житті свою жертву і що ми знаходимо себе тими ж зусиллями й кров’ю, якими колись себе знаходили вони. Якщо нашу дійсність стараються витлумачити за чужими шаблонами, ми стаємо ще не зрозумілішими, ще невільнішими, ще самотнішими. Шановна Європа швидше зрозуміла б нас, якби спробувала б знайти нас у своєму власному минулому».

Аби твори зарубіжної літератури, які ми читаємо, дійсно стали для нас широкими воротами, що ведуть до різних народів, потрібно намагатись осягнути особливості зображеного в них інокультурного світу. Так, мандруючи стежками латиноамериканської літератури, корисно спробувати подивитись на твір очима латиноамериканця, а занурюючись у французьку літературну стихію, — поставити себе на місце француза. Такий погляд на іншу культуру допоможе зрозуміти не лише її, а й краще осягнути самобутність рідної національної стихії.

Колумбійська жінка (сучасне фото)

Що ж саме надає творові національного колориту? Це так звані національно-культурні компоненти твору — його змістові та формальні складники, наділені яскравими національними ознаками.

Ними можуть бути опис традицій, звичаїв і вірувань, власні імена і назви, національний пейзаж, національний портрет, національний інтер'єр, національно-культурна символіка тощо. Так, символами України є верба, калина, мальви, а символом Японії — сакура й хризантеми. Кожен твір тією чи тією мірою відображає національний світогляд народу, до якого належить автор. Свого часу М. Гоголь писав: «...Справжня національність полягає не в описі сарафана, а в самому дусі народу. Поет навіть може бути й тоді національним, коли описує зовсім сторонній світ, але дивиться на нього очима своєї національної стихії, очима всього народу, коли відчуває й говорить так, що співвітчизникам його здається, немов це відчувають і говорять вони самі». Національна специфіка може виявлятись не лише у змісті, а й у формі твору. Пригадайте хайку Мацуо Басьо, які відображають особливості саме японського віршування.

Отже, під національним колоритом твору розуміють відображення в ньому національно-специфічних ознак, притаманних конкретній літературі.

 • 1. Поясніть, як ви розумієте поняття «національний колорит твору».
 • 2. Спробуйте визначити, у чому полягає національна специфіка оповідання Ґ. Ґарсіа Маркеса.

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Твори Маркеса надихають багатьох українських митців. Так, оповідання «Стариган із крилами» лягло в основу художнього фільму-притчі без слів «Пересохла земля» (режисер Тарас Томенко, Україна, 2004), а також спектаклів, поставлених на театральних сценах Вінниці, Чернігова, Рівного, Ужгорода й інших міст. Цікаво, що у виставі, що йде в Закарпатському музично-драматичному театрі ім. Братів Шерегіїв, дію перенесено з Колумбії до Закарпаття. Це постановка п'єси Олександра Гавроша «Вуйцьо з крилами», яку автор написав за мотивами твору Маркеса.

Сцена зі спектаклю «Вуйцьо з крилами»

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

У творах Ґарсії Маркеса народна культура..., іспанське бароко..., вплив європейського сюрреалізму та інших модерністських течій являють собою витончену та життєстверджувальну суміш.

Ларс Юлленстен, шведський письменник, член Шведської академії наук

Чи був той «старезний сеньйор з величезними крилами» і справді ангелом? А якщо ні, то ким він був? Чому прилетів? Чому відлетів? Чому саме тут затримався на роки? На всі запитання автор не дає відповіді. Може, лише за винятком останнього, бо саме наприкінці проживання «старезного сеньйора» у курнику на його крилах почало наростати нове пір'я. Але й тут, знов (укотре?!) запитавши «чому?», ми відповіді не отримали б...

Річ у тім, що світ, зображуваний Ґарсіа Маркесом, запитань не передбачає, тому й відповідей не дає, бо самою своєю природою є абсурдним, — тобто позбавленим законів логіки, а отже, й будь-якої мети...

Дмитро Затонський, український літературознавець

Читачеві ХХІ століття

У сучасному кіберпросторі можна знайти чимало цікавинок, пов'язаних із Маркесом та його творами. Це і манґа, і дудл, і глоги, і численні сайти, присвячені великому письменникові.

Зверніть увагу на глог, розміщений за такою адресою: https://bit.ly/2YUQq5c

• Можливо, він надихне вас на створення власного глогу?

Обкладинка манги, створеної за мотивами оповідання «Стариган із крилами»

Дудл, присвячений 91-му дню народження Ґабріеля Ґарсіа Маркеса

Підсумовуємо вивчене

 • 1. Поясніть, чому Маркеса називають «магічним реалістом».
 • 2. Поміркуйте, що символізує образ старигана з крилами.
 • 3. Розкрийте філософський підтекст оповідання.
 • 4. Чим прочитаний твір нагадує традиційну казку, а чим відрізняється від неї?
 • 5. Підтвердьте або спростуйте таке твердження: «Оповідання “Стариган із крилами” — твір з яскраво вираженою національною специфікою».
 • 6. Висловте особисте ставлення до проблем, порушених у творі. Аргументуючи свій погляд, використовуйте приклади і цитати з тексту.
 • 7. Поясніть сенс назви оповідання.
 • 8. Порівняйте твори Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами», Ф. Кафки «Перевтілення» та І. Драча «Крила». Що в них спільного та відмінного?
 • 9. Що, на ваш погляд, споріднює оповідання Мо Яня «Геній» з твором Ґ. Ґарсіа Маркеса?
 • 10. Знайдіть в Інтернеті і прослухайте у виконанні Богдана Ступки вірш Ліни Костенко «Крила». Чим він перегукується з оповіданням Ґ. Ґарсіа Маркеса?
 • 11. Підготуйте повідомлення на одну з тем: «Народна міфологічна свідомість — джерело творчості Ґ. Ґарсіа Маркеса» (на прикладі оповідання «Стариган із крилами»); «Роль художньої деталі в оповіданні “Стариган із крилами”».
 • 12. Усно складіть твір-мініатюру на тему «Якби до мене прилетів ангел...» або «Моя зустріч із персонажем твору Ґ. Ґарсіа Маркеса».
 • 13. Роздивіться підсумковий плакат1. Що він розповідає про світ Маркеса? Як ви розумієте цитату Ліни Костенко? Чому, на ваш погляд, її розміщено на плакаті?

1 У плакаті використано репродукції ілюстрації Девіда де Лес Хераса до оповідання «Стариган із крилами» і малюнка Ірвіна Борхаса «Дівчина вайуу».

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

 • 1. Поміркуйте, що об'єднує твори, представлені у цьому розділі.
 • 2. На основі конкретного твору розкрийте поняття «антиутопія».
 • 3. Чи можете ви погодитися з думкою британського журналіста Р МакКрама про те, що поняття «орвеллівський» давно стало світовим скороченням на позначення виявів репресій і тоталітаризму? Поясніть свою відповідь.
 • 4. Поміркуйте: чим ви можете пояснити, що останнім часом у світі зросла увага до творів Джорджа Орвелла? Аргументуйте свою думку.
 • 5. Чому Брехта вважають засновником епічного театру? Чим цей театр відрізняється від драматичного?
 • 6. Продовжте речення: «Зонги — це ...».
 • 7. Проаналізуйте хмару слів. Яку інформацію вона несе про твір Брехта?

 • 8. Підтвердьте або спростуйте таку думку: «П’єса “Матінка Кураж та її діти” є яскравим зразком епічного театру».
 • 9. Б. Брехт зазначав: «Якщо навіть Кураж нічому не навчилася, то публіка, я гадаю, дивлячись на неї, має змогу дечого навчитися». Як ви гадаєте, чого має навчитися сучасна публіка завдяки п'єсі «Матінка Кураж та її діти»?
 • 10. Чи згодні ви з сучасним українським театрознавцем О. Вергелісом, що матінка Кураж — «це один із найбільш “віроломних” образів світової культури». Аргументуйте свою думку.
 • 11. Розкрийте функції обірваної цитати в оповіданні Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».
 • 12. Схарактеризуйте головного героя прочитаного оповідання Г. Белля.
 • 13. У чому, на ваш погляд, криється сила впливу беллівського оповідання на читачів різних країн і різних поколінь?
 • 14. Прокоментуйте твердження Петра Рихла про те, що Пауль Целан є «надзвичайно характерним прикладом того, як історія вривається у людську долю і які спустошливі сліди вона може там залишити».
 • 15. Розкажіть, які історичні події і факти особистого життя Пауля Целана знайшли своє відображення у вірші «Фуга смерті».
 • 16. Як ви вважаєте, чим можна пояснити, що вірш «Фуга смерті» входить до шкільних програм у німецькомовних країнах? А чи потрібно, на вашу думку, українським школярам вивчати цей твір П. Целана? Свою відповідь аргументуйте.
 • 17. Які твори української літератури на тему Голокосту та інших злочинів Другої світової війни ви знаєте? Розкажіть про них і спробуйте зіставити їх із творами, прочитаними на уроках зарубіжної літератури.
 • 18. Поясніть, у чому полягає сутність розробленого Гемінґвеєм «принципу айсберга».
 • 19. Розкрийте роль символіки в повісті Гемінґвея.
 • 20. Як ви думаєте, чому твір «Старий і море» для багатьох читачів став певним орієнтиром у житті?
 • 21. Уявіть ситуацію: ви зустрілись із Гемінґвеєм або Сантьяго (на вибір). Які три запитання ви поставили б письменникові чи старому рибалці?
 • 22. Поясніть, що таке «магічний реалізм».
 • 23. Доведіть, що оповідання «Стариган із крилами» є зразком літератури «магічного реалізму».
 • 24. Складіть асоціативне гроно до словосполучення «стариган із крилами».
 • 25. Уявіть, що ви опинились у селищі, де відбуваються події оповідання Маркеса. Що б ви вчинили? Як би поводили себе стосовно до старигана і мешканців селища?
 • 26. Продовжте таке речення: «Національна специфіка твору виявляється в ...».
 • 27. Роздивіться репродукцію картини сучасного польського художника Павла Кучинського «Користь». Чи можна її використати як ілюстрацію до одного із творів цього розділу? Аргументуйте свою думку.

Павел Кучинський. Користь (2010)

 • 28. Об'єднайтесь у групи і проведіть підсумкову вікторину за творами Е. Гемінґвея і Ґ. Ґарсіа Маркеса.
 • 29. Чим, на ваш погляд, література ХХ століття, про яку йдеться в цьому розділі, може бути цінною для читача століття XXI?