Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас. Ісаєва

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

До вивчення вірша «ОРФЕЙ, ЕВРІДІКА, ГЕРМЕС»1

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

 • 1. Уважно прочитайте перші дві строфи вірша. За допомогою яких художніх засобів описано царство Аїда?
 • 2. Який настрій навіює цей пейзаж? На які події автор налаштовує читача?
 • 3. Розкажіть про психологічний стан Орфея. Завдяки чому ми відчуваємо його?
 • 4. Опишіть, якою постає у вашій уяві Еврідіка. Що увиразнено в її образі?
 • 5. Як описані події сприймає Гермес — із байдужістю чи співчуттям? Аргументуйте відповідь текстом.
 • 6. Поміркуйте, яку роль у творі відведено образу Гермеса — «бога мандрівок і доручень дальніх»?
 • 7. Чому, на ваш погляд, Орфей зазнає поразки?
 • 8. Визначте ідею цієї поезії.
 • 9. Доведіть, що «Орфей, Еврідіка, Гермес» — вірш, у якому епічні елементи поєднуються з потужним ліричним струменем.
 • 10. До роздуму над якими життєвими проблемами спонукає ця поезія?
 • 11. Чи можна стверджувати, що Рільке переосмислює давньогрецький міф? Обґрунтуйте свою думку.

1 Текст вірша ви можете прочитати в електронній хрестоматії, що розміщена на сайті УОВЦ «Оріон».

ДІЗНАЄМОСЯ ПРО ВИДАТНУ ОСОБИСТІСТЬ

Близько 70 творів австрійського поета переклав Василь СТУС (1938-1985). Зокрема — повністю славнозвісні «Сонети до Орфея», 66 поезій з «Дуїнезьких елегій», фрагмент вірша «Орфей, Еврідіка, Гермес». Своїми перекладацькими спостереженнями над лірикою Орфея ХХ століття Стус поділився у статті «Райнер Марія Рільке». Слід зазначити, що над більшістю перекладів письменник був змушений працювати за колючим дротом, відбуваючи покарання за свої демократичні погляди. Для Стуса поетична спадщина Рільке була надзвичайно близькою, у його високій поезії він відчував паралелі з власним життям. Одну з таких разючих паралелей яскраво увиразнює перекладений українським митцем фрагмент «Еврідіки, Орфея, Гермеса». Ольга Калашник у своїй статі «Український Р. М. Рільке.“Орфей. Еврідіка. Гермес”» у журналі «Всесвіт» (2006. — № 7-8) наголошує, що Стус не випадково переклав саме той уривок твору, де йдеться про Еврідіку «У листі до дружини поет тонко натякав на те, що зла, темна сила розлучила їх, відібравши в українського Орфея рідну половину: «Еврідіка — суть поемки Рільке, її головна тема, така близька мені тепер, особливо після нашого непобачення». А не побачився поет із дружиною тому, що відмовився переходити з нею на чужу мову, як того вимагав наглядач». У таких нелюдських умовах переклад «Орфея, Еврідіки, Гермеса» для Стуса «був не лише перекладацьким випробуванням, а й найніжнішим освідченням, поцілунком, дотиком через відстань, яку можуть подолати тільки любов і мистецтво».

ОРФЕЙ, ЕВРІДІКА, ГЕРМЕС

Уривок

...а зліва квапилась за ним Вона —

ота кохана, що забракло й лірі

здобутись на таку, як в неї, тугу,

бо й світ став стужений од неї й все поспіль:

ліс, і долина, і дорога, й простір,

і поле, і ріка, і звірина,

і в цьому світі туги, ніби десь

над іншою землею сонце йшло,

і небо, все озорене й притихле, —

це небо туги в шпичаках зірок —

така кохана.

Переклад із німецької Василя Стуса

Орфей, Еврідіка і Гермес. Римська копія з давньогрецького оригіналу (430 рік до н.е.)

Мистецькі передзвони

Велику роль у формуванні особистості Рільке відіграв видатний французький скульптор Огюст Роден (1840-1917), у якого поет кілька років служив секретарем. Він писав про свого духовного вчителя: «Те, що він споглядає, обіймає зором, завжди стає для нього єдиним, — тим світом, у якому все відбувається; якщо він ліпить руку, ця рука одна у просторі, і немає нічого іншого, крім цієї руки...». Саме творчість Родена сприяла появі збірки «Нові вірші», яка розкриває уявлення Рільке про «вірші-речі».

Огюст Роден. Рука Бога (1898-1902)

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Наприкінці XIX — на початку XX століття в європейських літературах значного поширення набувають модерністські течії, з якими західні літературознавці прагнуть поєднати поезію Рільке, не виявляючи, однак, у цьому одностайності. Одні відносять її до символізму, інші — до експресіонізму, останнім часом на догоду моді пов'язують її з екзистенціалізмом. Справді, певними гранями поезія Рільке перехрещувалася з модерністськими течіями, не зливаючись із жодною з них, далеко виходячи за їх вузькі рамки.

Дмитро Наливайко, український літературознавець

Перекладати Рільке дуже складно. Його поезії можуть трансформуватися тільки в дуже розвинені мови. Крім того, тема віршів поета кристалізується і змістовно, і ритмічно, і інтонаційно, і навіть фонічно. Перекладаючи Рільке, мусиш гірко усвідомлювати, як багато губиться з його чарів, з його мудрості, з його доброти і ніжної людяності, з його природної граціозності. Але в цій гіркоті завжди підтримує високе поетове почуття упокорення.

Василь Стус, український письменник, громадянський діяч

Ніхто не може передбачити, яку взагалі роль гратиме поезія в суспільстві майбутнього, яку роль гратиме в добу масового атеїзму і світової економіки релігія, християнство й інші світові віросповідання, що ввійшли у звичай, право, закон. Залишається послання, що на повну силу прозвучало у творчості Райнера Марії Рільке, так, як залишаються всі інші великі послання світової літератури, починаючи від Гомерових богів, що сміються...

Ганс Ґеорг Ґадамер, німецький філософ, один із найвидатніших мислителів другої половини XX століття

Підсумовуємо вивчене

 • 1. Чому стаття про Рільке має таку назву — «Вічний мандрівець, подорожній усіх шляхів»? А якби ви писали статтю про письменника в якесь із сучасних Інтернет-видань, яку назву їй дали б? Які б ілюстрації до неї запропонували?
 • 2. Узагальніть відомості про тематику віршів Р-М. Рільке.
 • 3. У чому полягає своєрідність його лірики?
 • 4. Пригадайте особливості модерністської літератури.
 • 5. Подумайте, які риси модернізму простежуються в прочитаних віршах.
 • 6. Прокоментуйте висловлювання Р-М. Рільке, наведені в рубриці «Зі скарбниці літературно-критичної думки».
 • 7. Розкажіть про вплив на творчість письменника його знайомства з українською та російською культурами.
 • 8. Чим, на ваш погляд, можна пояснити інтерес до лірики Рільке у ХХІ столітті?
 • 9. Використовуючи матеріали рубрики «Дізнаємося про видатну особистість», підготуйте повідомлення на тему «В. Стус — перекладач творів Рільке».
 • 10. Розгляньте підсумковий плакат1. Про які факти з життя і творчості Рільке він нагадує?

 • 11. Створіть асоціативний кущ на тему «Райнер Марія Рільке».

1 У плакаті використано репродукцію картини Едварда Джона Пойнтера «Орфей і Еврідіка» та фото поштової листівки із зображенням Києва початку ХХ століття.