Зарубіжна література. Профільний рівень. 11 клас. Ісаєва

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

До вивчення повісті «ТИСЯЧА ЖУРАВЛІВ»

У творчій майстерні письменника

ТВОРЧА ІСТОРІЯ ПОВІСТІ

Одним із шедеврів творчості Ясунарі Кавабати є повість «Тисяча журавлів» (японською — «Сенбазуру»). Її було створено за улюбленим Кавабатою принципом написання «довгих» творів — поступового «нарощування» новел. Протягом 1949-1951 років на сторінках різних літературних часописів Японії побачили світ перші розділи твору. Їх окреме видання було здійснене 1952 року під загальною назвою «Тисяча журавлів». Однак уже в наступні два роки виходить продовження твору, яке автор назве «Кулики на хвилях».

Матазо Каяма. «Тисяча журавлів» (шовк, 1970)

СИМВОЛІКА НАЗВИ ТВОРУ

Образ журавля (японською — цуру) широко представлений у культурі Японії. Ці птахи трапляються в літературі, на гравюрах, новорічних листівках, на весільному вбранні нареченої тощо. Вони є символами довголіття, процвітання, щастя, а ще — чистоти, кохання, подружньої вірності.

Вираз «тисячі журавлів» пов'язаний зі стародавньою технікою складання (для здійснення заповітної мрії) своєрідних «гірлянд» паперових журавликів. У буквальному сенсі він означає не тисячу окремих особин, а їх поєднаність в одне ціле (на кшталт журавлиного ключа).

У творі Кавабати тисяча журавлів є наскрізним мотивом, пов'язаним з образом Юкіко та мріями героя про неї. Разом із темою чайної церемонії цей мотив покликаний навіяти приховану думку автора, який тривожиться і за долі героїв, і за неперервність японської традиції, і за майбутнє свого народу.

Звернемо увагу, що назва «Тисяча журавлів» у процесі народження твору з'являлася тричі: як назва першої новели, першої частини (наявної в українському перекладі) та всієї повісті. Тож саме в цій назві варто шукати ключ від прихованого послання автора до читача.

 • 1. У чому, по-вашому, полягає «родзинка» творчої історії повісті «Тисяча журавлів»?
 • 2. Що ви дізналися про роль журавлів у культурі Японії та повісті Кавабати?
 • 3. Яку підказку щодо семантичних нюансів виразу «тисяча журавлів» дав М. Каяма?

Заглиблюючись у царину гуманітарних наук

Творчість Кавабати та його світогляд тісно пов'язані з дзен (букв. — «споглядання») — школою буддизму, що помітно вплинула на культуру й мистецтво Японії. Характерним для дзен є уявлення про мінливість життя та вимога інтуїтивного осягнення прихованої Істини-Краси, що відкривається миттєво — унаслідок споглядання або медитації. Каліграфічний символ дзен — енсо («образ кола»). Вважається, що енсо виражає «природу Будди» (букв. «Просвітлений»), якою володіє будь-яка людина.

Із дзен та японським мистецтвом пов'язане поняття йодзьо (букв. «натяк», «надпочуття», «асоціативний зв’язок»). Це особливий вид естетичної комунікації, який передбачає наявність асоціативного підтексту в художньому творі. Теоретик дзен-буддизму Дайсецу Судзукі пояснює: «Художник дзен двома-трьома словами або двома-трьома ударами пензля здатний висловити свої почуття. Якщо він виявить їх занадто повно, не залишиться місця для натяку, а саме в натяку міститься вся таїна японського мистецтва».

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

 • 1. Поділіться враженнями від прочитаної повісті. Чи зацікавила вона вас? Чим саме? Які були складності під час читання?
 • 2. Де й коли відбуваються події твору? Дізнайтеся більше про згадувані в ньому об'єкти.
 • 3. Скористайтеся інтернетом і знайдіть пояснення вживаних у повісті японських слів та ілюстрації до них. Поміркуйте про роль японізмів в українському перекладі твору.
 • 4. Ідентифікуйте героїв за їхніми іменами: Кікудзі Мітані, Юкіко Інамура, Фуміко Оота, Тікако Курімото. Хто вони такі? Якими ви їх уявляєте? Назвіть інших персонажів. За наявності вмінь намалюйте героїв твору в стилі японських гравюр або манґа.
 • 5. Прокоментуйте назви представлених у перекладі розділів твору. А як би їх назвали ви? Аргументуйте свою думку.
 • 6. Простежте за текстом, які пори року відбилися на сторінках повісті. Знайдіть сезонні та інші природні образи. Яке значення у творі вони мають?
 • 7. Долучіться до асоціативної гри «Йодзьо»: «розшифруйте» картинки, що містять натяк на текст Кавабати; доберіть інші образи-натяки та пограйте з друзями.

У творчій майстерні письменника

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ ЯСУНАРІ КАВАБАТИ

Традиційність. Дослідники, визнаючи Кавабату письменником «традиційним», підкреслюють вплив дзен-буддизму на світовідчуття письменника та характерне для японців милування красою в будь-якому її прояві. Справді, парадоксальне поєднання «безпристрасного» ставлення до всього й спокійно-урочистого відчуття краси Вічного Небуття з емоційними переживаннями та оспівуванням краси світу надають японському мистецтву філософської поетичності й визначають специфіку творчості Кавабати.

Багатоплановість. Однією з головних особливостей його творів є чітке існування, умовно кажучи, «реального», «космічного» й асоціативного планів, які напливають один на одного, як «подвійний кадр у кіно».

«Реальний» план. Тут реалізується сюжет і наявна характерна для японської класики «витончена емоційність», пов'язана з переживанням краси гармонії, печалі витонченості й душевної схвильованості, без яких неможливо осягнення моно-но аваре1. Крім того, в «реальному» плані багато уваги приділяється предметам японського побуту. Уведення в оповідь образу речей як самостійних «дійових осіб» — один із прийомів Кавабати. Тут речі — символи непорушності «зв’язку часів». Саме в цій «ролі» вони виступають у повісті «Тисяча журавлів» — як носії ідеї, закладеної в чайній церемонії.

Японська чайна чашка «сіно»

1 Моно-но аваре («сумна чарівність речей») — світоглядна й естетична категорія, що передбачає осягнення суті предметів, явищ, людських почуттів і вчинків та душевне хвилювання, яке переживається при цьому.

«Космічний» план. Однак Кавабата не був би «японцем» такою мірою, якби, відтворюючи «реальний» план, не вплітав у нього відчуття існування іншого, ірреального світу, невіддільного від першого. Цей «хиткий», прозорий, «нетутешній» світ раз у раз виникає в ході розповіді й новим планом напливає на конкретну дійсність, що її описує автор. Кавабата створює своєрідну симфонію спогадів минулих років і подій, що відбуваються в сьогоденні, контрапунктом у якій є ідея неподільності часу.

Асоціативний план. Кавабата не дає розгорнутих психологічних характеристик героїв, узагальнень, у його творах майже немає авторського тексту. Автор у них — об’єктивний оповідач. Однак у ході розповіді виникають усілякі образи — зорові, слухові, поетичні, філософські, які породжують багатий і виразний асоціативний підтекст. Для його створення письменник використовує алюзії1 з японської класики, обігрує стійкі поняття тощо.

1 Алюзія (лат. allusio — натяк, жарт) — художньо-стилістичний прийом, що містить натяк на певний, закріплений у текстах культури чи усному мовленні факт (з історії, міфології, літератури, побуту тощо).

Повернення до джерел. 1947 року Кавабата писав: «Після закінчення війни я повернувся до старовинної японської печалі...». Старовинна японська печаль — це печаль самотності перед обличчям Вічності. Це «сумна чарівність речей» — моно-но аваре. Повоєнні твори Кавабати сповнені захоплення красою й витонченістю почуттів, думок, вчинків, прагненням до гармонійного єднання з Природою, а також «схилянням древніх перед вічною жіночністю».

Чайна церемонія та застереження автора. Повоєнні твори Кавабати містять стурбованість можливою загибеллю японських національних традицій та мистецтв. У надзвичайно витонченій формі він говорить про це в повісті «Тисяча журавлів». Дія твору розгортається навколо чайної церемонії, однак про мотив, який спонукав створити її, Кавабата писав: «Було б помилкою шукати в цій повісті опис краси ритуалу й атмосфери, що панує під час чайної церемонії. Цей твір сповнений сумнівів. Тут є і застереження проти вульгарності, в яку впадають сьогодні чайні церемонії»2. Для японців «шлях чаю» — це шлях досягнення внутрішньої врівноваженості, гармонійної єдності з навколишнім світом, відмови від буденної життєвої суєти й занурення в атмосферу простої, але витончено-вишуканої краси. Чайне дійство має бути сповнене «гармонії, шанобливості, чистоти й витонченої простоти». У повісті «Тисяча журавлів» чайний обряд не просто фон, на якому розгортаються події, він розкриває ідею твору, але від протилежного. Про красу гармонії в повісті Кавабата каже, використовуючи мінус-прийом: замість спокійних, благородних, чистих, природних відносин, які б мали бути в людей, об'єднаних любов'ю до чайного дійства, героїв пов'язують неприродні стосунки, темні й суєтні справи.

За Майєю Герасімовою, російською японознавицею3

2 Фрагмент Нобелівської лекції Кавабати «Красою Японії народжений».

3 Герасимова М. П. Кавабата Ясунари. Япония. Премия 1968 года.

 • 1. У чому полягає зв'язок творчості Кавабати з японською художньою традицією?
 • 2. Як ви зрозуміли тезу про три плани (у творах Кавабати), що напливають один на одний? Поясніть на прикладі повісті «Тисяча журавлів».
 • 3. Знайдіть описи чайного начиння в повісті. Яка в ній роль образів речей?
 • 4. Поясніть сутність чайної церемонії в культурі Японії. А яка її роль у творі?

Заглиблюючись у царину гуманітарних наук

ПРО КРАСУ І ПОТВОРНІСТЬ У ПОВІСТІ КАВАБАТИ

...У повісті... ми знаходимо два типи краси: одна чуттєва, земна, яку уособлює пані Оота, інша — вишукана, напівпримарна, яку уособлює Юкіко. [...] Кавабата славний тим, що втілив ідеал традиційної краси, а ідеальною була краса тендітна, витончена. Ознаки краси істинної, здатної облагороджувати людину — чистота, ненав'язливість, тонкість, недосяжність, — те, що характерне для героїні «Тисячі журавлів» — Юкіко. Як на гравюрах Утамаро1, краса в Кавабати криється в грації, а образ, обличчя залишається в тіні, його не видно. Можливо тому, що краса загальна, належить усім, а можливо тому, як говорив Сеамі2, що «тільки таємне може бути прекрасним». Так чи інакше, від Юкіко залишається враження чогось непозбутньо чистого, недосяжного, примарного і прекрасного.

Харуйо Моріта. «Танець журавлів»

Якщо краса прихиляє до спокою і врівноваженості, то потворність, зло — діяльне, активне, нав'язливе, як родима пляма на грудях Курімото, яка переслідувала Кікудзі все життя, нагадуючи про погане. І все ж повість «Тисяча журавлів» — не так про людські пристрасті. як про потаємну красу світу, в якій живе людина і яка живе в людині, але яку вона не завжди помічає.

Із книги Татьяни Григор’євої «Японська література ХХ століття»

1 Кітаґава Утамаро (1753-1806) — японський художник, майстер гравюр укійо-е («картини плинного світу»).

2 Сеамі (1363-1443) — теоретик та актор театру Но, головним засобом виразності в якому є маски.

 • 1. Поясніть тезу про два типи краси в повісті Кавабати. Хто з персонажів твору уособлює їх? Аргументуйте текстом свою думку.
 • 2. Як змальовує автор образ Тікако Курімото? У чому його роль у повісті?

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Кожного разу, коли я читаю твори Ясунарі Кавабати, я відчуваю, що навколо мене завмирають звуки, а повітря стає прозорим, чистим... Я не знаю інших творів, які здійснювали б на мене такий же сильний вплив. Це відбувається тому, що в ліричній прозі Кавабати немає нічого мутного і вульгарного...

Аоно Суекіті, японський письменник

Ясунарі Кавабата — видатна постать у сучасній японській літературі. Поетизація найпростіших людських почуттів, оспівування краси природи, зображення якої тісно пов'язане з внутрішнім світом персонажів, підкреслене захоплення старовиною, витончена художня форма, щирість інтонації — всі ці якості притаманні більшості його творів...

Іван Дзюб, український перекладач

Мистецькі передзвони

Творчість Ясунарі Кавабати знайшла помітний відгук в японському кіномистецтві. Так, 1933 року на екрани вийшла блискуча мелодрама «Танцівниця з Ідзу» (режисер — Хейноске Госьо), що була знята за мотивами однойменної повісті Кавабати. Стрічка вважається найкращим фільмом золотого століття японського кінематографу.

Щасливо склалася й екранна доля повісті «Тисяча журавлів». Дві її кіноверсії вийшли ще за життя письменника: у 1953 та 1969 роках.

Постер фільму «Тисяча журавлів»

Підсумовуємо вивчене

 • 1. Підготуйте виразне читання (індивідуально або за ролями) улюбленого фрагмента повісті «Тисяча журавлів». Поясніть свій вибір та сутність і красу прочитаного.
 • 2. Дослідники вважають Кавабату майстром ліричної прози. Скористайтеся словником і уточніть значення цього поняття. Знайдіть ознаки ліричної прози в повісті «Тисяча журавлів».
 • 3. На основі матеріалу розділу та прочитаного твору зробіть висновок про ознаки індивідуального стилю Кавабати. Складіть у зошитах відповідну схему у формі квітки.
 • 4. Які елементи самобутньої японської культури ви помітили в повісті «Тисяча журавлів»? Доведіть провідну роль у ній чайної церемонії. А чому повість названо не на честь цієї традиції, а саме «Тисяча журавлів»?
 • 5. Проаналізуйте образ Кікудзі. Які зміни в його свідомості відбулися й чому саме?
 • 6. Розробіть і прокоментуйте ейдос-конспект на тему «Система образів у повісті Ясунарі Кавабати “Тисяча журавлів”». Визначте коло основних ідей, носіями яких є зазначені образи. У чому цінність ідей Кавабати для нас — українців ХХІ століття?
 • 7. Пофантазуйте, як складуться долі героїв повісті за межами прочитаних вами розділів. За бажанням, прочитайте другу частину твору за повнішим виданням.
 • 8. Уявіть себе в ролі художника / комп'ютерного дизайнера / майстра слова та створіть проєкт (графічний, електронний, словесний) обкладинки уявного видання повісті.
 • 9. Японістка Т. Григор'єва наголошує: «Зрозуміти Кавабату Ясунарі — означає зрозуміти своєрідність японської літератури». Чи відкрилися вам її секрети? Які?
 • 10. Дослідіть українські стежини Ясунарі Кавабати. Хто з перекладачів долучився до популяризації його творчості? Які українські видання його творів ви знаєте?
 • 11. Знайдіть вірш В. Стуса «За читанням Ясунарі Кавабати». Поясніть сутність твору та хід думок поета. З'ясуйте обставини написання вірша.
 • 12. Знайдіть інформацію про вшанування Кавабати на його батьківщині. За бажанням, напишіть статтю для рубрики «Світ можливостей...».
 • 13. Розгляньте кроссенс та складіть на його основі зв'язну розповідь про шлях Кавабати в житті, літературі, мистецтві та світі. Використайте епіграф до розділу.

 • 14. Напишіть текст уявного послання Кавабати сучасному світу та його мешканцям

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

 • 1. Поміркуйте, що об'єднує твори, представлені в цьому розділі.
 • 2. На основі конкретного твору розкрийте поняття «антиутопія».
 • 3. Чи можете ви погодитися з думкою британського журналіста Р. МакКрама про те, що поняття «орвеллівський» давно стало світовим скороченням на позначення проявів репресій і тоталітаризму? Поясніть свою відповідь.
 • 4. Поміркуйте, чим ви можете пояснити, що останнім часом у світі зросла увага до творів Дж. Орвелла. Аргументуйте свою думку.
 • 5. Чому Брехта вважають засновником епічного театру? Чим цей театр відрізняється від драматичного?
 • 6. Продовжте речення: «Зонги — це ...».
 • 7. Проаналізуйте хмару слів. Яку інформацію вона несе про твір Брехта?

 • 8. Підтвердьте або спростуйте таку думку: «П’єса “Матінка Кураж та її діти” є яскравим зразком епічного театру».
 • 9. Б. Брехт зазначав: «Якщо навіть Кураж нічому не навчилася, то публіка, я гадаю, дивлячись на неї, має змогу дечого навчитися». Як ви гадаєте, чого має навчитися сучасна публіка завдяки п'єсі «Матінка Кураж та її діти»?
 • 10. Чи згодні ви із сучасним українським театрознавцем О. Вергелісом, що матінка Кураж — «це один із найбільш “віроломних” образів світової культури»? Аргументуйте свою думку.
 • 11. Розкрийте функції обірваної цитати в оповіданні Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...».
 • 12. Схарактеризуйте головного героя прочитаного оповідання Г. Белля.
 • 13. У чому, на ваш погляд, криється сила впливу беллівського оповідання на читачів різних країн і різних поколінь?
 • 14. Прокоментуйте твердження Петра Рихла про те, що Пауль Целан є «надзвичайно характерним прикладом того, як історія вривається у людську долю і які спустошливі сліди вона може там залишити».
 • 15. Розкажіть, які історичні події та факти особистого життя Пауля Целана знайшли своє відображення у вірші «Фуга смерті».
 • 16. Як ви вважаєте, чим можна пояснити, що вірш «Фуга смерті» входить до шкільних програм у німецькомовних країнах? А чи потрібно, на вашу думку, українським школярам вивчати цей твір П. Целана? Свою відповідь аргументуйте.
 • 17. Які твори української літератури на тему Голокосту та інших злочинів Другої світової війни ви знаєте? Розкажіть про них і спробуйте зіставити їх із прочитаними творами.
 • 18. Поясніть, у чому полягає сутність розробленого Гемінґвеєм «принципу айсберга».
 • 19. Розкрийте роль символіки в повісті Гемінґвея.
 • 20. Як ви думаєте, чому твір «Старий і море» для багатьох читачів став певним орієнтиром у житті?
 • 21. Уявіть ситуацію: ви зустрілись із Гемінґвеєм або із Сантьяго (на вибір). Які три запитання поставили б письменникові чи старому рибалці?
 • 22. Поясніть, що таке «магічний реалізм».
 • 23. Доведіть, що оповідання «Стариган із крилами» є зразком літератури «магічного реалізму».
 • 24. Складіть асоціативне гроно до словосполучення стариган із крилами.
 • 25. Уявіть, що ви опинились у селищі, де відбуваються події оповідання Маркеса. Що б ви вчинили? Як би поводилися зі стариганом й мешканцями селища?
 • 26. Продовжте таке речення: «Національна специфіка твору виявляється в ...».
 • 27. Знайдіть в Інтернеті репродукцію картини польського художника Павела Кучинського «Користь». Чи можна її використати як ілюстрацію до одного з творів цього розділу? Аргументуйте свою думку.
 • 28. Об'єднайтесь у групи й проведіть підсумкову вікторину за творами, вивченими в даному розділі.
 • 29. Поясніть, що таке «ліричний монолог». Яку роль він відіграє в епічному творі? Знайдіть приклад такого монологу в одному з вивчених епічних творів та підготуйте його виразне читання (бажано напам'ять).
 • 30. Доповніть перелік ознак індивідуального стилю Ясунарі Кавабати:
 1. вишукана емоційність і простота;
 2. глибокий ліризм;
 3. естетизм;
 4. традиційність;
 5. багатоплановість.
 • 31. Виступіть перед класом із промовою на тему «Сила нації — у національних традиціях». Застосуйте в ній порівняння традицій японського та українського народів. Запропонуйте власний рецепт збереження кращих національних традицій за умов глобалізації світу.
 • 32. Прокоментуйте назву й епіграфи до цього розділу, представлені на його шмуцтитулі (див. с. 139).
 • 33. Чим, на ваш погляд, література ХХ століття, про яку йдеться в цьому розділі, може бути цінною для читача ХХІ століття?