Зарубіжна література. Профільний рівень. 11 клас. Ісаєва

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

До таємниць мистецтва слова

ПОНЯТТЯ ПРО ПІДТЕКСТ

Аналізуючи художній твір, літературознавці часто вживають термін «підтекст». Його назва сама говорить про себе: підтекст — це те, що міститься під текстом, тобто прихований зміст висловленого. Свого часу сучасник Генріха Белля, американський письменник Ернест Гемінґвей, зустріч із яким у вас попереду, розробив художній прийом, названий «принципом айсберга». Саме з айсбергом він порівнював зміст художнього твору. Верхня частина, яка височіє над океаном, — це те, що прямо висловлено в тексті. Але в майстерному літературному творі завжди є те, що потрібно шукати поміж словами, на що автор лише натякає окремими фразами, деталями, символами й поворотами сюжету. Уважний читач за допомогою таких натяків розшифровує прихований зміст висловленого. Саме цей матеріал твору й нагадує ту значно більшу частину айсберга, яка схована під водою й зачаровує своєю таємничістю. Тому, аналізуючи художній твір, варто пригадати слова Марини Цвєтаєвої: «А що є читання — як не розгадування, вилучення таємного, що залишилось за рядками, за межами слів? ».

 • 1. Продовжте речення: «Підтекст — це ...».
 • 2. Прокоментуйте слова М. Цвєтаєвої про підтекст і репродукцію картини польського художника Павела Кучинського «Айсберг».

Павел Кучинський. Айсберг

У творчій майстерні письменника

ПРО ОСОБЛИВОСТІ РАННІХ ОПОВІДАНЬ ГЕНРІХА БЕЛЛЯ

Генріха Белля визнано майстром короткого оповідання. Як і А. Чехов, він писав про так звану «маленьку», звичайну людину. У чому ж полягають секрети майстерності німецького письменника? Українська дослідниця Кіра Шахова відзначала, що його мова спокійна, майже тиха, ніякої екзальтації1 чи пафосу, жодних жахливих або екзотично яскравих картин чи образів. Ця манера викладу настільки сильно впливає на читача, що художній твір немов оживає в його душі.

1 Екзальтація — надмірне захоплення чимось, збудження під впливом чогось.

Г. Белль вибирає для своїх оповідань нескладні, але сильні за своїм впливом на читача сюжети. Хоча його короткі історії не насичені подіями, часто позбавлені інтриги, але вони наповнені глибоким змістом.

До особливих прийомів Г. Белля належить і вибір кількох предметів, які розповідають читачеві цілі історії. Пригадаймо речі шкільної гімназії, які помічає важко пораненний безіменний герой оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»: портрети, бюсти, картини; відбиток хреста як нагадування про школу святого Хоми; дошка, на якій залишилась незакінчена фраза. Усе це оповідає читачеві про життя персонажа ще до зустрічі з ним, про атмосферу, з якої він пішов на фронт. Замислимося про обірвану цитату, яка дала назву оповіданню. У ній недописаним залишилося слово Спарта. Воно нагадує нам про мужніх спартанців, які захищали батьківщину і всі до останнього бійця полягли в бою. Певно, вчитель на уроці говорив про любов до батьківщини, обов'язок патріота, мужність, самопожертву тощо. Усе високі шляхетні слова! Потім хтось перервав урок, і всі гімназисти прямо зі шкільної лави потрапили в кривавий бій. Про це автор нам нічого не говорить. Ми це розуміємо так, як можемо собі уявити, якими методами й на яких віршах виховували хлопців, дивлячись очима важко пораненого на ті предмети, які стоять і висять у шкільному приміщенні. Так народжується підтекст оповідання, який і веде читача за межі написаного автором.

До майстерних рішень письменника відносять і неочікувані завершення його текстів. Так, читаючи «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...», ми бачимо очима пораненого хлопця, але й не здогадуємося про характер поранення. Про це не знає і сам юний боєць. І тільки наприкінці оповідання відкривається завіса над страшною картиною, яка ятрить нашу уяву, нашу свідомість.

В оповіданнях Белля втілилися теми, важливі для його творчості: розв'язана Гітлером війна та її довготривалі наслідки. Хоча письменник зовсім не підтримував політику фюрера, він завжди відчував свою провину як учасник війни на боці фашизму, яку розглядав як частку загальної провини свого народу. Про побачене й пережите на фронті Белль пише мало. Письменника цікавлять насамперед не якісь епізоди боїв, фронтового життя, він пильно вдивляється в те, як війна відбивається в долі людей; що чинять і почувають люди на війні; що стається з ними в повоєнний час.

Слід відзначити, що, говорячи про художню манеру Белля, багато літературознавців вважали його традиційним, навіть застарілим. Він здавався надто ясним, простим, таким, що стоїть надто близько до звичайного життя. І це в той час, коли в літературі квітнули так багато «-ізмів», коли абсолютна оригінальність, новаторство стилю і форми стали знаком художньої якості. Часом така критика звучить кумедно: Белль і стилістична, формальна примітивність абсолютно несумісні. Простота і прозора ясність його прози вводять в оману. У нього важливі думки й почуття варто шукати в підтексті, дуже часто письменницька проза символічна, метафорична, багатозначна...

За книгою Кіри Шахової «П’ять німецьких лауреатів Нобелівської премії з літератури».

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Абсурдність доль речей — це абсурдність соціальних відносин. Герої Белля відчувають її навіть тоді, коли життя ще існує для них як Велике Невідоме.

Василь Стус, український письменник, перекладач, громадський діяч

Його оповідання — це або миттєві ескізи, що не мають ані справжнього початку, ані справжнього кінця, об'єднані однаковим настроєм, або ж нічим, крім примх пам'яті, не обмеженим поєднанням сучасного з минулим. І водночас вони дуже чітко організовані авторською ідеєю, що ніколи не лежить на поверхні.

Дмитро Затонський, український літературознавець

...оповідання «Подорожній, якщо прийдеш до Спа...» є беллівським шедевром, одним із найгостріших антивоєнних творів світової літератури нашого часу взагалі.

Кіра Шахова, українська літературознавиця

Белль — це відповідальність перед самим собою. Белль — це сповідь.

Чингіз Айтматов, казахський письменник

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Події деяких творів Белля відбуваються на території України. Наприклад, головний герой повісті «Поїзд точно за розкладом» опиняється у Львові, а у своїх спогадах раз-у-раз навертається до Криму, Одеси, Миколаєва, Нікополя.

Двотомне видання творів Г. Белля в українському перекладі (1989)

Однією з яскравих сторінок життя Белля є його діяльність, пов'язана із захистом політичних в'язнів і дисидентів. З особливою повагою він ставився до українського поета і правозахисника Василя Стуса, навіть свого часу виступив на його захист. У телефонному інтерв'ю німецькому радіо 10 січня 1985 року на запитання журналістки «...У чому полягає злочин Стуса, чому його так суворо карають?» — Белль відповів: «Його так званий злочин полягає в тому, що він пише свої поезії по-українськи, а це інтерпретують як антирадянську діяльність... Стус пише свідомо по-українськи. Це єдиний закид, що мені відомий. Навіть не закид у націоналізмі, що також легко застосовують, а винятково на підставі української творчості, що трактують як антирадянську діяльність»1. Цікаво, що В. Стус присвятив Беллю статтю під промовистою назвою — «Очима гуманіста».

1 Зі статті Ярослава Ороса «Україна Генріха Белля» https://bit.ly/2Dasmlr

Підсумовуємо вивчене

 • 1. Поясніть сенс назви прочитаного оповідання.
 • 2. Узагальніть, за допомогою яких художніх засобів письменник зобразив жахіття війни.
 • 3. Підготуйте повідомлення на одну з тем: «Підтекст в оповіданні Г. Белля “Подорожній, коли прийдеш у Спа...”»; «Відображення творчої манери Г. Белля в прочитаному оповіданні»; «Образ школи як художня модель нацистської Німеччини».
 • 4. Чи можна стверджувати, що це оповідання є автобіографічним? Аргументуйте відповідь.
 • 5. Чи згодні ви з тим, що провідним мотивом оповідання є «мертві та решта»? Які ще мотиви відчутні в цьому творі?
 • 6. Поясніть, яке значення для розуміння оповідання мають коментарі.
 • 7. Прокоментуйте висловлювання, наведені в рубриці «Зі скарбниці літературно-критичної думки».
 • 8. Чи згодні ви з тим, що для українців актуальність цього оповідання значно зросла із часів його створення?
 • 9. Напишіть есе на одну з тем:
 1. «Мій погляд на оповідання Белля крізь призму сучасних реалій України»;
 2. «Війна в дзеркалі оповідання Г. Белля»;
 3. «Мої думки і почуття, навіяні оповіданням».
 • 10. Розгляньте підсумковий плакат1 до теми та розшифруйте, про що він розповідає.

1 У підсумковому плакаті використано репродукцію картини Ансельма Фейєрбаха «Медея», фото бюстів Зевса із Отріколі (римська копія з грецького оригіналу IV ст. до н.е., Рим, Музей Піо-Клементіно), Гая Юлія Цезаря (перша половина І ст. до н.е., музей Ватикана, Рим).