Зарубіжна література. Профільний рівень. 11 клас. Ісаєва

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

У пошуках нового: модерністська проза початку ХХ століття

Тільки дослідивши творчість модерністів,

ми зможемо зрозуміти і сьогоднішніх митців,

які прагнуть скоротити відстань між умами.

Олександр Геніс, американський літературний критик

Модернізм фіксував кризу просвітницько-раціоналістичної моделі прогресу, наголошуючи роль підсвідомого та особливу трансісторичну функцію поетичного висловлювання. Він стверджував право індивідуальності на свободу, а формами ствердження ставали мова, естетика й мистецтво.

Тамара Гундорова, українська літературознавиця

Про модерністську прозу початку ХХ століття

• Пригадайте, що таке модернізм.

• Поясніть, як співвідносяться поняття «модерн» і «модернізм».

• Розкрийте, які філософські концепції вплинули на розвиток модернізму на початку ХХ століття.

• Які твори письменників-модерністів ви вже читали? Поділіться своїми враженнями від них.

Модерна творчість заперечувала об'єктивний світ літератури ХІХ століття. Натомість у кожній минулій епосі, кожній національній культурі, кожній людській індивідуальності вона схильна була вбачати не так прояв загальних об'єктивних закономірностей, як неповторну «душу», особливу візію світу.

Ярослав Поліщук, український літературознавець

Вам уже відомо, що в період загальної кризи суспільства наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття під впливом філософських ідей Артура Шопенгауера («Світ як воля та уявлення»), Фрідріха Ніцше (ідея виховання «надлюдини») й Анрі Бергсона (найвищим знанням є індивідуальне переживання, інтуїція) починаються активні пошуки нових шляхів розвитку культури людства.

Це «нове» в мистецтві почали називати «модерном» (від фр. moderne — сучасний). Фактично модерн на початку ХХ століття перейшов межі мистецтва і став стилем життя. Виникав новий стиль в архітектурі, дизайні предметів інтер'єру, навіть в одязі та поведінці людей. До модерністів належали не тільки філософи та митці, а й багато вчених, серед яких можна назвати видатних фізиків Альберта Ейнштейна й Нільса Бора, математика Норберта Вінера — засновника кібернетики, автора теорії штучного інтелекту — та багатьох інших.

У мистецтві цього періоду з'являються нові течії й угруповання, паралельно існують різні художні школи й напрями, кожне з яких пропонує своє бачення розвитку мистецтва. Так виникає естетичний плюралізм у суспільстві. Різних митців об'єднують такі спільні ідеї, як інтерес до особистості людини, бажання захистити й зберегти її духовний світ, відмова від принципу правдоподібності, надання переваги творчій інтуїції митця, прагнення до художніх експериментів, використання навмисно ускладнених форм.

На позначення цього періоду культури, а також сукупності новітніх течій мистецтва, що існували з кінця XIX століття, більшість дослідників використовують термін «модернізм».

Модернізм — це спільна назва літературних напрямів і течій, що виникли в європейській літературі на межі ХІХ—ХХ століть, яким притаманні спроби відобразити нові явища суспільства новими художніми засобами.

Модерністи, на відміну від реалістів, обстоювали особливе призначення митця, здатного передбачити шлях нової культури. Захоплені «створенням нової дійсності», вони стверджували самоцінність і самодостатність особистості, шукали особливі художні засоби, щоб передати весь комплекс гострих проблем суспільства.

Одним з вершинних досягнень цієї епохи стала її література, що відзначилася свободою самовиявлення письменників, розмаїттям напрямів, течій і стилів, оригінальними формами відображення дійсності.

Засновниками модернізму в літературі були ірландець Джеймс Джойс, француз Марсель Пруст й австрієць Франц Кафка. Вони здійснили низку важливих творчих відкриттів, на основі яких згодом виникали цілі літературні напрями та течії. Так, техніка «потоку свідомості» (М. Пруст, Д. Джойс), особливий психологізм (М. Пруст «У пошуках утраченого часу»), поєднання міфології з особливою деталізацією (Д. Джойс «Улісс»), притчовий характер й абсурдність зображення (Ф. Кафка) та інші модерністські прийоми створювали нову художню реальність.

  • 1. Розкрийте поняття «модернізм». Назвіть відомих вам представників модернізму в літературі.
  • 2. Користуючись матеріалами рубрики «Мистецькі передзвони», підготуйте розгорнуте повідомлення на тему «Відображення модернізму в різних видах мистецтва».
  • 3. Самостійно знайдіть додаткову інформацію про одного з відомих вам представників модернізму (на ваш вибір) і презентуйте її в класі.

Мистецькі передзвони

Модернізм знайшов своє відображення в різних видах мистецтва. Так, у живопису французький художник Анрі Матісс одним з перших почав досліджувати вплив інтенсивного кольору і світла на психіку людини. Різні емоції він намагався передати через колір і форму. Митець був упевнений, що малювати потрібно так, як діти.

Анрі Матісс. Портрет Лідії Делекторської (1947)

Яскравим представником нового мистецтва був і відомий чеський художник Альфонс Муха. Його чудові роботи запам'ятовувалися глядачам цікавими композиційними рішеннями, безліччю декоративних елементів і теплими соковитими кольорами.

Альфонс Муха. Пори року (1896)

Музичне мистецтво на початку ХХ століття також переживало глобальні зміни. Один із найвизначніших митців, який змінив музику в першій половині ХХ століття, — австрійсько-американський композитор Арнольд Шонберг. Група музикантів під його керівництвом, вирішивши, що тональна музика вичерпала себе, створила атональну музику, яку назвали «додекафонією», або «серійною технікою».

У кінематографі модернізм пов'язують, насамперед, із творчістю справжньої легенди світового кіно — українця Олександра Довженка.

Світ можливостей, або До уваги особистості цифрової епохи

В українському літературознавстві однією з яскравих дослідниць модернізму була Соломія Дмитрівна Павличко (1958-1999). У передмові до другого видання своєї праці «Дискурс модернізму в українській літературі» інтерес до модернізму в сучасному світі літературознавиця пояснювала так: «Модернізм, який ніколи не був головною лінією культури, виявився сьогодні таким цікавим і провокативним тому, що пов’язаний із теперішніми процесами модернізації, які, сподіваюся, нарешті зреалізуються, розпочавши новий етап розвитку літератури».

Іван Марчук. Портрет Соломії Павличко (1981)