Зарубіжна література. Профільний рівень. 11 клас. Ісаєва

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Во всем мне хочется дойти до самой сути

* * *

Во всём мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,

До их причины,

До оснований, до корней,

До сердцевины.

Всё время схватывая нить

Судеб, событий,

Жить, думать, чувствовать, любить,

Свершать открытья.

О, если бы я только мог

Хотя отчасти,

Я написал бы восемь строк

О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,

Бегах, погонях,

Нечаянностях впопыхах,

Локтях, ладонях.

Я вывел бы её закон,

Её начало,

И повторял её имён

Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.

Всей дрожью жилок

Цвели бы липы в них подряд,

Гуськом, в затылок.

В стихи б я внёс дыханье роз,

Дыханье мяты,

Луга, осоку, сенокос,

Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил

Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил

В свои этюды.

Достигнутого торжества

Игра и мука —

Натянутая тетива

Тугого лука.

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

 • 1. Поділіться своїми враженнями від прочитаного.
 • 2. Поясніть, як ви зрозуміли цей вірш.
 • 3. Сформулюйте основний пафос твору.
 • 4. Проаналізуйте почуття та прагнення ліричного героя поезії.
 • 5. Відомий поет, перекладач, літературознавець й правозахисник Анатолій Якобсон стверджував: «пізній Пастернак прагне писати про найголовніше: про сутність світу, про сенс життя, про місце і призначення людини в потоці загального буття. Навіть час і простір, дані ранньому Пастернаку у відчутті, як земля і повітря, тепер стають для нього об’єктом інтенсивності поетичного осмислення». Чи можете ви погодитися з цією думкою. Аргументуйте свою відповідь.
 • 6. Якщо володієте російською мовою, зіставте переклад твору з його оригіналом і зробіть аргументований висновок про якість перекладу.
 • 7. Прокоментуйте останні рядки поезії.
 • 8. Підготуйтеся до виразного читання твору в класі.

1 Фольварк — у деяких країнах Європи невелика садиба, хутір.

Заглиблюючись у царину гуманітарних наук

Надзвичайний творчий зв'язок мав Б. Пастернак з Райнером Марією Рільке. Коли поет дізнався, що Рільке схвально відгукнувся про його вірші, то написав листа своєму кумирові, у якому є такі рядки: «Я зобов’язаний Вам основними рисами мого характеру, усім духовним життям. Вони створені Вами. Я говорю з Вами, як говорять про те, що давно здійснилося і що потім вважають витоком усього, що відбувається... Я божеволію від радості через те, що став Вам відомий як поет...».

Леонід Пастернак. Р-М. Рільке у Москві (1928)

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Пастернак став символом особистості, проти якої спрямована ненависть могутнього державного апарату з його поліцією, армією і ракетами.

Чеслав Мілош, польський поет і перекладач

Людина надзвичайної мужності, дуже скромна і дуже високої моралі, одинокий захисник духовних цінностей, що постійно перебувають під загрозою; його образ возвеличується над дрібними політичними чварами нашої планети.

Анрі Труайя, французький письменник

У зображенні природи з особливою силою виявилося стихійно-ігрове дарування Б. Пастернака, що тяжіє до моментальної і бурхливої зміни вражень, сплетіння різноякісних образів і асоціацій. У природі, як її бачить поет, переважає безлад, свіжий хаос, наплив нестримних пристрастей...

Михайло Епштейн, американський літературознавець і критик

Літературні нотатки подорожнього

У світі є багато місць, пов'язаних із життям і творчістю Бориса Пастернака. Пам'ятники поетові, музеї, вулиці, названі його іменем, можна побачити в різних містах Росії. У Марбурзі й Берліні (Німеччина), Зутермене (Нідерланди) є вулиці Бориса Пастернака. У Києві 2008 року в будинку № 9 на вулиці Липинського було також установлено меморіальну дошку на честь поета, але, на жаль, 2015 року її знищили вандали.

Підсумовуємо вивчене

 • 1. Чи можете ви погодитися з твердженням російсько-французького художника Юрія Аннєнкова, що «справжньою батьківщиною і творчою атмосферою Пастернака були й залишилися Всесвіт і Вічність. Ближчих меж він, за всієї його далекозорості, не помічав»? Поясніть свою відповідь.
 • 2. Підтвердіть чи спростуйте висловлювання російського письменника і літературного критика, колишнього радянського дисидента Андрія Синявського про те, що в поезії Бориса Пастернака «зливалися почуття і сутність, мить і вічність...».
 • 3. Прокоментуйте рядки Ліни Костенко з вірша «Гілочка печалі на могилу Пастернака»:

В печалі обріїв пастельних,

прорвавши славі сто тенет, —

я не відлюдник, не пустельник,

я просто-напросто поет...

 • 4. Дослідіть українські стежини Бориса Пастернака.
 • 5. Розкажіть про вплив Р-М. Рільке на творчість Б. Пастернака.
 • 6. Підготуйте розгорнуту відповідь на тему «Своєрідність поетичного світу Бориса Пастернака».
 • 7. Вивчіть напам'ять один із творів поета й підготуйтеся до його виразного читання у класі.
 • 8. На основі інформаційного плаката підготуйте розгорнуту оповідь про життя й творчість Бориса Пастернака.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

 • 1. Дайте своє розуміння поняття «авангардизм». Назвіть яскравих представників авангардизму в різних видах мистецтва.
 • 2. Заповніть таблицю «Авангардизм та його течії»

Назва течії

Основні ознаки

Представники

футуризм

кубізм

дадаїзм

експресіонізм

сюрреалізм

 • 3. Поясніть, чому стаття про Ґ. Аполлінера має таку назву: «Руйнівник мистецтва чи поет-новатор?».
 • 4. Каліграмами називають

А вірші, які супроводжують малюнками

Б вірші-підписи до малюнків

В вірші, записані у формі малюнків

 • 5. Хто з поетів-модерністів і чому відмовився від уживання розділових знаків?
 • 6. Поясніть, чому Р.-М. Рільке називають Орфеєм ХХ століття.
 • 7. Поміркуйте, що спільного в ліриці Р.-М. Рільке і Ф. Ґарсіа Лорки.
 • 8. Роздивіться інформаційний плакат, присвячений срібній добі російської поезії. Поясніть взаємозв'язок течій. Прокоментуйте їх стильові особливості на прикладі прочитаних вами творів.

 • 9. Складіть асоціативний кущ до образу Олександра Блока.
 • 10. Знайдіть і прокоментуйте у вірші О. Блока «Незнайома» ознаки, які підтверджують його належність до символізму.
 • 11. Чи вважаєте ви долю і вдачу Анни Ахматової героїчною? Підтвердьте свою думку конкретними фактами із творчого та життєвого шляху поетеси. Які риси характеру допомогли їй вижити у трагічні моменти життя?
 • 12. Продовжте речення: «Тонічне віршування — це ...».
 • 13. Прокоментуйте такий вислів: «До поетичного новаторства В. Маяковського можна віднести написання віршів “драбинкою”». Наскільки правильно й повно він відображає новаторські тенденції у творчості поета?
 • 14. Знайдіть і прочитайте вірш В. Маяковського про кохання (наприклад, «Лист товаришу Кострову з Парижа», «Лілічко!», «Любить, не любить»). Визначте особливості інтимної лірики митця.
 • 15. Установіть відповідність між двома колонками.

А Маяковський

Б Лорка

В Аполлінер

Г Рільке

1 «Минають дні години і хвилини...»

2 «Я вмить закреслив карту буднів...»

3 «Як заридала моя гітара...»

4 «Була це душ копальня дивовижна...»

 • 16. Що, на ваш погляд, об'єднує таких різних поетів, як В. Маяковський і Ґ. Аполлінер?
 • 17. На конкретних прикладах доведіть чи спростуйте твердження А. Якобсона про те, що «поезія Пастернака завжди, із самого початку служила добру і була наповнена людяністю».
 • 18. Прокоментуйте думку відомої російської поетеси срібного століття Марини Цвєтаєвої про те, що «є формула для Пастернака і Маяковського. Це — двоєдиний рядок Тютчева: “Все у мені і я у всьому”». Усе в мені — Пастернак. Я в усьому — Маяковський».
 • 19. У класі проведіть конкурс виразного читання поезій, які ви вивчали в цьому розділі.
 • 20. Створіть на вибір плакат, буклет чи асоціативний кущ на тему «Шедеври європейської лірики першої половини ХХ століття».
 • 21. Підготуйте віртуальну екскурсію «Авангардне мистецтво України початку XX століття».

Олександр Архипенко. Карусель П'єро (1913)

 • 22. Прокоментуйте епіграфи до цього розділу підручника, вміщені на його шмуцтитулі (див. с. 55).