Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас. Хитра

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 3. Добробут кожного — добробут України

Тема 1. Особистий добробут

• Дбаю про власний добробут.

• Досліджую чинники, які впливають на власний добробут.

• Здійснюю аналіз моїх дій, що шкідливо і що корисно для мого добробуту.

• Піклуюся про забезпечення свого добробуту.

• Прагну бережливо ставитися до свого майна.

• Оцінюю свої потреби та можливості.

• Вчуся бути підприємливим/ підприємливою.

• Приймаю рішення на користь власного добробуту.

• Виховую в собі вміння заощаджувати кошти.

• Розвиваю свої підприємницькі здібності.

• Ціную свої власні здібності й таланти.

Важливо вірити, що талант нам дається не просто так — і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати.

Марія Склодовська-Кюрі, видатна науковиця, двічі лауреатка Нобелівської премії (1903 р., 1911 р.)

§ 28. Що таке добробут?

Ти з’ясуєш, що таке добробут і з чого він складається.

Пригадай, які бувають життєві цінності.

Обговорюємо й діємо разом у парах і групах

Розгляньте зображення. Обговоріть, про що мріють ці люди. До яких цінностей належать зображені об’єкти? Чому уявлення людей про добробут відрізняються? Від чого це залежить?

Поміркуй, що означає слово «добробут». З яких слів воно утворене? Підбери до цього слова синоніми. Ознайомся з думками учнів й учениць, твоїми ровесниками й ровесницями про добробут.

Добробут — це...

хороші умови життя, якість життя. Аліна

задоволення потреб. Тарас

добрий дім. Віка

зароблені або успадковані гроші й інші цінності. Федір

благополуччя, достаток. Марія

Часто добробут оцінюють на підставі того, що людина має у своїй власності. Дорога квартира або будинок, автомобіль, великі кошти й модне вбрання — так більшість людей уявляє добробут. Поміркуй, що важливіше: володіти надійною професією (фахом) чи мати певні статки? Буває так, що через непередбачувані обставини людина за одну мить може втратити всі свої матеріальні багатства. А от її людські якості, фахові знання та вміння залишаються з нею назавжди й допоможуть знову відновити та збільшити свої статки.

Добробут — це ступінь задоволення потреб людини. Він характеризує забезпеченість людини або спільноти (сім’ї, родини, громадян країни) необхідними матеріальними й духовними благами або цінностями. Добробут буває особистим, родинним і суспільним. Усі види добробуту взаємопов’язані й визначають якість життя.

Обговорюємо й діємо разом у парах і групах

Розгляньте схему. Обговоріть, що включає поняття якість життя.

Найважливішою передумовою підвищення якості життя кожної особи є цілеспрямована праця і справедливий розподіл обов’язків між усіма членами в родині. Навіть діти можуть зробити свій внесок, допомагаючи дорослим у домашніх справах. Впливають на рівень добробуту взаєморозуміння, взаємна повага й підтримка одне одного. У щасливій заможній родині знаходиться час і на відпочинок, і працю. Запам’ятай корисні життєві правила:

• Кожна людина в родині потрібна й важлива.

• Найдієвіша допомога — взаємна.

• Усі одне одному потрібні.

• Час цінніший за гроші.

• Працюючи разом, швидше досягається бажаний рівень добробуту.

Суспільний добробут можливий за умови сталого (збалансованого) розвитку природи й суспільства. Так буває, коли люди живуть у злагоді з природою планети: не шкодять їй, не знищують її багатства, а заощаджують й оберігають її ресурси, дбаючи про долю майбутніх поколінь. Ідея сталого розвитку передбачає економічне зростання, охорону навколишнього середовища, соціальну справедливість (рівність усіх громадян перед законом), раціональне природокористування і якісну освіту.

Застосовуєумо

Проаналізуй, як твоя поведінка в сім’ї і навчання в школі впливають на ваш сімейний добробут. Поміркуй і склади перелік своїх дій, що допомагають поліпшити сімейний добробут. Обговори це з батьками або близькими дорослими.

Цінуємо

Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди два вислови видатних особистостей або прислів’я про цінність часу.

Стисло про основне

Добробут — це ступінь задоволення потреб людини. Добробут характеризує забезпеченість необхідними матеріальними й духовними благами.

Знаємо, розуміємо

  • 1. Що таке добробут?
  • 2. Назвіть синоніми й антоніми до слова «добробут».
  • 3. Які складові впливають на якість твого життя?
  • 4. У чому, на твою думку, полягає відмінність сімейного й родинного добробуту?
  • 5. Як можна досягати сімейного добробуту?
  • 6. Яких рис характеру ми набуваємо в результаті співпраці?
  • 7. Доведи, які існують зв’язки між добробутом та станом навколишнього середовища.

Рефлексія до засвоєного

Поділися своїми міркуваннями про взаємозв’язок добробуту та здоров’я людини.