Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас. Хитра

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 13. Чому виникають конфлікти?

Ти з’ясуєш, які бувають конфлікти та чому вони виникають.

Пригадай, що таке конфлікт.

Обговорюємо й діємо разом у парах і групах

Обговоріть і складіть асоціативний кущ до слова «конфлікт».

Конфлікти виникають у всіх сферах нашого життя: у родині, школі, на роботі, між окремими спільнотами. Конфлікт — це зіткнення сторін, розбіжність у поглядах, суперечка. Виникнення конфлікту свідчить про те, що зіткнулися люди з різними цілями, цінностями, смаками, інтересами, поглядами на певну ситуацію. Це нормальний етап взаємодії людей у суспільстві. Важливо вміти вирішувати конфлікти мирним шляхом. Які бувають наслідки конфліктів? Конфлікти мають як позитивні, так і негативні наслідки. Кожний конфлікт пов’язаний з неприємними відчуттями для його учасників, бо він викликає незадоволення, погіршення взаємодії та співпраці. Вдома невирішені конфлікти можуть призвести до загострення стосунків. За межами сім’ї конфлікти призводять до зруйнованої дружби, покарання за погану поведінку й навіть насильства! Нерідко конфлікт може мати й позитивне значення, бо свідчить про наявність певної проблеми, яку треба дослідити та вирішити. Конфлікт може призвести до позитивних змін.

Проводимо спостереження, досліди й вимірювання

Ознайомся з видами конфліктів та спробуй підібрати свої приклади до кожного з них.

Види конфліктів

Конфлікт бажань — зіткнення різних бажань, потреб у свідомості однієї людини.

Конфлікт поглядів — коли учасники конфлікту по-різному сприймають дійсність.

Конфлікт норм поведінки — зіткнення цінностей, норм поведінки, життєвого досвіду в процесі спілкування.

Чи можна запобігти виникненню конфлікту? Часто буває так, що ми, навіть не бажаючи цього, вступаємо в конфлікт або створюємо конфліктну ситуацію. Спалах та розгортання конфлікту нагадує ланцюгову реакцію, яку важко зупинити, бо одна її ланка тягне за собою іншу:

Розпалювати конфлікт можуть образи, зневажливе ставлення, нечесність, неввічливість, пихатість тощо. Якщо конфлікт все ж таки намічається, тоді потрібно залагодити його на початку виникнення. Коли справа доходить до конфлікту, без володіння набором відповідних умінь ти можеш потрапити у складну ситуацію. Ознайомся з тим, як можна подолати конфліктні ситуації.

Практика культурної поведінки

Як подолати конфліктну ситуацію?

5 кроків щодо розв’язання конфлікту

1. Знайти коріння або причини її виникнення.

2. Проаналізувати власні емоції та почуття щодо конфлікту.

3. Зрозуміти цілі або інтереси учасників конфлікту.

4. Запропонувати ідеї щодо вирішення конфлікту, які задовольняють усі сторони.

5. Обрати правильне рішення та втілити його в життя.

1. Опануй себе.

2 Активно слухай.

3. Поводься гідно, впевнено.

4. Висловлюй повагу.

5. Розв’язуй проблему.

Запропонуй свої правила запобігання конфлікту.

Отже, від уміння розв’язувати конфлікти залежить твоє здоров’я, безпека та добробут.

Застосовуємо

1. Змоделюйте способи конструктивного розв’язання конфліктів у таких ситуаціях.

  • А Дівчата на перерві почали обговорювати свою однокласницю, критикуючи її поведінку, одяг та інші речі. Поруч стояла подруга цієї дівчинки, яку обурила несправедлива критика.
  • Б Один з учнів узяв не спитавши річ свого однокласника та зламав її ненавмисне. Про цей випадок він змовчав і вдав, що нічого не сталося. Власнику розповіли про це інші учні, які стали свідками ситуації.
  • В Двом учням/ученицям захотілося поласувати смаколиками, але в шкільному буфеті в кінці дня залишилося тільки одне тістечко. Діти не можуть визначитися, кому з них воно дістанеться.

2. Проаналізуй, які в тебе виникали конфлікти з однокласниками/однокласницями.

Цінуємо

Прочитай українське прислів’я та приказку й спробуй пояснити їхній зміст.

• Умій вчасно сказати й вчасно замовкнути.

• Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.

Стисло про основне

Конфлікт — це ситуація, де люди (або група людей) мають несумісні цілі та інтереси, які супроводжуються негативними емоціями та поведінкою.

Знаємо, розуміємо

  • 1. Чому виникають конфлікти?
  • 2. Які бувають конфлікти?
  • 3. Яка поведінка може провокувати конфлікт?
  • 4. Як, на твою думку, можна уникнути конфлікту?
  • 5. Існує думка, що культура спілкування та дотримання етикету — це непотрібні традиції з минулого, адже будь-які правила обмежують свободу. Наведіть докази, що спростують цю думку.
  • 6. Прочитайте байку «Лебідь і гуси». Поміркуйте, чи втратив Лебідь свою гідність через те, що гуси намагалися його принизити та закидати брудом. Чого вчить нас ця байка?

Лебідь і гуси

На ставі пишно Лебідь плив, а Гуси сірії край його поринали.

«Хіба оцей біляк вас з глузду звів? — один Гусак загомонів. —

Чого ви, братця, так баньки повитріщали? Ми попеласті всі,

А він один між нас своє пиндючить пір’я білеє.

Коли б ви тілько захотіли, щоб разом, стало бить,

Вся беседа взялась, ми б панича сього якраз перемастили».

І завелась на ставі геркотня, гусине діло закипіло:

Таскають грязь і глей зо дна да мажуть Лебедя,

Щоб пір’я посіріло. Обмазали кругом — і трохи галас стих;

А Лебідь плись на дно — і випурнув, як сніг.

Євген Гребінка

Рефлексія до засвоєного

Пригадай свої відчуття, коли тобі вдалося подолати конфліктну ситуацію.