Здоров’я, безпека та добробут. 5 клас. Хитра

§ 12. Коли спілкування приносить задоволення?

Ти дізнаєшся про прийоми ефективного спілкування, активного слухання та яким буває особистий простір.

Пригадай за все життя, з ким тобі було найприємніше спілкуватися.

Обговорюємо й діємо разом у парах і групах

Обговоріть. Що означає «вміти спілкуватися»? Як стати для іншої людини цікавими й приємними співрозмовниками й співрозмовницями?

Життя і діяльність людини неможливі без спілкування. Спілкування — це взаємини людей, що виявляються в обміні інформацією, у взаємодії, у сприйманні людини людиною. Основним засобом спілкування є мова, до немовних засобів належать жести та міміка. Важливим елементом спілкування є його культура — сукупність загальноприйнятих норм поведінки людини в суспільстві, зокрема мовний етикет. Культура спілкування необхідна в повсякденному житті кожної людини, яка постійно контактує з іншими (у родині, школі, на вулиці, роботі тощо). Суть її — у шанобливому, доброзичливому та уважному ставленні до співрозмовника/співрозмовниці.

Культура спілкування охоплює дві складові: культуру слухання та культуру говоріння. Важливо навчитися активному слуханню, ознаками якого є прояв зацікавленості, участі, готовності надати підтримку, прагнення зрозуміти співрозмовника/співрозмовницю.

Прийоми активного слухання

Виявляти увагу до тих, хто говорять, не перебивати на півслові, виявляти зацікавленість тим, що повідомляють.

Використовувати:

 • мову тіла: сідати або стояти обличчям до того/тої, з ким говориш; робити кивки головою; дивитися співрозмовнику/співрозмовниці в очі, мімікою показувати співпереживання;
 • звуки й жести заохочення: доброзичливо усміхатися, хитати головою, говорити «так»;
 • уточнювальні запитання, що допомагають пояснити ситуацію. Наприклад, «Перепрошую, чи правильно я розумію. ..», «А як щодо...».

Під час спілкування важливо дотримуватись особистого простору, оскільки це важлива потреба кожної людини. Особистий простір відрізняється в кожної людини й залежить від типу стосунків з іншими людьми, статі та віку. Зіткнутися з порушенням особистого простору можна практично в будь-якому громадському місці: у супермаркеті, коли хтось стає надто близько в черзі, на вулиці тощо.

Особистий простір залежно від близькості стосунків можна поділити на такі зони:

 • інтимна зона (не більше 50 см), куди входять лише близькі люди — сім’я;
 • особиста зона (50-120 см) — друзі та близькі знайомі;
 • соціальна зона (120 см — 4 м) — такої відстані належить дотримуватися під час контактів з новими знайомими або незнайомими людьми;
 • публічна зона (понад 4 м) — відстань, на якій найлегше спілкуватися з великою кількістю людей (публічні виступи).

Проводимо спостереження, досліди й вимірювання

Досліди особистий простір під час спілкування з іншими людьми.

Щоб спілкування було успішним і приносило задоволення, тобі стануть у пригоді вміння розуміти інших, адекватно реагувати на критику, толерантність (терпимість), уміння висловлювати свою думку та розв’язувати конфлікти. Розвивай у собі ці вміння та не забувай користуватися ними в повсякденному житті.

З’ясовуємо значення слова

Толерантність (від лат. tоlеrаantiа — «стійкість», «терпимість») — здатність сприймати без агресії думки, поведінку та спосіб життя, які відрізняються від власних.

Практика здорового життя

Ознайомся з переліком корисних звичок для підлітків, які допомагають стати успішними. Скористайся ними сьогодні й у майбутньому.

Ці звички виростають одна з одної. Звички 1, 2 і 3 стосуються самовладання. Вони сприяють досягненню особистої перемоги. Звички 4, 5 і 6 стосуються налагодженню стосунків з іншими людьми та роботою в групі. Вони сприяють досягненню командної або публічної перемоги. Тому, спочатку людина має дати лад самій собі, а потім прагнути стати ефективною частиною команди. Остання звичка 7 — це звичка самовідновлюватися. Вона живиться першими шістьма.

7 звичок високоефективних підлітків (за Шоном Кові)

Змоделюйте в парах різні способи спілкування:

 • 1. Спробуйте одне одному жестами без слів передати якесь прохання. Чи зрозуміли ви одне одного?
 • 2. Зробіть те саме за допомогою слів. Що змінилося?
 • 3. Спробуйте висловити своє прохання без ввічливих слів та з ними. Які емоції у вас виникали в обох ситуаціях?

Застосовуємо

1. Наведіть приклади слів, що належать до мовного етикету. На які групи їх можна поділити?

2. Об’єднавшись у пари, спробуйте потренуватись разом прийомам активного слухання. Пригадайте якісь цікаві випадки зі свого життя і розкажіть одне одному по черзі. Застосуйте прийоми активного слухання. Обговоріть свої результати.

Цінуємо

Прочитай українські прислів’я та приказки й спробуй пояснити їхній зміст.

• Засипав словами, як горохом у бочку.

• Співати добре разом, а говорити окремо.

• Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш.

Стисло про основне

Спілкування — це процес взаємодії між людьми, у якому відбувається обмін діяльністю, інформацією, досвідом, цінностями й навичками. Культура спілкування включає дві складові: культуру слухання та культуру говоріння. Особистий простір буває інтимним, особистим, соціальним та публічним.

Знаємо, розуміємо

 • 1. Навіщо потрібна культура спілкування?
 • 2. Що таке мовний етикет?
 • 3. Запропонуй рекомендації успішного спілкування для мовця та слухача.
 • 4. Чому необхідно поважати особистий простір людини?
 • 5. Наведи докази, як культура спілкування пов’язана з добробутом людини.
 • 6. Чому моральна норма «бути правдивими» є важливою в спілкуванні?
 • 7. Поміркуй, у яких життєвих ситуаціях не можна бути толерантним/ толерантною.

Рефлексія до засвоєного

Пригадай, коли спілкування тобі приносило задоволення.