Трудове навчання (для дівчат). 6 клас. Ходзицька

§ 12. Вишивальний шов «косий хрестик»

 • 1. Історія виникнення, загальна характеристика та графічне зображення шва «косий хрестик».
 • 2. Вимоги та особливості виконання шва «косий хрестик» в один хід.
 • 3. Послідовність виконання шва «косий хрестик» в один хід.
 • 4. Вимоги та особливості виконання шва «косий хрестик» у два ходи.
 • 5. Послідовність виконання шва «косий хрестик» у два ходи.

Історія виникнення, загальна характеристика та графічне зображення шва «косий хрестик»

Косий хрестик досить давно став найпоширенішим швом серед групи поверхнево-нашивних лічильних швів. Його популярність обумовлена, перш за все, простотою виконання (мал. 157, 158).

Мал. 157. Орнамент Київщини, виконаний технікою «косий хрестик»

Мал. 158. Експонати Українського Центру народної культури «Музей Івана Гончара», виконані технікою «косий хрестик» (Західне Полісся)

Популярність «хрестика» відбулась завдяки рекламі товариства Brocard, яке з 1850 р. почало широко друкувати традиційні схеми узорів для вишивок на основі клітинки. Такі схеми випускали, наприклад, на обгортках для мила. Схеми на клітинній основі з’явились і окремими виданнями (мал. 159). У таких збірках традиційні для України техніки вишивання (низинка, заволікання або гладь) було перенесено на клітинну основу для зручності вишивання «хрестиком».

Мал. 159. Збірка узорів для вишивання 1894 р. видання

Хрестиком краще вишивати на тканинах полотняного переплетення. Якщо вишивають на тканинах іншого переплетення, то використовують канву, яку видаляють після завершення роботи, висмикуючи послідовно нитки, після чого на основній тканині залишається вишита «хрестиком» площина.

Косий хрестик утворюється від схрещення двох діагональних стібків у квадраті (мал. 160). Виконують його на кількості ниток 2 х 2, 3 х 3, 4 х 4, 5 х 5, але коли нитки основи тонші, то для вирівнювання розмірів хрестика їх беруть більше або менше. Краса цього шва залежить від точності та порядку накладання стібків. Шов має три варіанти виконання — по горизонталі, по вертикалі, по діагоналі.

Мал. 160. Графічне зображення шва «косий хрестик»

Шов «косий хрестик» по горизонталі має два способи виконання — в один хід і в два ходи. При виконанні хрестика в один хід одразу отримаємо повний хрестик, але розхід ниток при цьому в 1,6 разів більший, ніж при виконанні хрестика в два ходи.

Вимоги та особливості виконання шва «косий хрестик» в один хід

 • 1. Щоб точно вишити узор, необхідно правильно лічити нитки.
 • 2. Шов виконується справа наліво і відразу вишивається цілий хрестик.
 • 3. На виворітному боці шва має бути два ряди паралельних горизонтальних стібків (мал. 161).
 • 4. Перетяжки на виворітному боці не можуть бути більшими 1 см (якщо більші, то можуть обриватися).
 • 5. Кінці ниток ховати з лицьового боку під загальним настилом стібків. Для цього голку з ниткою провести під рядом стібків на кілька сантиметрів, виколоти й обрізати нитку.
 • 6. Вершини хрестиків, що стикаються, мають збігатися в одній точці.

Послідовність виконання шва «косий хрестик » в один хід

1. Закріпити нитку в т. 1 (див. мал. 161).

2. Прокласти стібок по діагоналі квадрата знизу вгору, зліва направо та вколоти голку в т. 2, а виколоти в т. 3. Якщо вишивати за цифровою послідовністю, то перший стібок можна записати так: 1-2-3.

3. Поверх першого стібка виконати другий діагональний стібок, так само, зліва направо, але тепер — згори вниз: 3-4-5. Отримаємо цілий хрестик.

4. Далі прокласти стібки: 5-3-6, 6-1-7, 7-6-8, 8-5-9, 9-8-10, 10-7-11...

Мал. 161. Послідовність виконання шва «косий хрестик» в один хід

Вимоги та особливості виконання шва «косий хрестик» у два ходи

1. Необхідно стежити, щоб верхні стібки хрестика перехрещували нижні в одному напрямку.

2. Перетяжки на виворітному боці можуть бути лише на 3 хрестики (якщо на 4 — почати вишивати знову).

3. На виворітному боці шва має бути ряд вертикальних стібків.

4. Кінці ниток ховати з лицьового боку під загальним настилом стібків.

Послідовність виконання шва «косий хрестик» у два ходи

Існують варіанти виконання хрестика у два ходи: по горизонталі, по вертикалі та по діагоналі.

Послідовність виконання шва «косий хрестик» у два ходи по горизонталі

1-ий хід:

1. Закріпити нитку у т. 1 петлею. Замість закріпки можна зробити 3-4 дрібних стібки з лицьового боку в напрямку наступного вишивання (мал. 162). При подальшому вишиванні ця закріпка зверху закриється хрестиками і її не буде видно.

2. Зробити перший стібок знизу вгору, зліва направо по діагоналі квадрата: виколоти голку в т. 1, вколоти в т. 2 та виколоти вниз по стороні квадрата в т. 3:1-2-3 (мал. 163).

Мал. 162. Прокладання закріпки та виконання першого діагонального стібка шва «косий хрестик»

3. Далі так само виконати наступні стібки до кінця ряду: 3-4-5, 5-6-7, 7-8-9, 9-10-11, 11-12-13.

2-ий хід:

1. Рухаючись у зворотному напрямку справа наліво, прокласти верхні стібки хрестика. Для цього виколоти голку в точці 13, вколоти в т. 10 та вколоти в т.11: 13-10-11.

2. Далі так само виконати наступні стібки до кінця ряду: 11-8-9, 9-6-7, 7-4-5, 5-2-3, 3-0-1 (див. мал. 163). На лицьовому боці виходять повні хрестики, а на виворітному боці буде ряд вертикальних стібків (мал. 164).

Мал. 163. Виконання першого та другого ходів шва «косий хрестик»

Мал. 164. Шов «косий хрестик», виконаний у два ходи по горизонталі

Закінчуючи останній хрестик, у кінці першого ряду роблять перехід на другий нижній ряд. Другий і всі наступні ряди вишивати так само як перший ряд (мал. 165).

Мал. 165. Вишивання другого ряду шва «косий хрестик» у два ходи

Послідовність виконання шва «косий хрестик» у два ходи по вертикалі

1-ий хід:

1. Закріпити нитку в т. 1 петлею або зробити 3-4 дрібних стібки з лицьового боку в напрямку наступного вишивання.

Мал. 166. Вишивання косим хрестиком по вертикалі в два ходи

2. Виконати перший нижній стібок знизу вгору, зліва направо по діагоналі квадрата. Для цього виколоти голку в т. 1, вколоти її в т. 2 та виколоти в т. 3:1-2-3 (мал. 166 а).

3. Наступний стібок виконати знов по діагоналі квадрата, але згори вниз, справа наліво. Так вишивати далі до кінця ряду, при цьому на звороті будуть утворюватися тільки вертикальні переходи: 3-4-5, 5-6-7, 7-8-9, 9-10-11, 11-12-13, 13-14-15, 15-16-17.

2-ий хід:

1. Рухаючись у зворотному напрямку зліва направо, згори вниз по діагоналі прокласти верхній стібок хрестика. Для цього голку виколоти в т. 17, вколоти її в т. 14 та знову виколоти в т. 11:17-14-11.

Мал. 167. Орнамент для вишивання швом «косий хрестик»

2. Далі виконати стібок справа наліво, знизу вгору: виколовши голку в т. 11, вколоти її в т. 16, а виколоти в т. 13. У цифровій послідовності це буде так: 11-16-13.

3. Виконати аналогічно наступні стібки: 13-10-7, 7-12-9, 9-6-3, 3-8-5, 5-2-0, 0-4-1. На лицьовому боці виходять повні хрестики (мал. 166 б), а на виворітному боці буде два ряди вертикальних стібків (мал. 166 в). Деякі елементи орнаменту зручно вишивати саме таким способом, як наприклад на малюнку 167.

Окремі фігури у кілька рядів виконуються справа наліво (мал. 168).

Мал. 168. Схема вишивання хрестиком кількох рядів по вертикалі

Послідовність виконання шва «косий хрестик» по діагоналі

Існує два основних способи виконання цього шва: 1) в один хід у два ряди; 2) у два ходи.

1 спосіб — в один хід у два ряди:

1. Закріпити нитку в т. 1 і зробити перший стібок зліва направо, знизу вгору по діагоналі квадрата. Для цього необхідно виколоти голку в т. 1, вколоти в т. 2 і знову виколоти її в т. 3: 1-2-3 (мал. 169 а).

2. Зробити другий стібок поверх першого стібка справа наліво, знизу вгору по другій діагоналі квадрата. Для цього, виколовши голку в т. 3, вколоти її в т. 4 та знов виколоти в т. 1: 3-4-1. Отримаємо повний хрестик.

3. Далі виконувати стібки шва за цифровою послідовністю по схемі: 1-5-6, 6-7-8, 8-9-10, 10-7-8, 8-11-12, 12-13-14, 14-15-16, 16-13-14 і т.д.

За такого способу вишивання шва на виворітному боці будуть лише вертикальні стібки (мал. 169 б).

Мал. 169. Послідовність та графічне зображення вишивання косим хрестиком в один хід у два ряди по діагоналі

Швом «косий хрестик» в один хід у два ряди по діагоналі можна вишити багато геометричних узорів (мал. 170).

Мал. 170. Узори для вишивання швом «косий хрестик» у два ряди по діагоналі

2 спосіб — у два ходи (мал. 171).

1 хід (мал. 171 а):

1. Закріпити нитку без вузлика в т. 1, прокласти діагональний стібок знизу вгору, зліва направо: виколовши голку в т. 1, вколоти її в т. 2 і знову виколоти в т. 3. Цифрова послідовність буде такою: 1-2-3.

2. Другий стібок прокласти згори вниз по діагоналі, зліва направо: виколовши голку в т. 3, вколоти її в т. 4 й виколоти в т. 5 (3-4-5).

3. Наступні стібки повторювати у такій цифровій послідовності: 5-6-7, 7-8-9, 9-10-11, 11-12-13.

2 хід (мал. 171 б):

Повертаючись назад, необхідно перекрити половинки стібків. При цьому голка з ниткою або вкриває верхній стібок, або проходить під ним, щоб зберегти однаковий напрямок верхнього стібка. Цифрова послідовність буде такою: 13-10-14, 14-15-9, 9-6-16, 16-17-5, 5-2-18, 18-19-1.

Мал. 171. Послідовність вишивання косим хрестиком у два ходи: а — перший хід; б — другий хід у зворотному напрямку

Якщо шов «косий хрестик» у два ходи виконано без помилок, то на виворітному боці будуть тільки вертикальні стібки (мал. 172). При вишиванні хрестиком дуже рідко доводиться користуватися лише однією технікою виконання — у більшості випадків усі вищезгадані способи поєднуються й комбінуються (мал. 173).

Мал. 172. Графічне зображення шва на виворітному боці

Мал. 173. Фрагмент рушника (автор — народний майстер з Полтавщини Григорій Гринь)

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вправи з вишивання шва «косий хрестик» на папері та на тканині

Інструменти та матеріали: аркуш паперу, простий олівець та олівці або фломастери двох кольорів, тканина для вишивання розміром 15x15 см, нитки для вишивання, голки, наперсток, ножиці.

Послідовність виконання роботи

1. Із вивчених варіантів обрати спосіб вишивання швом «косий хрестик»: в один хід; у два ходи по горизонталі, в два ходи по вертикалі, в два ходи по діагоналі.

2. На папері в клітинку накреслити майбутні стібки, проставити цифри послідовності їх виконання. Для одного хрестика брати розмір квадрата зі стороною 2 клітинки.

3. Обережно, щоб не порвати папір, вишити ряд стібків відповідно до схеми та послідовності.

4. Перевірити правильність виконання з виворітного боку.

5. Дотримуючись такої самої послідовності, прошити ряд швом «косий хрестик» на тканині. Перевірити якість виконання на лицьовому та виворітному боці.

Шви «косий хрестик» в один та два ходи, перетяжки.

1. Які ти знаєш вимоги до виконання шва «косий хрестик»?

2. За якого способу вишивання «косим хрестиком» — в один чи два ходи, потрібно більше ниток і чому?

3. На яких тканинах краще вишивати технікою «косий хрестик»?

Роздивіться запропоновані на малюнку орнаменти. До яких з них краще підходить техніка вишивання шва «косий хрестик»: в один хід; у два ходи по горизонталі; в два ходи по вертикалі; в два ходи по діагоналі. Які з цих орнаментів можна вишити, поєднуючи різні способи вишивання шва «косий хрестик»?

Разом з дророслими знайдіть удома зразки виробів, вишитих косим хрестиком, та визначте, яким способом їх було виконано.