Трудове навчання (для дівчат). 5 клас. Ходзицька

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. Основи проектної діяльності

 • 1. Проектування як вид діяльності.
 • 2. Графічне зображення в проектуванні.
 • 3. Міні-маркетингові дослідження.

Проектування як вид діяльності

Створення нових речей і нових об’єктів зумовлено потребами людини. Проектування як вид діяльності використовують в усіх сферах життя: будівництві, бізнесі, виготовленні одягу, предметів інтер’єру тощо. Отже, кожен технологічний процес передбачає створення проекту. Спроектовані вироби можуть мати різні форми, повинні задовольняти фантазії та потреби людей, які користуються ними. Такі вироби мають відповідати своєму призначенню, сучасним стандартам і вимогам.

Мал. 125. Проектування виробів та об’єктів

На підприємствах для створення гарних, корисних і якісних виробів у розробці проекту бере участь велика кількість спеціалістів — дизайнери, конструктори, технологи, лікарі, економісти та ін.

Мал. 126. Творча робота дизайнерів та конструкторів

Проектування (з лат. projectus — кинутий уперед задум) — процес створення проекту майбутнього об’єкта та способів його виготовлення.

Проектування виробу складається з таких етапів:

 • 1. Визначення призначення майбутнього виробу.
 • 2. Вимоги до майбутнього виробу.
 • 3. Аналіз можливих варіантів моделей виробу.
 • 4. Розробка ескізу майбутнього виробу.
 • 5. Виконання розрахунків, уточнення форми та конструкції виробу.
 • 6. Створення робочої документації.

Графічне зображення в проектуванні

Графічне зображення в проектуванні передбачає створення робочої документації. Основними видами робочої документації є (мал. 127):

• ескіз виробу (а) — це конструкторський документ, виконаний без застосування креслярських інструментів (від руки) з дотриманням на око пропорцій між частинами предмета;

• креслення (б) — це графічне зображення виробу або його складової частини, виконане за допомогою креслярських інструментів на папері, із зазначенням розмірів, масштабу та інших даних, необхідних для його виготовлення і контролю;

• наочне зображення (в) — це зображення, на якому показано видимими три боки предмета.

Мал. 127. Графічні зображення виробів

Будь-які графічні зображення повинні виконуватись за певними правилами, передбаченими Єдиною Системою Конструкторської документації (ЄСКД).

ЄСКД — комплекс державних стандартів, які встановлюють єдині правила, вимоги та норми з розробки, оформлення та обігу конструкторської документації, що розробляється і застосовується на всіх стадіях проектування.

Мал. 128

Даними стандартами передбачено виконання всіх креслень олівцем і тільки з використанням креслярського інструменту. Олівець для виконання креслень повинен бути загострений так, як показано на малюнку 128.

За вимогами ЄСКД креслення обводять лініями відповідних типів і товщини, залежно від їх призначення.

Це допомагає визначити форму предмета. В таблиці 4 зображені лінії, якими слід керуватися при виконанні креслень, та їх призначення. Товщина ліній (s) показана відповідно до товщини суцільної товстої лінії (основної).

Креслення виконують у такій послідовності: спочатку наносять осьові й центрові лінії, потім проводять кола, креслять прямі лінії. Після цього обводять лінії видимого контуру, наносять виносні й розмірні лінії, проставляють розмірні числа.

Таблиця 4

Лінії креслення

Міні-маркетингові дослідження

Під час проектування та виготовлення виробу важливим етапом є міні-маркетингове дослідження (анкетування).

Міні-маркетингове дослідження — це вид діяльності, який за допомогою збору інформації, опитування та анкетування дає можливість спроектувати виріб, що відповідатиме бажанням і потребам споживачів.

Міні-маркетингове дослідження передбачає використання анкети. Її перевага полягає в тому, що в результаті обробки відповідей може бути отримана інформація, яка впливатиме на вибір і виготовлення майбутнього виробу. Анкетування може бути виконане в письмовій та усній формах.

Анкета (з фр. enquete — розслідування) — це ряд питань, на які опитуваний має дати відповіді.

Приклад анкетування

Розгляньте панно, оздоблене аплікацією, та дайте відповіді на запитання.

 • 1. Чи подобаються вам дібрані кольори аплікації?
 • 2. Що ви змінили б у цьому виробі?
 • 3. Чи подобаються вам матеріали, з яких виготовлено виріб?
 • 4. Як би ви використали цей виріб?
 • 5. Які види оздоблення ви використали б?
 • 6. Запропонуйте свої варіанти оформлення виробу.

Проектування, ескіз виробу, креслення, наочне зображення, міні-маркетингове дослідження, анкета.

 • 1. Який технологічний процес називається проектуванням?
 • 2. Назви основні етапи проектування виробу.
 • 3. Які графічні зображення в проектуванні тобі відомі?
 • 4. Що таке міні-маркетингове дослідження?