Трудове навчання (для дівчат). 5 клас. Ходзицька

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 11. Прикріплення деталей аплікації до основи швом «уперед голкою»

 • 1. Прикріплення деталей аплікації.
 • 2. Застосування шва «уперед голкою».
 • 3. Вимоги до виконання шва «уперед голкою».
 • 4. Послідовність виконання шва «уперед голкою».
 • 5. Правила безпечної праці голками.

Прикріплення деталей аплікації

Деталі аплікації можна прикріплювати до основи різними способами (мал. 67): приклеювати (а), пришивати вручну (б) або на швейній машині (в).

Мал. 67. Прикріплення деталей аплікації до основи

Під час виконання швів утворюється прокол — місце входу або виходу голки з тканини. Відстань між сусідніми проколами називають стібком.

Шов «уперед голкою»

Під час виконання шва «уперед голкою» голка з ниткою пересувається постійно вперед, тому шов і отримав таку назву. Робоча нитка постійно переходить з лицьового боку тканини на виворітний і знову на лицьовий (мал. 68).

Мал. 68. Графічне зображення шва «уперед голкою»

Робоча нитка — нитка в голці, якою шиють або вишивають.

Застосування шва «уперед голкою»

Мал. 69. Приметування деталей аплікації

Мал. 70. Застосування шва «уперед голкою» у шитті

Якщо деталі аплікації пришивають, то для їх тимчасового прикріплення до основи виробу використовують шов «уперед голкою». Для цього необхідно розташувати деталі на основі аплікації чітко на перенесеному малюнку. Щоб вони не зсувалися, їх варто приколоти шпильками, а після цього — приметати. Приметують деталі аплікацій уздовж їх контурів, відступивши від краю 3-5 мм (мал. 69).

У шитті шов «уперед голкою» отримав ще одну назву — «зметувальний», оскільки основне його призначення — тимчасове скріплення деталей виробу — зметування. Це — обов’язкова операція при виготовленні будь-яких швейних виробів (мал. 70). Його використання є гарантією того, що робота буде охайною та якісною.

Шов «уперед голкою» широко застосовується не тільки в шитті, а й у вишиванні. На вишивці лицьові й виворітні стібки цього шва можуть мати різну довжину залежно від техніки вишивання й орнаменту. Швом «уперед голкою» можна вишивати одяг, скатертини, серветки, фіранки, доріжки, рушники, подушки тощо (мал. 71).

Мал. 71. Застосування шва «уперед голкою» у вишиванні

Вимоги до виконання шва «уперед голкою»

1. Робоча нитка має бути контрастного кольору.

2. Довжина нитки не повинна бути довгою, щоб не заплутувалась.

3. Виконувати шов необхідно справа наліво.

4. Усі стібки робити однакової довжини.

5. Проміжки між стібками мають бути також однакові.

6. На лицьовому боці має утворитися низка стібків, розташованих уздовж однієї й тієї самої нитки тканини, тобто по одній прямій.

Послідовність виконання шва «уперед голкою»

Мал. 72. Послідовність виконання шва «уперед голкою»

Якщо точками позначити місця проколів голкою тканини, то послідовність вишивання виглядатиме так, як показано на малюнку 72.

1. Голку з робочою ниткою виколоти з виворітного боку тканини на лицьовий бік у точці 1.

2. Через кілька вертикальних ниток тканини, вздовж тієї самої горизонтальної нитки, де зроблено перший прокол, вивести голку на виворітний бік тканини в точці 2.

3. Уздовж тієї ж горизонтальної нитки тканини, пропустивши таку саму кількість вертикальних ниток, знову вивести голку на лицьовий бік у точці 3.

4. Виконувати далі в такій самій послідовності.

Послідовність вишивання швом «уперед голкою» можна записати за допомогою цифр. Якщо перша цифра буде означати точку, де голка вийшла з тканини на лицьовий бік, друга — увійшла в тканину з лицьового боку, а третя — знову вийшла, то цифрова послідовність виглядатиме так:

1 — 2 — 3, 3 — 4 — 5, 5 — 6 — 7, 7 — 8 — 9 і т. д.

Для того щоб лінія шва була прямою, необхідно прокладати стібки точно вздовж однієї й тієї самої горизонтальної нитки тканини. Це можливо в тканинах із чіткою полотняною структурою переплетення ниток. На більш щільних і тонких тканинах можна витягнути одну нитку й шити за нею. Не слід креслити олівцем пряму лінію, оскільки олівець залишає слід набагато більший за товщину нитки тканини, і вишивка не йтиме точно горизонтально.

Змінюючи довжину стібків шва «уперед голкою», можна зробити декоративну смужку, де виворітні стібки будуть менші за лицьові. Шов можна виконати різнокольоровими нитками, зробити 2-3 і більше рядів. Стібки «уперед голкою» іноді розташовують у шаховому порядку чи роблять кожен ряд стібків, відступивши на невелику відстань управо чи вліво.

У вишивці шов «уперед голкою» застосовують не лише по прямій, а й по кривій або ламаній лінії, залежно від малюнка вишивки.

З практичних міркувань вишивальниці уникають робити довгі стібки, оскільки при використанні та пранні речей довгі стібки легко чіпляються й витягуються.

Правила безпечної праці голками

 • 1. Зберігати голки та шпильки у відповідному місці — гольнику чи коробці.
 • 2. Не можна використовувати зігнуті, іржаві голки.
 • 3. Заборонено залишати голку без нитки, підносити голку до очей, брати до рота, вколювати в робочий одяг або м’які меблі, залишати у виробі.
 • 4. Щоб не проколоти пальця під час шиття, слід користуватися наперстком, який повинен щільно надягатися на середній палець руки.
 • 5. Передавати голку необхідно разом із ниткою.
 • 6. Якщо голка зламалась, її уламки слід обов’язково зібрати й викинути у смітник, попередньо загорнувши в папірець.
 • 7. Нитку відрізати ножицями.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Приметування деталей аплікації до основи

Інструменти та матеріали: тканина для основи аплікації з перенесеним малюнком, деталі аплікації, голки, нитки, ножиці, гольник, наперстки.

Послідовність виконання роботи

1. Накласти деталь аплікації на основу відповідно до малюнка.

2. Приколоти деталь шпильками в напрямку від себе.

3. Швом «уперед голкою» приметати деталь аплікації до основи.

4. Приметати інші деталі аплікації по одній, починаючи з більшої.

5. Перевірити якість виконання роботи. Стежити за тим, щоб деталі аплікації розташовувалися відповідно до перенесеного малюнка.

6. Роботу виконувати з дотриманням правил безпечної праці.

Прокол, стібок, шов «уперед голкою», приметування, робоча нитка, гольник, наперсток.

 • 1. Де застосовується шов «уперед голкою»?
 • 2. Чому шов «уперед голкою» отримав таку назву?
 • 3. Чим відрізняється шов «уперед голкою» у вишитих і швейних виробах?
 • 4. Назви вимоги до виконання шва «уперед голкою».
 • 5. У якій послідовності виконується шов «уперед голкою»?
 • 6. Назви правила безпечної праці голками.