Історія України. 9 клас. Хлібовська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 9 клас. Хлібовська

У підручнику з історії України для 9 класу подано навчальний матеріал від кінця XVIII до початку XX століття відповідно до чинної навчальної програми. Завдання для учнів/учениць передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. Залежно від специфіки теми повноцінними джерелами знань, поруч із базовим авторським текстом, служать уривки з першоджерел, схеми і картосхеми, окремі зображення. Методичний апарат сприяє поетапному закріпленню опрацьованого матеріалу, спрямований на полегшення організації взаємодії вчителя/вчительки та учнів/учениць на уроці й на підвищення ефективності самостійної роботи учнів з підручником.

§ 1. Вступ. Українські землі в добу модернізації

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX століття

§ 2. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі

§ 3. Соціально-економічне становище на українських землях

§ 4. Початок українського національного відродження

§ 5. Масонство. Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України

§ 6. Соціальні протести

§ 7. Програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства (братства). Практична робота № 1

Узагальнення за розділом: «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX століття»

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 8. Політика Австрійської імперії щодо українських земель

§ 9. Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях

§ 10. Європейська революція 1848-1849 років на західноукраїнських землях

§ 11. «Русалка Дністровая». Практична робота № 2

Узагальнення за розділом: «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX століття»

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

§ 12. Умови розвитку культури. Освіта. Поступ науки

§ 13. Література. Театр. Музика

§ 14. Архітектура. Скульптура. Живопис

§ 15. Побут і дозвілля мешканців України. Становище жінки

§ 16. Повсякденне життя мешканців України в першій половині XIX століття. Практична робота № 3

Узагальнення за розділом: «Повсякденне життя та культура України кінця XVIII — першої половини XIX століття»

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX століття

§ 17. Українське питання в контексті міжнародних відносин другої половини XIX століття

§ 18. Селянська реформа 1861 року. Сільське господарство у пореформений період

§ 19. Реформи 60—70-х років XIX століття в Російській імперії та їхній вплив на українські землі

§ 20. Промисловість, торгівля, міста в пореформений період

§ 21. Громадівський рух

§ 22. Суспільно-політичні рухи в останній чверті XIX століття

§ 23. Програмні засади й форми організації українського відродження на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів. Практична робота № 4

Узагальнення за розділом: «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX століття»

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині XIX століття

§ 24. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX століття

§ 25. Діяльність русофілів і народовців

§ 26. Національні рухи на західноукраїнських землях у 1880-1890-х роках

§ 27. Політизація національного руху на західноукраїнських землях наприкінці XIX століття

§ 28. Особливості розвитку українського відродження / руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у XIX столітті. Практична робота № 5

Узагальнення за розділом: «Українські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині XIX століття»

Розділ 6. Україна початку XX століття перед викликами модернізації

§ 29. Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянщини на початку XX століття

§ 30. Економічне становище західноукраїнських земель на початку XX століття

§ 31. Національно-культурний рух початку XX століття на Західній Україні

§ 32. Радикалізація українського політичного руху на західноукраїнських землях початку XX століття

§ 33. Суспільно-політичне життя Наддніпрянщини на початку XX століття

§ 34. Події революції 1905-1907 років в Україні

§ 35. Аграрна реформа російського уряду

§ 36. Український політичний і національно-культурний рух у 1907-1914 роках

§ 37. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини. Практична робота № 6

Узагальнення за розділом: «Україна XX століття перед викликами модернізації»

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в серединні XIX — на початку XX століття

§ 38. Зміни у суспільному житті під впливом модернізації у другій половині XIX — на початку XX століття

§ 39. Особливості розвитку культурного життя. Освіта й наука

§ 40. Література. Театральне й музичне мистецтво

§ 41. Живопис. Архітектура. Міський та сільський простір

§ 42. Побут і дозвілля українців. Опіка над здоров’ям

§ 43. Наш край у другій половині XIX — початку XX століття. Практична робота № 7

Узагальнення за розділом: «Повсякденне життя та культура України в середині XIX — на початку століття»

§ 44. Узагальнення та систематизація

Словник понять і термінів

Особистості

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання

Вплив науково-технічної революції на життя українців

Хронологічна таблиця