Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Хлібовська

Узагальнення за розділом: Відновлення незалежності України

1. Прочитайте уривок з історичного джерела. Про яку організацію в ньому йдеться? Назвіть її лідерів.

«Головною метою діяльності Рух визначає: побудову в Україні демократичного і гуманного суспільства, відродження і всебічний розвиток української нації, забезпечення національно-культурних потреб усіх груп населення республіки, створення Української держави».

2. Розташуйте перелік подій у хронологічній послідовності, складіть хронологічну таблицю. Прийняття Декларації про державний суверенітет України; Михайло Горбачов проголосив курс на перебудову; вибух 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС; Революція на граніті; перші альтернативні вибори Верховної Ради України; початок страйку робітників шахти «Ясинуватська-Глибока».

3. Попрацюйте з логічними ланцюжками. З’ясуйте, яке з понять зайве і чому.

  • А) плюралізм; гласність; бюрократизація; перебудова.
  • Б) прискорення; роздержавлення; націоналізація; бартер.
  • В) клуб «Пролісок»; «Товариство Лева»; «Меморіал»; Український культурологічний клуб.
  • Г) Русько-Українська радикальна партія; Українська національна партія; Українська республіканська партія; Соціал-демократична партія України.

4. Складіть логічний ланцюжок подій, які б відображали державотворчі процеси в Україні.

5. Проаналізуйте причини і результати національного руху в період перебудови.

6. Дайте визначення поняттю перебудова. Назвіть передумови даної політики. Хто її запровадив, у яких сферах життя?

7. Пригадайте, які реформи були здійснені в період перебудови. Заповніть таблицю.

Сфера реформ

Зміст реформ

Результати

позитивні

негативні

Промисловість

Сільське господарство

8. Попрацюйте з характеристиками історичних особистостей, поданими у § 26 (В’ячеслав Чорновіл) і в § 27 (Леонід Кравчук). Стисло, одним реченням, вкажіть, який внесок у вітчизняну історію зробили ці постаті.