Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Хлібовська

Узагальнення за розділом: Україна в першому повоєнному десятилітті

1. Прочитайте уривок з історичного джерела. Про яку подію в ньому йдеться? Коли вона відбулася?

«[...] собор постановляє скасувати постанови Берестейського собору 1596 року, ліквідувати унію [...] і повернутися до нашої батьківської святої православної віри і Руської Православної Церкви».

2. Перелічіть події у хронологічній послідовності, складіть хронологічну таблицю.

Проведення операції «Вісла»; створення Організації Об’єднаних Націй; прийняття закону про четверту п'ятирічку; початок будівництва газопроводу Дашава - Київ; проведення Львівського собору про скасування Берестейської унії; ухвалення ООН Загальної декларації прав людини; проведення операції «Захід».

3. Попрацюйте з логічними ланцюжками. З'ясуйте, яке з понять зайве і чому.

  • A) Ліга Націй; ООН; Сан-Франциско; Дмитро Мануїльський.
  • Б) «ждановіцина»; «лисенківіцина»; космополітизм; «буржуазний націоналізм».
  • B) Люблінська угода; «Велика блокада»; операція «Вісла»; операція «Захід».
  • Г) Максим Рильський; Сергій Лебедев; Володимир Сосюра; Юрій Яновський.

4. Виконайте завдання за історичною картою:

  • а) знайдіть та порівняйте кількість населення, яким обмінялися Польща та УРСР;
  • б) віднайдіть українські території, які втратила УРСР через їхнє приєднання до Молдавської РСР;
  • в) знайдіть території, які відійшли до УРСР за договорами з Чехословаччиною та Румунією.

5. Пригадайте, хто і в який спосіб використовував «українське питання» у післявоєнний період.

6. Проаналізуйте участь УРСР у міжнародних організаціях за критеріями: назва організацій, напрямки діяльності, результати діяльності.

7. Визначте, якими були методи побудови «щасливого» радянського суспільства в повоєнні роки (стимулювання на самовіддану працю, боротьба з «незручними» для радянської системи людьми).

8. Попрацюйте з характеристиками історичних особистостей, поданих у § 5 (Роман Шухевич, Йосиф Сліпий). Стисло, кількома реченнями вкажіть, який внесок вони зробили у вітчизняну історію.