Історія: Україна і світ. 11 клас. Мудрий - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Додаток

Як шукати додаткову інформацію в Інтернеті

 • 1. Для електронного пошуку визначте ключові слова й словосполучення; пошук здійснюйте за кількома запитами.
 • 2. Насамперед з'ясуйте, як цю тему (питання) висвітлено у Вікіпедії, порівнюючи статті різними мовами.
 • 3. Перегляньте список використаних джерел і літератури, перейдіть за активними посиланнями й розширте пошук.
 • 4. Зверніться до інших інтернет-ресурсів; надавайте перевагу сайтам, які об'єднують фахових істориків (як-от, history.org.ua, historians.in.ua, uamoderna.com, istprawda.com.ua, likbez.org.ua).
 • 5. Якщо є розбіжності в інформації, поміркуйте про їхні причини (вони можуть мати політичний підтекст, бути зумовлені різними методиками дослідження тощо).
 • 6. Спирайтеся на публікації насамперед учених, які спеціалізуються на проблематиці, що Вас зацікавила.
 • 7. Сформулюйте стислу відповідь на Ваш початковий запит з урахуванням виявлених розбіжностей, малодосліджених аспектів тощо.

Як проводити дискусію

 • 1. Дискусія - публічне обговорення суперечливого питання чи проблеми; мета дискусії - виявити не переможця, а наблизитися до істини через зіставлення поглядів.
 • 2. Тему й питання дискусії формулюють заздалегідь; виступи відбуваються організовано з дозволу ведучого, не можна перебивати опонента.
 • 3. Участь у дискусії беруть усі її учасники; кожен з них має право на власну точку зору.
 • 4. Будь-який погляд підлягає обговоренню; треба поважати думки інших учасників дискусії; не можна підвищувати тон, вживати образливі слова.
 • 5. Потрібно критикувати ідеї, а не учасників дискусії; чітко формулювати свій погляд і уникати категоричності, прагнути чути й розуміти опонента.
 • 6. Вступаючи в дискусію, треба шукати насамперед спільне з опонентом, а в разі незгоди - аргументувати свою позицію сильними фактами.
 • 7. Під час дискусії необхідно підбивати проміжні й остаточні підсумки (це робить ведучий або один з учасників); у підсумках належить утримуватися від тверджень, для яких немає переконливих аргументів.

Як скласти історичний портрет

 • 1. З'ясуйте, як відбувалося становлення історичного діяча/ діячки, беручи до уваги час і місце народження, родинне й товариське оточення, навчання.
 • 2. Визначте особисті якості й риси характеру, світогляд і погляди портретованої особи; які з них Вам подобаються, а які - ні.
 • 3. Схарактеризуйте основні заняття історичного діяча/діячки, поясніть успіхи й невдачі; чи пов'язано це з особистою вдачею особи.
 • 4. Визначте однодумців та опонентів особистості, яку ви обрали; виразником поглядів та інтересів яких соціальних груп вона була.
 • 5. З'ясуйте, як змінилися погляди історичного діяча/діячки впродовж життя; чи є свідчення (скажімо, у спогадах) переосмислення пережитого.
 • 6. Визначте результати й наслідки діяльності історичної особи; з'ясуйте, як образ історичного діяча/діячки відображено в суспільній пам'яті.
 • 7. Висловте обґрунтоване ставлення до історичного діяча/діячки, зокрема до поглядів, засобів і методів діяльності.

Як написати есе

 • 1. Есе - це прозовий твір на філософську, мистецьку, історичну або іншу тематику.
 • 2. Практикуйте стислі есе (до 1000 слів) зі вступу, основної частини й висновків; у вступі треба викласти тезу (гіпотезу), яку плануєте розгорнути.
 • 3. В основній частині належить роз'яснити й аргументувати вступну тезу (гіпотезу) шляхом викладу власних (що спираються на досвід і дослідження) думок і суджень.
 • 4. Аргументи ґрунтуйте на конкретних даних (статистичних та історичних відомостях, оцінках авторитетних дослідників, надійних свідченнях), дбайте про смислову єдність.
 • 5. Поділіть текст на абзаци й дотримуйтеся логіки викладу: у кожному абзаці основної частини вміщуйте не більше як одне судження, підкріплене конкретними даними.
 • 6. Есе може завершуватися і висновками, і стислим аналізом досвіду його написання: з якими труднощами довелося зіткнутися, від яких думок і припущень відмовитися, у чому переконатися.
 • 7. Працюйте із чернеткою, доки не буде впевненості, що тези сформульовано стисло й зрозуміло, аргументація вагома, думки логічні та послідовні.

1945 р., 25-26 квітня - установча конференція Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Сан-Франциско (США)

1945 р., 17 липня - 2 серпня - Потсдамська (Берлінська) конференція

1945 р., листопад - 1946 р., жовтень - Нюрнберзький судовий процес

1946-1947 рр. - початок «холодної війни»

1946-1947 рр. - масовий штучний голод в Україні

1946 р., 8-10 березня - Львівський церковний собор та ліквідація сталінським режимом Української греко-католицької церкви

1947 р. - проголошення незалежної держави Індія

1947 р., 28 квітня - початок операції «Вісла» (депортація польським комуністичним режимом українського населення з Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини до західної і північної Польщі)

1947 р., 21 жовтня - початок операції «Захід» (депортація сталінським режимом із західноукраїнських областей членів родин українських повстанців та оунівців)

1948 р. - утворення Держави Ізраїль

1948 р., 10 грудня - ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини

1948-1951 рр. - реалізація американської програми відбудови Європи («план Маршалла» 1947 р.)

1949 р. - утворення військово-політичного союзу західних держав - Організації Північноатлантичного договору (НАТО)

1949 р. - утворення Ради економічної взаємодопомоги (для координації економічної політики країн під контролем СРСР)

1954 р. - входження Кримської області до складу Української РСР

1954 р. - приєднання УРСР до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)

1955 р. - утворення військово-політичного блоку соціалістичних держав - Організації Варшавського договору

1956 р., 14-25 лютого - ХХ з'їзд КПРС, розвінчання «культу особи» Й. Сталіна

1956 р. - антикомуністичні повстання в Польщі й Угорщині

1957 р. - утворення Європейського економічного співтовариства (Спільного ринку)

1957-1973 рр. - в'єтнамська війна (від 1964 р. - за участі США)

1960 р. - «рік Африки» (деколонізація Африканського континенту)

1960 р. - утворення британського біт-рок-гурту «Бітлз»

1961 р., 12 квітня - перший політ людини в космос (Юрій Гагарін, СРСР)

1962 р., жовтень - Карибська криза (Кубинська ракетна криза)

1965 р., вересень-жовтень - перша хвиля арештів українських дисидентів

1966-1976 рр. - «культурна революція» в Китаї

1968 р. - антикомуністичне повстання в Чехословаччині («Празька весна»)

1969 р., 16-24 липня - перший політ людини на Місяць із висадкою на поверхню супутника (Ніл Армстронґ, Майкл Коллінз і Едвін Олдрін, США)

1972-1973 рр. - друга хвиля арештів українських дисидентів («генеральний погром»)

1973 р. - утворення Українського наукового інституту Гарвардського університету

1976 р. - утворення Української Гельсінської групи

1980-ті роки - винайдення Інтернету

1980 р. - утворення в Польщі самоврядної профспілки «Солідарність»

1985 р., березень - прихід до влади в СРСР Михайла Горбачова, початок політики «перебудови»

1986 р., 26 квітня - аварія на Чорнобильській АЕС

1989-1990 рр. - антикомуністичні революції та повалення комуністичних режимів у Центрально-Східній Європі («Осінь народів»)

1989 р., 9-10 листопада - падіння Берлінського муру

1989 р., листопад-грудень - крах комуністичного режиму в Чехословаччині («Оксамитова революція»)

1990 р., 16 липня - ухвалення Декларації про державний суверенітет України

1990 р., 3 жовтня - об'єднання Німеччини

1991 р., 24 серпня - ухвалення Акта проголошення незалежності України

1991 р., 1 грудня - всеукраїнський референдум щодо підтвердження Акта проголошення незалежності України

1991 р., 8 грудня - підписання Біловезьких угод про припинення існування СРСР і створення Співдружності Незалежних Держав

1993 р. - утворення Європейського Союзу (відповідно до Маастрихтської угоди 1992 р.)

1996 р., 28 червня - ухвалення Конституції України

1996 р., вересень - уведення в Україні національної валюти - гривні

2001 р., 11 вересня - терористична атака на США (руйнування Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку)

2004 р., листопад-грудень - Помаранчева революція в Україні

2013 р., листопад - 2014 р., лютий - Революція гідності в Україні

2014 р., лютий - початок російсько-української війни

2014 р. - укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

2017 р. - укладення Угоди про безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст