Історія: Україна і світ. 11 клас. Мудрий - Нова програма

§ 15. Деколонізація і виникнення «третього світу». Близькосхідна проблема

Розпад європейських імперій (Британської, Голландської, Французької, Бельгійської, Португальської) і деколонізація становили один з найголовніших компонентів повоєнних політичних змін у світі. Усупереч першим повоєнним ілюзіям, що імперії вдасться зберегти або перебудувати, з плином часу ставало очевидним, що управляти колоніями не тільки надто складно, а й невигідно. Зрештою, деколонізація була доконечною умовою європейської інтеграції. Звільнившись з-під прямої колоніальної залежності, ставши формально суверенними державами, колишні колонії зберігали чимало форм і виявів економічного та культурного впливу (неоколоніалізм). Це давало змогу розвиненим західним державам надалі економічно використовувати колишні колонії. Від 1950-х років для окреслення економічно слаборозвинених (постколоніальних) країн Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії почали використовувати термін «третій світ». Супутниками деколонізації були не тільки соціально-економічні труднощі, а й збройні конфлікти, які виснажували людські й матеріальні ресурси. На одну з найскладніших міжнародних проблем перетворився арабо-ізраїльський конфлікт на Близькому Сході. Країни, які намагалися залишитись осторонь жорсткого протистояння між західними демократіями і комуністичним блоком, організувалися в Рух неприєднання. Однак все одно не змогли повністю уникнути впливу «холодної війни», а серед правителів, які претендували на лідерство в цьому русі, не бракувало й відвертих диктаторів.

Африканська дівчина

Про передумови, етапи, наслідки деколонізації країн Азії та Африки, економічні й суспільні проблеми «третього світу» та пошук шляхів їхнього розв'язання, вогнища військово-політичних конфліктів (зокрема радянську інтервенцію в Афганістан), близькосхідну проблему (арабо-ізраїльський конфлікт), а також Рух неприєднання можна довідатися за QR-кодом або перейшовши за посиланням https://bit.ly/30vgnYW.

Repetitio est mater studiorum

1. Укладіть у хронологічній послідовності події, які характеризують життя «третього світу» від кінця 1940-х до початку 1980-х років.

2. Поясніть значення терміну «третій світ». Покажіть на карті країни «третього світу», зокрема вогнища військово-політичних конфліктів.

3. Спираючись на додаткові джерела інформації, підготуйте план доповіді про економічні й суспільні проблеми «третього світу».

4. Чи згодні Ви з твердженням, що наслідки деколонізації у колишніх метрополіях були не менш глибокі, ніж у колишніх колоніях? Відповідь обґрунтуйте.

5. Запропонуйте шляхи розв'язання економічних і суспільних проблем у країнах «третього світу».