Історія: Україна і світ. 11 клас. Мудрий - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія: Україна і світ. 10 клас. Мудрий - Нова програма

У підручнику висвітлено основні події, явища і процеси, які визначали історію України і світу від завершення Другої світової війни до сучасності. Відповідно до нової навчальної програми підручник акцентує увагу на взаємодії української та світової історії. Структурні компоненти підручника спрямовано на реалізацію засад компетентнісно орієнтованого навчання історії, зокрема розвиток критичного мислення і творчих здібностей. Систему завдань підпорядковано актуалізації змістових ліній, які формують ціннісні та світоглядні орієнтації учнівства.

§ 1. Уроки Другої світової війни

Розділ 1. Повоєнне врегулювання

§ 2. Підсумки війни: деконструкція фашизму і нацизму

§ 3. Політичний статус і міжнародне становище УРСР

§ 4. Утворення «двополюсного світу»

§ 5. Відновлення комуністичного режиму в Україні. Повстанська боротьба

§ 6. Українсько-польські відносини

§ 7. Відновлення ідеологічного контролю в СРСР

§ 8. Повоєнне місто і село

Розділ 2. Світ у пошуках нових моделей розвитку

§ 9. «Холодна війна» і посилення консервативних тенденцій у США і СРСР

§ 10. Політична та економічна реконструкція Західної Європи

§ 11. Демократичні рухи в Західній Європі та США в 1960-1970-х роках

§ 12. Лібералізація комуністичного режиму в СРСР

§ 13. Антикомуністичні виступи у Східній Європі

§ 14. Особливості суспільного життя «на окраїнах» світових політичних полюсів

§ 15. Деколонізація і виникнення «третього світу». Близькосхідна проблема

Розділ 3. Україна в період «відлиги»

§ 16. Нові кордони

§ 17. Десталінізація в Українській РСР

§ 18. Спроби реформування економіки

§ 19. Опозиційний рух: шістдесятники і дисиденти

§ 20. Етносоціальна структура населення і повсякденне життя

Розділ 4. Формування постіндустріального суспільства

§ 21. Науково-технічна революція

§ 22. Економічні та соціальні зміни у світі в 1960-1980-х роках

§ 23. Урбанізація і зростання освіченості населення

§ 24. Комуністичні режими

§ 25. Україна в умовах наростання системної кризи комуністичного режиму

§ 26. Концепція «радянського народу». Суспільна атмосфера в Україні

Розділ 5. Революційні зміни в Європі. Проголошення незалежності України

§ 27. «Прискорення», гласність, «нове мислення»

§ 28. Лібералізація суспільного та культурного життя. Національні рухи

§ 29. Українське суспільство в період «перебудови». Повсякденне життя

§ 30. «Осінь народів»: революції в Центрально-Східній Європі

§ 31. Серпневий заколот 1991 р. Проголошення незалежності України

Розділ 6. Україна в сучасному світі

§ 32. Україна: труднощі та здобутки державного будівництва

§ 33. Революція гідності. Збройна агресія Російської Федерації проти України

§ 34. Україна в умовах «багатополярного світу»

§ 35. Європейська інтеграція. Євроінтеграційний поступ України

§ 36. Постіндустріальне суспільство та виклики сучасності

Додаток