Історія: Україна і світ. 10 клас. Мудрий - Нова програма

§ 24. Країни Азії, Африки та Латинської Америки

У сучасному світі знання про минуле країн і народів Азії, Африки та Латинської Америки є важливим чинником успішної співпраці в різних напрямах. Велика війна 1914-1918 рр. та зумовлені нею політичні й соціальні зміни вперше відкрили тісний взаємозв’язок людства, посилили відчуття його різності й водночас єдності. Отож не випадково, що поняття «велика війна» згодом перетворилося на «світова війна». Навіть ті особи, світогляд яких тоді ніяк не міг подолати межі Європи, були змушені визнати, що історія твориться всюди, не тільки на Європейському континенті. Саме до такого підходу заохочує цей параграф. Вивчаючи історію країн Азії, Африки та Латинської Америки, важливо не потрапити в полон стереотипів. Адже в баченні європейців світ поза Європою нерідко поставав під узагальненим поняттям «Схід». Цей нерозмежований на країни, народи й культури Схід не тільки сусідив з Європою. Його дійсно розуміли як винятково важливий для європейців простір, щоправда, тільки з огляду на розташовані там найдавніші, найбільші й найбагатші колонії. Таке розуміння в першій половині XX ст. було характерним для французів і британців, меншою мірою - для німців, росіян, іспанців, португальців, італійців. Інакше бачили цю частину світу американці - крізь уявлення, пов’язані з Далеким Сходом (передусім Китаєм і Японією). Країни й народи Азії, Африки та Латинської Америки у своєму історичному розвитку не тільки віддзеркалювали зрозумілі для європейців процеси, як-от політичну й економічну модернізацію. Вони мали власне бачення світу, господарські зв’язки, стиль життя і думання, культурно-історичні цінності, тобто власну самобутність. За загального протиставлення Заходу Схід не можна вважати цілісним утворенням. Його частини різнилися між собою майже так само, як різнився і сам Захід.

Махатма Ганді

ЗАВДАННЯ ДЛЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ПАРАГРАФА

1. Визначте основні тенденції розвитку країн Азії, Африки та Латинської Америки в першій половині XX ст. Як ви розумієте висловлювання історика, що Схід і Захід «підтримують і, до певної міри, віддзеркалюють один одного» (Едвард В. Саїд)?

2. Підготуйте есе про діяльність Махатми Ганді, зокрема його філософію ненасилля в політиці. Висловте власні погляди на можливості й способи досягнення в суспільстві позитивних змін.

3. Підготуйте повідомлення про діяльність національних лідерів Середнього Сходу, зокрема Мустафу Кемаля Ататюрка в Туреччині або Резу-шаха Пехлеві в Ірані.