Історія: Україна і світ. 10 клас. Мудрий - Нова програма

Шановне учнівство!

Пропонуємо вам підручник, який має на меті описати історію України в контексті історії світу, насамперед Європи. Головним об’єктом уваги в цій книжці є історія України - навіть тоді, коли йдеться про територіально віддалені від українських теренів події. Прагнемо показати, що історичні процеси, які відбувалися в Україні та світі в першій половині XX ст., були дуже подібні. Єдиний курс історії, який має назву «Історія: Україна і світ», покликаний розширити пізнавальні горизонти, дати матеріал для порівнянь і самостійних висновків.

Хронологічно підручник охоплює події 1914-1945 рр., тобто від початку Першої до завершення Другої світової війни. У той час українці (можливо, як ніколи раніше) перебували в епіцентрі світових подій. Але саме те, що вони були в гущі цих подій, іноді заважало бачити їх цілісно, у повноті взаємозв’язків і розуміти, якою великою мірою вони належать історії всього континенту. Ця книжка показує, що історія України становить надзвичайно вагому частину європейської історії, вона має спільне з іншими народами й державами тло. Й Україну в той час захопив незнаний досі порив у майбутнє, коли все здавалося можливим, здійсненним.

З погляду знакових подій і постатей період 1914-1945 рр. є цілою епохою, прикметною рисою якої стала низка соціальних і національних війн і революцій. Цю «велику війну-революцію» було спрямовано на те, аби зламати старі несправедливі політичні й економічні системи, але часто-густо траплялося й так, що добрі наміри перетворювалися на зло. Інколи це зло з’являлося від вседозволеності й зверхності. Цей підручник заохочуватиме вас уявно пережити кризу європейської культури, пов’язану з двома світовими війнами, відчути настрої, сумніви, сподівання й ілюзії тогочасних людей і цілих суспільств. Історію важливо не тільки знати, а й розуміти.

На переконання авторів, головною дійовою особою історії є Людина. Тому в підручнику приділено багато уваги мотивам дій і поведінці як відомих історичних постатей, так і звичайних людей, життя яких припало на першу половину XX ст. Це люди різних поглядів і життєвих цінностей. У всьому цьому розмаїтті симпатії авторів на боці людини-громадянина, для якої неприйнятний будь-який утиск; людини внутрішньо вільної й водночас відповідальної; людини, для якої багато важить гідність власна і народу; людини, яка боронить батьківщину.

Аби опанувати підручник, потрібні зусилля. Із цієї причини підручник не є запорукою гарантії навчального успіху. Він тільки заохочує й дає можливість поринути у світ історії, намагається розмежувати фікцію і реальність, указує на болючі точки минулого, представляє різні погляди. Зі сторінок підручника до вас промовлятимуть різні тексти: насамперед авторський, а також інших істориків, свідчення сучасників (зафіксовані переважно в спогадах і щоденниках), історичні документи. Важливим джерелом інформації стануть візуальні матеріали. Орієнтиром для формування вмінь будуть випереджуючі творчі завдання, а також запитання і завдання, які мають на меті підсумувати невеликі змістові частини й параграфи.

Зичимо успіхів!

Вступ

Найбільшим викликом для старих (імперських) режимів, особливо в Центральній і Східній Європі, були національні рухи. На початку XX ст. вони переросли «свої» імперії: навіть декларуючи лояльність, мали у своїх програмах незалежницькі постулати, втілення яких на практиці означало розпад імперій. У майбутній великій війні лідери національних рухів бачили історичний шанс на здобуття державності або принаймні територіальної автономії. Одним із цих рухів був український.

У той час відбулося стрімке зростання виробництва й матеріального добробуту людей. Набули нового вигляду міста, прискорилася емансипація і зросла активність колись «мовчазних» груп: селян, робітників, жінок. Однак поряд зі словом «прогрес», яке стало одним з найуживаніших, з’явилося і зростало відчуття близького розпаду старих політичних утворень. У поліпшеному житті деяких верств суспільства залишалися величезні простори, де зберігалася дискримінація або де не було жодної надії на зміни.

Перша світова війна була результатом численних суперечностей і локальних конфліктів, які наростали від кінця XIX ст. Вона народжувалася не тільки через економічне, а й технологічне суперництво між великими європейськими державами. У руках урядів з’явилися можливості розпоряджатися величезними людськими й технічними ресурсами. За розподілом колоній стояли й світоглядні уявлення європейців про свою вищість.

ЗГАДАЙМО

1. У чому полягали особливості політичного, соціально-економічного та культурного розвитку України і світу впродовж «довгого» XIX ст.? Як ви розумієте поняття «модернізація»?

2. Яке місце в політиці російського та австро-угорського урядів на початку XX ст. відводилося українському питанню?

3. Схарактеризуйте внесок українського суспільства в загальноєвропейську культурну спадщину XIX - початку XX ст.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст